Landbrug og Fødevarer indtræder i Vi Vil Europa

25 organisationer og partier bakker nu op om indsatsen for at styrke EU-debatten i Danmark.

EU-debatten skal ud til danskerne. Det er målsætningen for initiativet Vi Vil Europa, der siden 2018 har arbejdet målrettet for at få folkets stemme ind i samtalen om EU.

Nu har interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer valgt at blive en del af det store netværk, der står bag initiativet. Dermed tager i alt 25 organisationer og politiske partier på tværs af fløjene del i arbejdet om at få EU-debatten styrket i hele landet.

Varm velkomst fra Stine Bosse

– Vi er meget glade for at byde Landbrug & Fødevarer velkommen i Vi Vil Europa. Det er en stærk organisation, der spiller en central rolle i Europa-politikken, og som kan bidrage med en stor faglig ekspertise i vores netværk, siger Stine Bosse, der som formand for Europabevægelsen var med til at sætte gang i initiativet.

– I en tid med falske nyheder og forvrængede informationer har vi brug for alle kræfter for at kunne sikre en stærk og faktabaseret EU-debat, der giver os danskere de bedste forudsætninger for at deltage i det europæiske demokrati.

Vi Vil Europa har et mål om at bringe EU-debatten helt tæt på danskerne. Det betyder, at initiativet sætter gang i debatter på alt fra produktionsskoler til ældrecentre over hele Danmark. Samtidig tilbydes også EU-undervisningstilbud til landets uddannelser og studierejser til ældre.

EU som politisk kampplads

Landbrug og Fødevarer understreger, at indsatsen er vigtig, hvis vi fortsat skal kunne arbejde sammen med vores europæiske naboer.

–  Vi kan ikke tage for givet, at vi også fremover kan handle og samarbejde på tværs af landegrænserne i Europa. Det kræver et stærkt fællesskab, lyder det fra formand Martin Merrild.

– EU er en politisk kampplads ligesom Folketinget, og danskerne skal selvfølgelig ikke overlade indflydelsen til alle de andre. Vi håber, at flere danskere vil tage ordet og blande sig – ikke mindst i forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet. Derfor er vi gået med i Vi vil Europa.

Om Vi Vil Europa

Vi Vil Europa blev lanceret sidste år og arrangerede i januar Uge 5: Danmark Debatterer EU. Her inviterede mere end 60 politiske kandidater, kendte samfundsstemmer og borgmestre ind i deres hjem eller på deres yndlingscafé for at diskutere EU.

Læs mere om Vi Vil Europa her.

Vi Vil Europa og DUF vil skabe EU-debat på danske produktions- og erhvervsskoler

Frem mod EU-valget den 26. maj bliver der sat ekstra kræfter i at få elever på produktions- og erhvervsskoler til at tage stilling til det europæiske samarbejdes fremtid.

Er det overhovedet relevant at tale om EU, når man går på produktions- eller erhvervsskole? Ja, mener initiativet Vi Vil Europa og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

– Unge bestemmer Europas fremtid. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at de bliver klædt på til at kunne tage stilling til, hvilket EU de ønsker, siger Stine Bosse, der som formand for Europabevægelsen er en af initiativtagerne til Vi Vil Europa.

– Vi arbejder målrettet for at få EU-debatten ud til alle danskere. Ikke kun til dem, der i forvejen interesserer sig for politik.

20 workshops før EU-valget

Vi Vil Europa og DUF planlægger at besøge 20 produktions- og erhvervsskoler i hele landet. Det skal ske før EU-valget den 26. maj. Her vil de afholde workshops, hvor eleverne bliver trænet i at tage stilling til, i hvilken retning de mener, at EU skal bevæge sig i.

Første workshop kommer til at finde sted den 28. februar. Det bliver på produktionsskolen Kohinoor ved Roskilde.

Unge må ikke stå uden for demokratiet

Hos DUF mener man, at det er på tide med en indsats særligt rettet mod at klæde eleverne på erhvervsuddannelserne på til at stemme til EU-valget.

– I Dansk Ungdoms Fællesråd er vi rigtigt bekymrede for, om unge på erhvervsuddannelserne kommer til at stå uden for vores demokrati. Både når det gælder deltagelse i valg og i samfundets demokratiske liv som helhed. Vi ved fra undersøgelser, at unge på erhvervsskolerne eksempelvis stemmer 25 procent mindre end deres jævnaldrende på gymnasierne, siger Kasper Sand Kjær, der er formand for DUF.

– Generelt er valgdeltagelsen lav ved valg til Europa-Parlamentet, så jeg frygter en endnu lavere valgdeltagelse til EU-valget blandt erhvervsskoleeleverne. Alt for mange har også en lav politisk selvtillid og tror ikke, at deres stemme betyder noget. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er vi i DUF med i det her roadtrip på erhvervs- og produktionsskolerne.

Er du interesseret i at få en EU-workshop ud til din skole? Læs mere her: vivileuropa.dk/erhvervsskoler/

 

 

Europabevægelsens studietur til Bruxelles

Her følger fire rejseberetninger fra deltagere på Europabevægelsens juletur til Bruxelles.

Beretning fra juleturen af Tomas Dyrbye:

Tidligt i december er vejret i Bruxelles ikke meget bedre end her i Danmark, men man mærker alligevel, at dagene er længere.

Med det tætpakkede program fra Europabevægelsen mærker man også, at er vi midt i Europas hjerte.

Ambassaden, Kommissionen, Parlamentet og Dansk Erhvervs kontor åbner gæstfrit dørene. Vi mødes af kompetente repræsentanter, der fortæller om hver deres del af EU. Begejstringen smitter, og jeg siger til min ven og rejsekammerat: ”Det er da helt fantastisk, at der eksisterer et sådant system. På en og samme tid sikres både det gode naboskab og den gensidige respekt for hvert medlems egenart”.

Videre til Museet om den Europæiske Historie. Hvis man manglede en forklaring på EU’s berettigelse, så finder man den her. Krige og menneskelige lidelser gennem hundrede år fører til slut til, at man afløser våben med handel og samarbejde. Hvor svært kan det være?

Stakkels briter der, efter en løgnagtig kampagne, nu er på vej ud. Ud af et nabofællesskab, ud af et fællesmarked og ud i uvisheden. For alle os andre er det som at se en god ven, vende ryggen til.

Alt samarbejde er svært, men besøget i EU’s hjerte bekræfter, at det er muligt, at det er rigtigt, og at det skaber et bedre liv for rigtigt mange mennesker.

Skrevet af:
Tomas Dyrbye, EP-kandidat for det Konservative Folkeparti.
Deltager i Europabevægelsen’s juletur til Bruxelles i december 2018.

 

Beretning fra juleturen af Erik Plinius:

Der var noget i luften i starten af december. Bruxelles nærmest emmede af forhåbninger, forventninger og forklaringer, mens det britiske parlament skændtes om den forestående Brexit på den anden side af Kanalen.

Det var et spændende og veltilrettelagt 3 dages besøg i Bruxelles, som Europabevægelsen havde arrangeret i begyndelsen af december 2018. Programmet var  tætpakket. Det rummede besøg i EU-Parlamentet, hos Kommissionen, den danske repræsentation og Dansk Erhverv. Alle steder blev vi vel modtaget og fik en åben og detaljeret indføring i det daglige arbejde.

Især møderne med de danske EU-parlamentarikere, Christel Schaldemose og Morten Løkkegaard gjorde stort indtryk på mig. De bekræftede mig i, at det europæiske samarbejde og vores engagement ved det snarlige EU-valg er af største vigtighed.

Trods det tætte program, blev turen også krydret med besøg til udstillingerne i Parlamentarium og det nyåbnede Museum for Europas Historie. Især det sidste viste med al ønskelig tydelighed begrundelserne for og nødvendigheden af et tæt europæisk samarbejde.

Tak for en dejlig og oplevelsesrig tur!

Skrevet af Erik Plinius.
Deltager i Europabevægelsen’s juletur til Bruxelles i december 2018.

 

Beretning fra juleturen af Frederik Clausen

En sådan rejse er et perfekt mix af politisk engagerede ture og muligheder for at opleve kulturen på egen hånd.

Hvis man har bare en snert interesse for politik eller EU, er det vanvittigt interessant. Man bliver lukket ind bag journalisternes låste døre og hører og oplever på egen krop EU’s primære instanser i Bruxelles.

Eftersom turen var arrangeret af Europabevægelsen, fik vi nogle muligheder man normalt ikke ville kunne nærme sig. Privat guide i Europa-Kommissionen med fri mulighed for spørgsmål, intimt oplæg af en af de tre Venstre-mænd i Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, og medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet Christel Schaldemose, som holdt et fantastisk dybdegående oplæg om EU’s nuværende situation med fokus på miljø, klima og selvfølgelig Brexit.

En yderst kropsnær oplevelse af EU, som man ikke kan læse sig til.

Om aftenen, når vi ikke var klistret til sæderne til de diverse politiske præsentationer, brugte jeg tiden med min lillebror på at udforske Bruxelles’ barer og liv, væk fra det politiske. For selvom disse ture ofte har en stor andel af det lidt ældre segment, søgte vi med stor succes efter barer, klubber og andre unge mennesker. For det hele bliver lidt federe, når det ikke er så gråhåret :).

Jeg vil derfor komme med en opfordring til alle unge, som finder EU interessant til at tage med på studieturerne, da man får mange gode oplevelser.

Skrevet af Frederik Clausen.
Deltager i Europabevægelsen’s juletur til Bruxelles i december 2018.

 

Beretning fra juleturen af Per Ruud Olsen og Jonna Kielstrøm

For ca. et halvt år siden meldte vi os ind i Europabevægelsen og har været til tre arrangementer, som alle har været meget interessante. Vores tanke med at indmelde os var og er stadig at komme tættere på EU og være i stand til at formidle interessen for europæiske forhold og også hvad EU betyder for Danmark positivt. I dagligdagen hører vi nemlig minimalt om, hvad der sker, og når vi hører og ser noget, drejer det sig mest om de mere begrænsende og forpligtende emner, der jo er i et fællesskab, i et negativt tonefald.

Da studieturen til Bruxelles blev annonceret, var det derfor oplagt at tage med.

Søndag den 2. december stod vi op i buldermørke kl. 4 for at sikre at nå med flyet ved 8-tiden, den sidste pakning og lukning af hus skulle foretages før afgang. I lufthavnen var der allerede en del, der skulle ud at rejse, men køerne var kortere end de sædvanligvis er senere på dagen.

I flyet bemærkede vi, at der var andre med, som havde samme mål som os, og vekslede et par korte bemærkninger. I lufthavnen i Bruxelles samledes vi flere og fulgtes ad med tog ind til byen og vandring fra Centralstationen til hotellet. Det gik vældig fint.

Indtil vi skulle mødes med hele gruppen kl. 19 i receptionen havde vi fri. Vi benyttede os af det og gik op til Magritte museet, hvor vi nød både udstillingen og en frokost. Vi nåede også lige en lille lur sidst på dagen, så vi var friske til at mødes med hele gruppen og have en hyggelig aften på Chez Leon. Turen dertil gik gennem de hyggelige gader, der var julepyntede. På restauranten var alt bestilt, så det var bare at sætte sig til rette og nyde mad og drikke og få talt med de interessante mennesker, vi var sammen med. Det var virkelig hyggeligt.

Mandag morgen den 3. december gik vi fra hotellet 9.15 og havde første stop ved EU-repræsentationen, hvor vi fik et informativt oplæg af erhvervsråd André Schultz Christensen, der uddybende fortalte om deres arbejde.

Efterfølgende var House of European History og Parlamentarium på planen, men deres åbningstider passede ikke ind i vores plan. Vi nåede dog at få et kort kik ind i Parlamentarium, da det åbnede og fik en god appetitvækker, her må vi tilbage, når vi har mere tid for at undersøge mere og genopleve EU-udvikling og få bekræftet, hvorfor det er vigtigt med det europæiske samarbejde.

Om eftermiddagen besøgte vi EU-kommissionen, hvor vi i et mødelokale sad ved det ovale bord, som de tidligere kommissioner havde siddet ved. Her fik vi et fint oplæg af Michael Brønnum Nielsen, der arbejder i Generaldirektoratet for Oversættelse. Her blev det tydeligt, hvor mange hensyn oversættelsesfunktionen har at tage vare på.

Resten af denne eftermiddag var på egen hånd inden vi igen mødtes i receptionen på hotellet for afgang til aftenens restaurant, Le Falstaff. Også her var der så nydeligt arrangeret for os. Vi fik en god middag og fik talt med dem, der sad omkring os. Hyggeligt og interessant samvær.

Tirsdag den 4. december vandrede vi om morgenen afsted fra hotellet med vores kufferter til Europa Parlamentet. Vi havde Olav Gade som vores vært, som førte os til en lille sal, hvor Morten Løkkegaard (V) gav os en times oplæg og diskussion om EU. Især blev Brexit diskuteret. Vi fik at vide, at forhandlingerne EU og UK imellem havde været det værste, han havde oplevet. Hans virkede oprigtig i sin frustration over, hvordan det kan ende og frygtede resultatet for begge parter, mest UK.

Herefter kom Christel Schaldemose (S). Hun fortalte om processerne i parlamentet, hendes fokusområder og resultater. Efterfølgende så vi selve parlamentet og fik udpeget, hvor de respektive lande sad. Tolkeopgaven er enorm i denne sammenhæng. Det var et meget interessant besøg.

Om eftermiddagen besøgte vi Dansk Erhverv, hvor Katinka Clausdatter Worsøe fortalte om deres lobbyarbejde, som virkede velorganiseret og resultatorienteret.

Turen gik til lufthavnen efter en kop kaffe på Place Luxemburg. Tid til hjemrejse ovenpå en intens, oplevelsesrig, vidensudvidende, underholdende tur. At det regnede en del, mens vi var i Bruxelles, blev nærmest glemt i oplevelserne.

Hjemme igen konkluderer vi, at det er spændende at rejse sammen med nogen, der har fælles mål og interesse for samarbejdet i Europa, selvom vi havde forskellige vinkler og kritikpunkter for samarbejdet.

En opgave, der bør være højt på EU’s prioritetsliste, er at få annulleret den regelmæssige flytning mellem Strassburg og Bruxelles, altså en traktatændring. Det virker helt meningsløst, at så mange mennesker og funktioner skal flytte, ligesom det at holde så store bygninger i gang med alt hvad det medfører af omkostninger til personale og vedligehold. Det vil medvirke til at minimere kritikken af EU bureaukratiet.

At sikre grænserne rundt om EU er presserende. Også dette bør prioriteres højt, – og det er det nok også.

Vi skal glædes over de ensartede roamingafgifter, fælles menneskerettigheder, fri handel, Erasmus, klimapolitik og begrænsning af social dumpning mv.

Tak for en velfungerende tur. Vi ser frem til at høre om flere rejsemuligheder.

Skrevet af Per Ruud Olsen og Jonna Kielstrøm.
Deltager i Europabevægelsen’s juletur til Bruxelles i december 2018.

Vi Vil Europa og Europabevægelsen vil ud i 1001 hjem før Europa-Parlamentsvalget

Slå dørene op og byd venner, familie eller andre gode bekendtskaber inden for til kop kaffe og en snak om EU.

Med et år til valget til Europa-Parlamentet sætter Vi Vil Europa og Europabevægelsen nu skub i arbejdet med at få EU-debatten helt ud i de danske stuer.

For hvad skal EU bruge penge på? Og hvordan løser de europæiske lande flygtningekrisen? Det er nogle af de store spørgsmål, som kommer til at præge det europæiske samarbejde over de næste år. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi danskere for alvor får taget hul på diskussionen om, hvilket Europa vi ønsker.

Derfor bliver 1001 Hjem nu lanceret. Her kan alle kan melde sig som vært for en hyggelig komsammen med venner, familie, kolleger eller måske endda nogle venlige fremmede. Det kan være over en middag, et par sodavand eller et slag kort, hvad der end er de bedste rammer for en snak om Europa.

Deltagerne får tilsendt en række dilemmaer, som med garanti kan få sat gang i EU-diskussionslysten. Her er blandt andet spørgsmål om EU i maden, forsvaret af Europa og klimaet.

Målet er klart: EU-debatten skal nå ud til 1001 hjem før Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Så grib telefonen, tilkald nogle gode folk og sæt kaffen over. Mere behøves ikke for at få startet en god snak om, hvordan I synes, EU skal se ud.

Du melder dig som vært på https://vivileuropa.dk/1001-hjem/ eller ved at kontakte projektleder Søren Warthoe på mail soren@vivileuropa.dk eller telefon 31318476.

Kom med Vi Vil Europa til Sydbalkan!

Er du senior og fuld af lyst til at udforske Europa? Med Erasmus++ får du chancen for at komme helt tæt på vores europæiske naboer. Kig her og tilmeld dig den første tur til Sydbalkan.

Studerende i dag tager på udveksling rundt på hele kontinentet med EU’s Erasmus-program, men lysten til kulturudveksling behøver ikke at stilne med alderen. Derfor vil initiativet Vi Vil Europa nu give danske seniorer mulighed for at drage ud i Europa og lære for livet.

Første tur bliver til Sydbalkan på en rundrejse i Kosovo, Makedonien og Albanien. Den strækker sig over 12 dage fra den 29. september til den 10. oktober.

Her vil du komme i tæt kontakt med den dramatiske historie, der har sat sit præg på de tre lande. Samtidig vil turens arrangerede foredrag, debatter og møder med lokale give dig en unik forståelse for det sydlige Balkans fascinerende kultur.

Så du kan godt begynde at drømme om at vågne op ved Ohrid-søens smukke bredder i Makedonien eller om at slentre rundt i Albaniens hovedstad Tirana og mødes med lokale, der stadig mærker fortidens spøgelse flette sig ind i deres moderne tilværelse.

Under hele turen vil vi overnatte på 4-stjernede hoteller med halvpension. Prisen er fra 12.495 kroner. Vi sender en skøn gruppe på 30 seniorer afsted efter først-til-mølle-princippet. Så skynd dig at slå til!

Du kan læse mere og tilmelde dig via dette link: https://vivileuropa.dk/erasmus/. Du er også velkommen til at skrive til projektleder Søren Warthoe på soren@vivileuropa.dk eller ringe på telefon 31318476

Vi Vil Europa – en helt ny mulighed for at tale om Europa

Hvad skal EU kunne? Og hvordan skal Europas fremtid se ud?

EU-debatten mangler ofte folkets stemme. Overordnet er danskerne positive over for det europæiske samarbejde, men hvad mener vi egentlig, at EU skal kunne? Og hvad bekymrer os? 

Europabevægelsen vil have debatten helt ud i de danske hjem. Derfor lancerer vi nu som en del af et bredt netværk initiativet Vi Vil Europa.

Med Vi Vil Europa vil vi nå ud til alle danskere; fra ung til ældre. Vi skal ud på alt fra skoler til dagscentre og helt ind i de danske stuer. Det kommer til at ske gennem fire projekter:

Første projekt er Vores EU, der skal turnere rundt i hele Danmark med et panel af politikere. De skal diskutere EU i forhold til de lokale spørgsmål, der trænger sig på i de besøgte kommuner.

Andet projekt hedder 1001 Hjem. Her kommer danskerne til at invitere venner og bekendte hjem til en snak om EU over en kop kaffe eller noget andet rart.

Tredje projekt er Roadtrip, hvor vi tager ud på de danske gymnasier, efterskoler og handelsskoler for at give eleverne en hel dag med EU på skemaet.

Fjerde og sidste projekt er Erasmus++, der kommer til at tilbyde en unik chance for seniorer, der ønsker at komme ud i Europa og uddanne sig.

Du kan læse mere om de fire projekter på hjemmesiden ViVilEuropa.dk. Her kan du også se, hvornår der næste gang bliver holdt et arrangement tæt på dig.

Så kom og vær med til at give nyt liv til EU-debatten! Din deltagelse er nemlig helt afgørende. Hvad enten du møder op til debatterne, bliver vært for 1001 Hjem eller liker et opslag på Vi Vil Europas Facebook-side https://www.facebook.com/ViVilEuropa, så er det et vigtigt skridt på vejen.

Vi vil Europa – vil du med?

Gå ind på ViVilEuropa.dk, følg Vi Vil Europa på Facebook eller kontakt soren@vivileuropa.dk for at finde ud af mere om initiativet.

 

Boganmeldelse: Folket og Magten

I kølvandet på Trumps valgsejr i USA, Brexit og mange andre populistiske eksempler i den aktuelle verden, har mange prøvet at sætte de populistiske bevægelser på formel med skiftende held. En af de bedste skildringer af populisme er nok Jan-Werner Müllers samfundsvidenskabelige arbejde ”Hvad er Populisme” udgivet af Informations Forlag i 2016, som jeg tidligere har anmeldt i Fokus Europa.

Men populisme er bestemt ikke nogen entydig størrelse. Derfor har Samuel Rachlin beskrevet de aktuelle populister ud fra en journalistisk vinkel, og det er gjort mesterligt. Der er stor inspiration at hente.

Et eksempel: ”Det lykkedes Nigel Farrage at engagere nogle af Trumps kampagnefolk til Leave-kampagnen takket være en stor donation fra en multimilliardær, Aron Banks. UKIP’s kampagne blev kørt på amerikansk vis, hvor man klart havde indset, at modstand mod EU-samarbejdet beror på følelser. Dem skal man spille på. Remain-kampagnen spillede på 3 ting facts, facts og atter facts. Det er folk immune overfor, når modstandere har følelsen af at alt bestemmes af EU og Storbritannien har mistet sin selvstændighed”.

Donald Trump fylder naturligvis meget, da han er en uforudsigelig populist i verdens mest magtfulde embede. Men der er også fine beskrivelser af Marine le Pen samt mange andre.

Samuel Rachlin kommer omkring AfD i Tyskland, Geert Wilders i Holland Victor Orban i Ungarn og mange andre. Dansk Folkeparti og det norske Fremskridtspartiet er også med, og det norske Fremskridtsparti har taget regeringsansvar modsat mange andre populist partier. Det gældende princip er jo at hævde, at man repræsenterer folket mod eliten, og så skal man jo ikke tage regeringsansvar, men sidde på den politiske bagsmæk og bue af ”den herskende klasse”.

Vladimir Putin er ikke med i populistforsamlingen, det kunne han godt have været. Egentlig savner jeg også en omtale af den nok største populist i nyere politisk historie, den tidligere iranske præsident Mahmud Ahmadinejad. Han er selvfølgelig ikke aktuel lige nu, hvor Hassan Rouhani har overtaget præsidentembedet, men han er af typen, der nok skal dukke op igen i en eller anden form.

Men bogen er absolut værd at læse for alle politisk interesserede, og gennem en masse eksempler får man populismens sande ansigt belyst.

5 stjerner ud af 6 mulige

Skrevet af Steffen Nørregaard, formand for Europabevægelsen Region Vestjylland

Samuel Rachlin: Folket og Magten
Kristeligt Dagblads Forlag 2017
ISBN 978-87-7467-344-6

Årets Europæer 2017!

Frankrigs præsident Emmanuel Macron blev Årets Europæer 2017. Læs landsformand Stine Bosses tale her!

We are living in times of change, and big shifts are on the horizon in Europe. As if that’s not enough, there are new agendas in place in countries on our EU borders, which happen on top of new fractures inside EU.

Brexit. Russia. Eastern Europe – wanting new standards and values – excluding for example Muslims and rejecting Southern Europe’s constant push for more help regarding migration and refugees. Cyber crime at a new level – not to speak of cyber war.

Following populistic voices comes totalitarian values, in a manner which we have not seen since the 30’s. Yes, this is indeed a reality, not only in Europe, but also in the “country of freedom” – the US.

So who will defend our values? Who will stand against the wind and talk, not only about what the European Union is, but also what it might become? President Macron.

He actually stated – before he was elected, whilst still campaigning: France is great … but only as a consequence of our membership of the EU.

The very special loyalty exceeding from the French borders is rare these days. France stands in clear opposition to the increasingly skeptical view on the EU, that many classically responsible countries across the union – including Denmark – have witnessed. Thus, Macron soon became a clear voice. A strong profile, from whom we can get new inspiration from, with a statesman perspective that exceeds France.

The European Union, being shocked after the above-mentioned events, really needs Macron. Whether you agree with him politically on all aspects or not, becomes a less important matter: because the vision for Europe is so clear.

We can only pave the way forward in the name of a “European Union”, if the 500 million citizens of Europe are taken seriously. Not only every 5 years when there is an election for the Parliament. No, we need national politicians, all across Europe, who will take us seriously; who will listen and debate with us, and with each other, for a better Union and a clearer path forward.

This is where Macron’s voice has been clear and profound in a way we need within Europe and for Europe. We can only hope, that his commitment to work towards processes of development and his efforts to involve the voices of the citizens will be copied – by political opponents as well. Not in a “more or less” debate, but in an intense “what” debate.

The European Union is ours. It is a political battlefield and the most important road for any European citizen and business to influence our own lives and to impact on a global scale.

Thank you Mr. President for showing us this so clearly, and congratulations on your title as European of the Year.