I bogen Til Blå Bjarne giver folketingskandidat for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund Holm-Nielsen sit besyv på, hvordan Socialdemokratiet skal håndtere fremtiden og globaliseringens mange ansigter. Rasmus’ budskab er i denne forbindelse klart: Socialdemokratiet skal favne middelklassen og i særdeleshed Blå Bjarne – en karikeret illustration på den Kansasklædte arbejder, som af frygt for fremtiden har forladt Socialdemokratiet til fordel for Venstre og Dansk Folkeparti.

Hvorfor læse bogen?

Det er formentlig gået de færreste forbi, at Socialdemokratiet de senere år har taget værdipolitikken op til kraftig revision. I denne forbindelse fremstår Blå Bjarne som en velskrevet, velunderbygget manual for nogle af de bagvedliggende tanker og rationaler. Og lad det i denne forbindelse være sagt med det samme: Rasmus Stoklund er en pragmatisk hardliner, der i bogen tager bladet fra munden og leverer en næsten systemisk kritik af det Radikale Venstre, migrationspolitikken – for slet ikke at tale om den borgerlige økonomiske markedslogik.

Bogen tager afsæt i, hvordan det globale verdensbillede har skabt frygt hos en stor andel af middelklassen. Derfor bruger Rasmus Stoklund sin baggrund til at beskrive, hvordan morgendagens udfordringer skal imødekommes gennem en visionær, ansvarsfuld erhvervspolitik, hvor særligt erhvervsuddannelserne opprioriteres og målrettes arbejdsmarkedets efterspørgsel. Teknologien er således ikke noget vi skal frygte, men derimod en mulighed for at konsolidere Danmarks førerposition på det teknologiske område.

Man kan være enig eller uenig i Rasmus Stoklunds hårde og pragmatiske linje, men bogen bærer præg af, at forfatteren har givet sig tid til at reflektere ideologiske og i særdeleshed teoretisk. Som akademiker er det derfor en fornøjelse igen at møde nogle af både for- og nutidens store tænkere som John Rawls, Robert Putnam, Joseph Schumpeter, Thomas Piketty og mange flere. Spændende læsning!

Skrevet af Kristian Ersbøll.