Europabevægelsen i Københavns Omegn var onsdag den 19. 10. 2016 på besøg i Asylcenter Kongelunden. Besøget kom i stand takket være stor velvilje fra Gitte Nielsen, regionsleder i Dansk Røde Kors, som står for driften af dette og mange andre asylcentre.

Gitte Nielsen fortalte engageret og inspirerende om indsatsen for de ca. 200 asylansøgere i dette center. Visitationen til de forskellige asylcentre sker gennem Sandholmlejren i Nordsjælland. Asylcenter Kongelunden er specielt for asylansøgere med særlige problemer, eksempelvis pga. traumatiske oplevelser. Derfor har asylcentret blandt de ca. 50 ansatte tilknyttet flere forskellige behandlere, der kan hjælpe beboerne gennem de forskellige problemer. Til sammenligning har mere almindelige asylcentre 400-500 beboere.

Tilstrømningen af asylansøgere kommer typisk i ryk med intet eller kort varsel, hvorfor det er nødvendigt at have et vist permanent beredskab. I øjeblikket (oktober 2016) er tilstrømningen meget lav.

Medarbejderne gør meget for, at tilværelsen for beboerne ikke skal blive en ”henslæben i et asylcenter”; men derimod et aktivitetspræget ophold, hvor deltagelse i sprogundervisning og forskellige fritidsaktiviteter er væsentlige både i og uden for selve centeret. Af stor betydning er samarbejdet med Dragør Kommune og de mange forskellige foreninger, hvor beboerne kan møde hverdagen i Danmark. Nogle foreninger yder donationer til centeret, fx er en frisørsalon etableret for en foreningsdonation.

Centeret lægger også stor vægt på at bevare og udvikle beboernes stolthed og værdighed. Det sker bl.a. ved, at beboerne får udbetalt et beløb til indkøb af madvarer, og at de selv står for deres madlavning.

Selve behandlingen af asylansøgninger foretages af Udlændigestyrelsen og Flygtningenævnet samt af de udpegede advokater.

Det engagerede oplæg fra Gitte Nielsen blev mødt af mange spørgsmål fra deltagerne i besøget, og alle spørgsmål blev besvaret klart og konkret. Jeg tog derfra med en stærk oplevelse af, hvad det betyder, at medarbejderne engagerer sig i arbejdet med at gøre godt for mennesker i nød.

Efter besøget i asylcenteret kørte vi til Dragrør Strandhotel, hvor der var arrangeret fælles spisning. Her talte første viceborgmester (og tidligere borgmester) i Dragør Allan Holst om Dragør Kommune generelt og samarbejdet med asylcenteret. Dragør er med sine ca. 14.000 indbyggere en lidt speciel kommune, fordi den har begrænsede udviklingsmuligheder som omgivet af vand på flere sider og dertil en stort lufthavn. Dragør har en engageret befolkning, der lægger stor vægt på miljø og natur.

Hvis du vil vide mere om Dansk Røde Kors og asylarbejdet er her to links: www.rodekors.dk/asyl og www.rodekors.dk/bliv-frivillig.

Skrevet af Erik J. M. Pedersen