Gladsaxedagen 24. 08. 2019

Europabevægelsen var igen i 2019 repræsenteret med en bemandet stand på Gladsaxedagen lørdag den 24. 08. 2019. Gladsaxedagen er en folkefest arrangeret af Gladsaxe Kommune. Her kan organisationer og foreninger, herunder de politiske partier, få en stand, hvor de kan præsentere deres synspunkter og tale med de mange besøgende. Der er masser af musik og anden underholdning.

På grundlag af en quiz med 10 spørgsmål om EU fik vi mange gode samtaler med interesserede borgere.

Tak til de besøgende og tak til Gladsaxe Kommune.

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen – billedet viser Europabevægelsens stand

 

Sommerstævne 2019

 

 

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt sit årlige sommerstævne den 6. juni 2019.

Vi mødtes foran Ejbybunkeren i Rødovre, hvor vi blev modtaget af Hans Erik Hansen, vores fremragende guide under besøget i Ejbybunkeren. Først fik vi en interessant orientering helt tilbage til tiden før første verdenskrig med opbygningen af Københavns forsvar med omkringliggende forter og voldanlæg.

Mere nutidigt fik vi under rundvisningen detaljerede beskrivelser af Ejbybunkerens funktion under den kolde krig og særligt som kommandocenter for Københavns luftforsvar i perioden 1954-1971.

Et interessant område er alle de planlægningsaktiviteter, som kommunerne stod for, og som omfattede evakueringsplaner, oprettelse af nødhospitaler og andre hjælpefunktioner, herunder levnedsmiddelforsyninger, til civilbefolkningen i tilfælde af krig.

Nu er Ejbybunkeren museum under Oplevelsescenter Vestvolden og besøges bl. a. af mange skoler, hvor eleverne arbejder aktivt med opgaver om at undgå krig.

Stor tak til Hans Erik Hansen for den fine rundvisning og de mange historiske beretninger.

 

Herefter begav vi os til Restaurant Espehus i Rødovre, hvor vi efter en lækker anretning, lyttede til foredrag af regionsbestyrelsesmedlemmerne Jørn Holdt og Erik J. M. Pedersen, Emnet var: Forsvars- og sikkerhedspolitik i EU og det danske forsvarsforbehold. Emnet er stort og mangesidigt, og spørgelysten var stor, så vi fik en god debat.

Arrangementet har modtaget tilskud fra Europa-nævnet.

På øverste billede mødes vi foran Ejbybunkeren.  På midterste billede besvarer Jørn Holdt og Erik J. M. Pedersen spørgsmål. På nederste billede lytter vi i Ejbybunkeren.

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Hvis du vil vide mere, så se website: her

 

Der lyttes i Ejbybunkeren

 

Europadag 2019 i Københavns Omegn

Europabevægelsen i Københavns Omegn fejrede Europadagen den 9. maj 2019 i samarbejde med Gladsaxe Internationale Venskabsforening (GIV), som havde inviteret ambassadør Poul Skytte Christoffersen til at tale og fortælle med titlen “Mit liv med EU”.

Poul Skytte Christoffersen har beklædt adskillige stillinger på højt niveau for Danmark i relation til EU. Kabinetschef, rådgiver, ambassadør. Særligt kendt blev Poul Skytte Christoffersen for sin enorme indsats i forbindelse med den store udvidelse af EU i 2004, hvor han var højre hånd for statsminister Anders Fogh Rasmussen. Poul Skytte Christoffersen afsluttede sin karriere med posten som dansk ambassadør i Belgien.

Stedet var Europahus Højgaard i Bagsværd, hvor medlemmer af GIV og Europabevægelsen mødtes kl. 19:00. Poul Skytte Christoffersen talte om Danmark og EU fra medlemskabet af EF i 1973 og hele forløbet omkring Maastrichttraktaten, hvor Danmark i 1992 stemte nej. Takket være en fornem politisk indsats fik Danmark sine 4 undtagelser (forbehold) med det resultat, at danskerne i 1993 stemte JA. Ingen havde forestillet sig, at undtagelserne skulle vare i over 25 år.

Spørgelysten var stor med mange aktuelle problemstillinger. Alle spørgsmål blev udførligt besvaret af Poul Skytte Christoffersen.

Det vil føre for vidt her at beskrive alle enkeltheder; men jeg synes, at det var en særdeles positiv oplevelse at høre om forløbet gennem de mange år, Danmark har været medlem af EF/EU, og i særdeleshed hvor meget godt det har medført for Danmark, ikke mindst økonomisk. Den samlede positive udvikling er værd at have i erindring, når vi i EU er uenige om enkeltsager.

Vi sluttede kl. ca. 21:00 efter en berigende aften.

Stor tak til  ambassadør Poul Skytte Christoffersen og  Gladsaxe Internationale Venskabsforening.

På billedet taler ambassadør Poul Skytte Christoffersen.

Tekst og foto:  Erik J. M. Pedersen .

Tak for et godt landsmøde 2019

Denne gang afholdt Europabevægelsen årets landsmøde på VUC i Odense. Traditionen tro startede vi dagens program ud med sang, hvorefter landsformand Stine Bosse officielt erklærede landsmødet for åbent.

Foruden gennemgangen af det forløbne års virke, vision for den kommende periode og årsregnskab, deltog landsmødedeltagerne også i en workshop om de næste fem års prioriteringer. Her var det tydeligt, at selvom vi kan være uenige om meget, så er vi stadig enige om, at EU er den bedste løsning på de grænseoverskridende udfordringer, som vi ikke kan løse alene.

Naturligvis skulle der denne dag også vælges formand og to næstformand. Vi kan med glæde fortælle, at både landsformand Stine Bosse og de to næstformænd Jens Boe Andersen og Jens-Kristian Lütken blev genvalgt. Vi ser frem til endnu et år med jer i front!

Hos Europabevægelsen er der ikke et landsmøde uden Europakage – dagen blev derfor afsluttet med Europakage og kaffe inden afgang til Storms Pakhus i Odense, hvor vi sammen spiste aftensmad.

Europabevægelsens sekretariat takker alle for et brag af et landsmøde 2019!

Europadag 9. maj

Europabevægelsen fejrede Europadagen i hele landet! 

Den 9. maj 1950 blev de første skridt taget til at starte Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabet, som var optakten til det EU, vi kender i dag. Derfor fejres den 9 maj i hele Europa hvert år. Også i Danmark, hvor Europabevægelsen sætter gang i festlighederne over hele landet.

I Aalborg var vi på besøg følgende steder:

07.30 – 09.30: Uddeling af morgenbrød på Aalborg Banegård. Kom og få en croissant og en snak med EU-kandidat Søren Gade (V) og MF Marianne Jelved (RV) om betydningen af europæisk samarbejde.

10.00 – 11.00 Kaffeuddeling med Søren Gade (V) og Marianne Jelved (RV) ved Aalborg Universitet, afdeling øst, Frederik Bajers Vej 5

11.15 – 12.15 Kaffeuddeling med Søren Gade (V) og Marianne Jelved (RV) ved UCN Aalborg, Selma Lagerløfs Vej 2

15.15 – 17.15 Kaffe og kageuddeling med Marianne Jelved (RV) ved Aalborg Gågade, Nytorv v. Børnenes Kontor

Arrangeret med tilskud fra Europa-Nævnet og i samarbejde med European Movement International.

I Rønne havde vi disse arrangementer:

Fremvisning af filmen “Kvinder på Krigsstien” – helt gratis – i Rønne Bio.

Europe Direct Bornholm, regionskommunens EU-oplysningskontor, og Europabevægelsen på Bornholm byder traditionen tro på film og popcorn i anledning af Europadagen d. 9. maj, også kaldet Europas fødselsdag.

Torsdag d. 9. maj kl. 16.30 havde du muligheden for at overvære en eksklusiv dansk forpremiere på den EU-støttede og prisbelønnede film ”Kvinder på krigsstien” helt gratis i Rønne Bio.

I Rødding havde du mulighed for at møde os til disse arrangementer:

Europas Fremtid – hvor skal EU hen?

På Rødding Højskole, Florsallé 1 6630 Rødding, afholdte Europabevægelsen Sønderjylland vælgermøde.

Europa befinder sig i et vadested. Spillet om Brexit er gået i overtid, nationalistiske kræfter på tværs af kontinentet allierer sig, og man forventer, at det kommende valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj bliver en afgørende strømpil på Europas fremtid de næste mange år. I den forbindelse inviterede vi 8 politikere til debat. De skal diskutere valgets vigtigste spørgsmål.

Der deltog politikere fra Socialdemokratiet, Venstre, Alternativet, Konservative, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

Ordstyrer var redaktør Siegfried Matlok.

Billede fra arrangementet

Region Vestjylland fastholdt traditionerne for Europadagen

Som traditionen byder, afholder Europabevægelsen Region Vestjylland på Europdagen den årlige bustur. Denne gang blev hovedattraktionen Mårbjergværket ved Holstebro. Efter en rundvisning på værket følger et politisk indspark om klimaforandringerne i Europa, og hele verden for den sags skyld.

Efterfølgende drager gruppen videre til Lemvig for at se et EU-finansieret stormflodssikringprojekt, og besøger efterfølgende Sea War Museum i Thyborøn hvor diskussionen om forsvarspolitik kan gå.

Dagen sluttes af med et oplæg om fiskeripolitik og Brexit fra Fiskeriformand Kurt Madsen

Du kunne date din kandidat til Europa-Parlamentet på Matrikel1 i København:

Du havde mulighed for at date din EP-kandidat til årets bedste Europadags-arrangement! Europæisk Ungdom og Europabevægelsen gik sammen om at afholde speeddating mellem EP-kandidater og deres vælgere i de smukke lokaler hos Matrikel1. Der var europæisk øl, snacks og politiske samtaler en masse – alt det bedste ved europæisk demokrati samlet i et event!

Arrangementet starter klokken 17.00 på Gammel Strand 26, København K, og chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark Anne Mette Vestergaard bød kommen hvorefter snakken om Europa og EU kan gå over en øl og lidt snacks

I Odense fejres Europadagen således:

Europabevægelsen Fyn inviterede alle ud i Odenses gader for at fejre Europadagen. Jane Heitmann fra Venstre og Mathias von Jessen fra Radikale Venstre snakkede med morgenpendlerne.

Liste over kommuner der på Europadagen flager med det europæiske flag:

  • Guldborgsund Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Albertslund Kommune
  • Frederiksberg Kommune
  • Ringsted Kommune
  • Odder Kommune
  • Nordfyns Kommune
  • Vejen Kommune
  • Fanø Kommune

 

Spændende EP-debat

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt den 14. 03. 2019 sin ordinære generalforsamling; men umiddelbart før holdt regionen et særskilt, offentligt debatmøde, hvor vi indledte med spisning, hvorefter  kandidater til Europa-Parlamentet ved valget den 26. maj 2019 fremlagde deres mærkesager og debatterede både indbyrdes og med de interesserede mødedeltagere. Stedet var Europahus Højgaard i Bagsværd.

Deltagerne var Jakob Nerup fra Enhedslisten, Jakob Thiemann fra Socialdemokratiet, Linea Søgaard-Lidell fra Venstre og Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti. Ordstyrer var Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen.

Debatten blev indledt med en præsentationsrunde, hvor deltagerne redegjorde for deres mærkesager, synspunkter og holdninger. En nyhed er at Enhedslisten ikke længere vil have Danmark ud af EU, men i stedet vil påvirke EU indefra.

Efter præsentationsrunden havde deltagerne i mødet god lejlighed til at stille spørgsmål. Dem var der mange af. fra fælles minimumssats for selskabsbeskatning til Europas sikkerhed.

Under besvarelserne fik paneldeltagerne lejlighed til at præcisere deres synspunkter. Der er nogle emner hvor enigheden er stor og andre, hvor forskellene mellem partierne er tydelige.

Migration, klima og menneskerettigheder er eksempelvis interesseområder for alle. Forskellene kommer frem, hvor Enhedslisten og Socialdemokratiet ønsker bedre varetagelse af lønmodtagernes interesser, bl. a. for at undgå social dumping. På længere sigt er en social protokol på ønskelisten. Venstre og Konservative lægger stor vægt på frihandelsaftaler og økonomisk vækst.

Alle er enige om, at nationalstaterne skal bevares, så tæt samarbejde, men ingen føderation

Stor tak til paneldeltagerne og Jens Bo Andersen som kompetent ordstyrer.

På billedet ses debatdeltagerne ( siddende). Stående ordstyrer Jens Boe Andersen (tv) og regionsformand Poul Breyen (th).

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Arrangementet var støttet af Europa-nævnet.

 

 

 

 

Nytårskur 2019

Søndag den 6. januar 2019 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd , hvor vi skålede det nye år ind, drak kaffe og spiste den berømte Europalagkage.

Årets nytårstaler var Sinne Backs Conan, der foruden at være europapolitisk direktør i Finans Danmark tillige er medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg.

Sinne holdt en fremragende og stærkt engagerende tale, hvor hun indledningsvis fortalte om hendes egen families internationale sammensætning. En god baggrund for at forstå internationale forhold og kulturforskelle. Talen var bygget op over tre gange F:: Familie, Finans og Fremtid.

Sinne kom ind på, at finanskrisen og økonomikrisen desværre er blevet efterfulgt af en moralsk krise i finansverdenen. Tænk blot på den verserende diskussion af hvidvask. Finansverdenen får som bekendt også en stor del af skylden for finanskrisen pga. tvivlsom långivning og tvivlsom sammensætning af lån.

Om fremtiden understregede Sinne vigtigheden af valget til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019.   Den gennemsnitlige stemmeprocent i  EU-medlemsstaterne var i 2014  ca. 42 % (i Danmark ca. 56 % red). Det er vigtigt, at stemmeprocenten kommer væsentligt højere op for at sikre den demokratiske  repræsentation og Europa-Parlamentets legitimitet.

Der er stor risiko for, at EU-skeptiske grupperinger kan få stor indflydelse og dermed hæmme den videre udvikling af EU-samarbejdet.

At Sinnes tale var engagerende blev bekræftet af de mange og alsidige spørgsmål fra de interesserede deltagere. Sinne besvarede spørgsmålene meget grundigt og delte en opfattelse af frygt for fremtiden. Den frygt skyldtes bl. a., at Danmark har forbehold på vigtige områder, hvor EU har nye ideer, fx økonomisk samarbejde, sikkerhedspolitik og  retlige og indre anliggender.

En stor tak til Sinne Backs Conan for den flotte præstation.

På billedet ses Sinne B. Conan holde nytårstalen, mens de mange interesserede deltagere lytter intensivt.

Tekst og foto:  Erik J. M. Pedersen

 

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet

Danmark debatterer EU i uge 5

Du kan godt begynde at glæde dig. Politikere, kendte danskere og debattører står nemlig i kø for at invitere dig til en snak om EU i uge 5!

Vi Vil Europa har samlet en lang række spændende mennesker, der alle vil åbne deres hjem, yndlingsbar eller noget helt tredje for en EU-debat – med dig. Det sker i uge 5. Her lægger Vi Vil Europa alle kræfter ind for at få hele Danmark til at debattere EU.

Ambassadører, borgmestre og EU-kandidater åbner døren til debat

Du kan se listen over debattørerne og tilmelde dig debatterne på vivileuropa.dk/eu-uge-5/ Europabevægelsen er selvfølgelig også stærkt repræsenteret. Du kan bl.a. få dig en god snak med formand Stine Bosse onsdag den 30. januar på Frederiksberg.

Også Dansk Metals forbundsformand, direktøren for Tænketanken Europa og en lang række folketings- og EU-kandidater inviterer til en debat over hele landet. Du vil også kunne komme indenfor i flere europæiske ambassader og ambassadørboliger. Her åbnes dørene til en hyggelig samtale og lidt lækkerier fra hjemlandet.

Dilemmaer til diskussion i uge 5

Danmark Debatterer EU skal sætte skub i EU-debatten op til EU-valget den 26. maj 2019. Alle debatter vil tage udgangspunkt i dilemmaerne fra 1001 Hjem-folderen, som er udviklet af Vi Vil Europa. Her kan du komme til at tale om alt fra klimakrisen til bådflygtninge på Middelhavet. Du kan se folderen på 1001hjem.dk.

Vi Vil Europa er 24 organisationer og politiske partier, som er gået sammen om at styrke viden og debat om EU. I initiativet er der uenighed om meget, men enighed om, at debatten om EU starter hos danskerne.

Offentligt møde om VELUX

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt den 25. oktober 2018 et velbesøgt offentligt møde om den verdenskendte danske virksomhed VELUX. Det fandt sted i Gentofte-Vangede Idrætsforening (GIV) i Gentofte.

Vi havde den store glæde, at Pia Loft, Director Global Public Affairs i VELUX, påtog sig opgaven at fortælle om VELUX og virksomhedens historie, produkter, betydningen af EU og mulighederne for indflydelse på direktiver og standarder samt energieffektivitet og miljø.

VELUX består af mange selskaber under VKR Holding A/S, som er fondsejet. Det samlede antal medarbejdere er omkring 10.000. VELUX har salgsorganisationer i 40 lande. Hvis du vil vide mere om VELUX anbefales webstederne: www.velux.dk og www.velux.com – hvor masser af information er tilgængelig.

For os i Europabevægelsen var det særligt interessant at høre om, hvordan VELUX bl. a.gennem sit kontor i Bruxelles og i alliancer med  andre selskaber og i samarbejde med bl. a. Europa-Kommissionen kan fremføre relevante synspunkter, som så kan indgå i de forskellige regelsæt, som EU udarbejder, fx i direktiver, som så omsættes til national lovgivning i de enkelte EU-lande.

EU’s konkurrenceregler er naturligvis af stor betydning for VELUX, som er stor tilhænger af EU, hvor Det Indre Marked giver adgang til markedsføring i de 28 EU-medlemsstater. Med sin store markedsandel er VELUX meget opmærksom på EU’s regler, som forbyder misbrug af dominerende stilling på markederne.

VELUX er mest kendt for sine ovenlysvinduer. Det er her tankevækkende, at vinduerne skal tilgodese isolering og indfald af sollys. Netop ovenlysvinduer giver muligheder for at udnytte tagetager til eksempelvis kontorer. Vinduerne skal også tilgodese et godt arbejdsmiljø med dagslys og den rette temperatur. Undersøgelser har vist, at et godt arbejdsmiljø kan øge produktiviteten med 10 – 25 pct. Udtrykket “Vi sælger dagslys” er meget beskrivende.

Spørgelysten var stor, og alle spørgsmål blev besvaret af Pia Loft på en særdeles kompetent måde.

Vi glæder os over den store interesse for en erhvervsvirksomhed og siger mange tak til Pia Loft for den fine indsats.

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

På billedet ses Pia Loft tale til og med deltagerne.

Arrangementet var støttet af Europa-nævnet.

Norden i Europa

Norden i Europa var  titlen på det arrangement som Europabevægelsen i København og Frederiksberg og Europabevægelsen i Københavns Omegn indbød til i Nordens Hus i København hos Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd den 02 10.2018.

Vores værter var kommunikationschef Mary Gestin og Matilda Hällström fra kontoret Bruxelles.

Vi fik en fin gennemgang af  de nordiske landes demokratier. 5 lande med 27 mio. indbyggere, alle demokratiske og med høj grad af ligestilling. Et vigtigt kendetegn er, at der har været fred mellem de nordiske lande i mere end 200 år. Nordisk Råd, som er parlamentarikernes forum, blev dannet i 1952, og Nordisk Ministerråd, som er regeringernes forum, blev dannet i 1971.

De nordiske lande har mange ting til fælles; men der er også forskelle. Norge og Island er ikke med i EU, men i EØS, og er begge NATO-medlemmer. Finland er i EU og tilmed et euroland, men ikke medlem af NATO, Sverige er medlem af EU, men har ikke euroen som valuta og er ej heller NATO-medlem. Danmark er som bekendt både medlem af EU og af NATO, men har fire EU-undtagelser, herunder euro-undtagelsen.

Alligevel er det vigtigt, at de nordiske lande kan drøfte og koordinere indsatserne i EU på de områder, hvor der er fælles interesser. Sverige er velkendt som industrination, Norge, Island og Danmark har store fiskeriinteresser, og hertil kommer Danmarks interesser som både industri- landbrugs- og handelsnation.

At Norden har være foregangsland kan ses af, at allerede i 1957 blev Nordisk Pasunion en realitet, så nordiske statsborgere kunne rejse inden for Norden uden pas. Megen lovgivning for arbejdsmarkedet blev samordnet til et integreret arbejdsmarked i 1962

For Danmark er det særligt vigtigt at have samarbejdspartnere i lyset af Brexit, hvor Danmark står til at miste sin største meningsfælle i EU.

Vi siger tak til Mary Gestrin og Matilda Hällström med de bedste ønsker for det fortsatte nordiske samarbejde.

Tekst: Erik J. M. Pedersen