Spændende EP-debat

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt den 14. 03. 2019 sin ordinære generalforsamling; men umiddelbart før holdt regionen et særskilt, offentligt debatmøde, hvor vi indledte med spisning, hvorefter  kandidater til Europa-Parlamentet ved valget den 26. maj 2019 fremlagde deres mærkesager og debatterede både indbyrdes og med de interesserede mødedeltagere. Stedet var Europahus Højgaard i Bagsværd.

Deltagerne var Jakob Nerup fra Enhedslisten, Jakob Thiemann fra Socialdemokratiet, Linea Søgaard-Lidell fra Venstre og Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti. Ordstyrer var Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen.

Debatten blev indledt med en præsentationsrunde, hvor deltagerne redegjorde for deres mærkesager, synspunkter og holdninger. En nyhed er at Enhedslisten ikke længere vil have Danmark ud af EU, men i stedet vil påvirke EU indefra.

Efter præsentationsrunden havde deltagerne i mødet god lejlighed til at stille spørgsmål. Dem var der mange af. fra fælles minimumssats for selskabsbeskatning til Europas sikkerhed.

Under besvarelserne fik paneldeltagerne lejlighed til at præcisere deres synspunkter. Der er nogle emner hvor enigheden er stor og andre, hvor forskellene mellem partierne er tydelige.

Migration, klima og menneskerettigheder er eksempelvis interesseområder for alle. Forskellene kommer frem, hvor Enhedslisten og Socialdemokratiet ønsker bedre varetagelse af lønmodtagernes interesser, bl. a. for at undgå social dumping. På længere sigt er en social protokol på ønskelisten. Venstre og Konservative lægger stor vægt på frihandelsaftaler og økonomisk vækst.

Alle er enige om, at nationalstaterne skal bevares, så tæt samarbejde, men ingen føderation

Stor tak til paneldeltagerne og Jens Bo Andersen som kompetent ordstyrer.

På billedet ses debatdeltagerne ( siddende). Stående ordstyrer Jens Boe Andersen (tv) og regionsformand Poul Breyen (th).

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Arrangementet var støttet af Europa-nævnet.

 

 

 

 

Nytårskur 2019

Søndag den 6. januar 2019 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd , hvor vi skålede det nye år ind, drak kaffe og spiste den berømte Europalagkage.

Årets nytårstaler var Sinne Backs Conan, der foruden at være europapolitisk direktør i Finans Danmark tillige er medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg.

Sinne holdt en fremragende og stærkt engagerende tale, hvor hun indledningsvis fortalte om hendes egen families internationale sammensætning. En god baggrund for at forstå internationale forhold og kulturforskelle. Talen var bygget op over tre gange F:: Familie, Finans og Fremtid.

Sinne kom ind på, at finanskrisen og økonomikrisen desværre er blevet efterfulgt af en moralsk krise i finansverdenen. Tænk blot på den verserende diskussion af hvidvask. Finansverdenen får som bekendt også en stor del af skylden for finanskrisen pga. tvivlsom långivning og tvivlsom sammensætning af lån.

Om fremtiden understregede Sinne vigtigheden af valget til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019.   Den gennemsnitlige stemmeprocent i  EU-medlemsstaterne var i 2014  ca. 42 % (i Danmark ca. 56 % red). Det er vigtigt, at stemmeprocenten kommer væsentligt højere op for at sikre den demokratiske  repræsentation og Europa-Parlamentets legitimitet.

Der er stor risiko for, at EU-skeptiske grupperinger kan få stor indflydelse og dermed hæmme den videre udvikling af EU-samarbejdet.

At Sinnes tale var engagerende blev bekræftet af de mange og alsidige spørgsmål fra de interesserede deltagere. Sinne besvarede spørgsmålene meget grundigt og delte en opfattelse af frygt for fremtiden. Den frygt skyldtes bl. a., at Danmark har forbehold på vigtige områder, hvor EU har nye ideer, fx økonomisk samarbejde, sikkerhedspolitik og  retlige og indre anliggender.

En stor tak til Sinne Backs Conan for den flotte præstation.

På billedet ses Sinne B. Conan holde nytårstalen, mens de mange interesserede deltagere lytter intensivt.

Tekst og foto:  Erik J. M. Pedersen

 

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet

Danmark debatterer EU i uge 5

Du kan godt begynde at glæde dig. Politikere, kendte danskere og debattører står nemlig i kø for at invitere dig til en snak om EU i uge 5!

Vi Vil Europa har samlet en lang række spændende mennesker, der alle vil åbne deres hjem, yndlingsbar eller noget helt tredje for en EU-debat – med dig. Det sker i uge 5. Her lægger Vi Vil Europa alle kræfter ind for at få hele Danmark til at debattere EU.

Ambassadører, borgmestre og EU-kandidater åbner døren til debat

Du kan se listen over debattørerne og tilmelde dig debatterne på vivileuropa.dk/eu-uge-5/ Europabevægelsen er selvfølgelig også stærkt repræsenteret. Du kan bl.a. få dig en god snak med formand Stine Bosse onsdag den 30. januar på Frederiksberg.

Også Dansk Metals forbundsformand, direktøren for Tænketanken Europa og en lang række folketings- og EU-kandidater inviterer til en debat over hele landet. Du vil også kunne komme indenfor i flere europæiske ambassader og ambassadørboliger. Her åbnes dørene til en hyggelig samtale og lidt lækkerier fra hjemlandet.

Dilemmaer til diskussion i uge 5

Danmark Debatterer EU skal sætte skub i EU-debatten op til EU-valget den 26. maj 2019. Alle debatter vil tage udgangspunkt i dilemmaerne fra 1001 Hjem-folderen, som er udviklet af Vi Vil Europa. Her kan du komme til at tale om alt fra klimakrisen til bådflygtninge på Middelhavet. Du kan se folderen på 1001hjem.dk.

Vi Vil Europa er 24 organisationer og politiske partier, som er gået sammen om at styrke viden og debat om EU. I initiativet er der uenighed om meget, men enighed om, at debatten om EU starter hos danskerne.

Gladsaxedagen 2018

Europabevægelsen i Københavns Omegn var talstærkt repræsenteret på Gladsaxedagen lørdag den 25. august 2018.  Gladsaxedagen er en årligt tilbagevendende byfest i Gladsaxe arrangeret af Gladsaxe Kommune. Her har alle foreninger i kommunen, herunder de politiske partier, mulighed for at få en stand, hvor de kan tale med de mange besøgende og promovere deres synspunkter.

Der er masser af underholdning med musik og optræden, hvor foreningerne kan vise, hvad de kan. Der er også mulighed for mad og drikke.

Europabevægelsens stand blev besøgt af mange mennesker, der ville vide mere om Europa og EU i almindelighed og om konsekvenserne af Brexit i særdeleshed. Det er vores indtryk, at interessen for Europa var større i år end i de tidligere år. Det lover godt for stemmeprocenten ved det kommende valg til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Tak til Gladsaxe Kommune.

 

Tekst: Erik J. M. Pedersen

Røde Kors gav indblik i krigens regler

Europabevægelsen i København og Frederiksberg og Europabevægelsen i Københavns Omegn var onsdag den 08. 11. 2017 inviteret til at besøge Dansk Røde Kors i deres nyetablerede ”Frivillighuset” på Blegdamsvej i København, hvor vi blev modtaget af Anne-Kristine Moody Jakobsen og Julie Anna Eskesen.

Julie, der er en af Røde Kors’ mange frivillige, gav os en en overordentlig fin præsentation af ”Krigens Regler”, som er populærbetegnelsen for ”Den humanitære Folkeret” (IHL, International Humanitarian Law). Vi lærte om de vigtige Genevekonventioner, som går helt tilbage til 1864, der som bekendt er et historisk år for Danmark.

Genevekonventionerne er gennem tiden blevet videreudviklet, og i 1949 efter 2. verdenskrig blev de nuværende konventioner vedtaget. Konventionerne er suppleret med tillægsprotokoller.

Formålet er at beskytte civilbefolkningerne mod krigens virkninger, og de sætter vigtige grænser for, hvem og hvad der må angribes i militære konflikter. Der skal også skelnes mellem internationale konflikter og interne konflikter. Reglerne for, hvornår en stat må påbegynde krigshandlinger i selvforsvar er også meget vigtige og desværre aktuelle.

Krigens regler fastsætter særlige beskyttelsesforskrifter for tre persongrupper: krigsfanger, journalister samt flygtninge, fordrevne og statsløse.

Det vil føre for vidt her at komme ind på alle detaljerne; men svaret på spørgsmålet i overskriften er: JA – i høj grad..

De interesserede deltagere havde mange spørgsmål, som blev besvaret særdeles kompetent af vore værtinder, Julie Anna og  Anne-Kristine både før og efter pausen, hvor vi nød en lækker sandwich med kaffe og te.

Stor tak til Julie Anna og Anne-Kristine og til Dansk Røde Kors.

Hvis du vil vide mere, så se på website: mitrødekors.dk

Skrevet af: Erik J. M. Pedersen, Europabevægelsen Københavns Omegn

Referat af generalforsamling 2017

Europabevægelsen Nordjylland holdt generalforsamling på Rebildhus den 14. februar.

Formanden John Lomholdt bød velkommen, og derefter fulgtes dagsordenen, hvor Jens Riise blev valgt som dirigent.

Formanden indledte med at nævne, at hans formandspost beroede på, at der i årets løb havde været afholdt ekstraordinær generalforsamling, idet den tidligere formand var fra-trådt i sin valgperiode.

I beretningen blev årets aktiviteter gennemgået, og der udtryktes glæde over en betydelig medlemsfremgang, ikke mindst grundet tilgang af unge medlemmer fra Europæisk Ungdom.

Der er dog stadig langt op til det medlemstal, der er udmeldt som Europabevægelsens mål, og han opfordrede til aktivt at medvirke i udbredelse af kendskabet til bevægelsens formål. Der er brug for langt større engagement og indsigt i de politiske forhold i Europa som helhed.

Formanden tilkendegav også behov for øget aktivitet i Regionen. Primært for at fremme organisationens formål, men også for at øge medlemstallet. Der udtryktes håb om, at den kommende Bestyrelse ville søge at brede aktiviteterne ud til hele regionen, og ikke ”kun” at koncentrere sig om Aalborg.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Bent Monrad. Året viste en balance på 18.450 kr. og en formue på 15.204 kr.

Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

Der var ikke indkommet forslag, og derefter gik man til valg til Bestyrelse.

John Lomholdt blev valgt som formand.

Efterfølgende var der en livlig debat om antallet af bestyrelsesmedlemmer, men det beslut-tedes at udvide antallet fra 4 til 7, og desuden søge bedst mulig geografisk repræsenta-tion.

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Bent Monrad (Tårs), Gunhild Olesen Møller (Mors), John Buhl (Hals), Danni Andersen (Tylstrup), Narcis Georg Matasche (Aalborg), Christian Kornerup (Aalborg), Poul-Erik Uttrup (Fjerritslev).

Efter generalforsamlingen orienterede Poul-Erik Uttrup om ”Danmarks forhold til EU” – og tog udgangspunkt i sin bog: Vores EUROPA – hvorfra/hvorhen/hvorfor ?

Han kom ind på de ganske mange, ganske langvarige og ganske komplicerede kriser Europa/EU har været gennem de seneste år, og hvor jo ikke nær alle har fundet de fornødne løsninger. Der har tidligere været kriser i EF og EU, men sædvanligvis har de stillet sig pænt i kø, og er derefter blevet løst – eller i hvert fald blevet afklaret.

De seneste år har kriserne væltet ind over hinanden, og der har hverken været kapacitet eller vilje til reelt at løse dem. En af årsagerne dertil har givetvis været, at der med 28 medlemslande også har vist sig betydelige interessemodsætninger, og at det derfor har knebet med at finde fælles fodslag. – Og værre end det: Nogle lande har i den grad plejet deres nationale særinteresser, og dermed blæst på den solidaritet, de tidligere har været optaget af.

Poul-Erik Uttrup kom (naturligvis) også ind på både Brexit, flygtningeproblematikken og de forestående valg i Holland, Frankrig og Tyskland. Disse valg kan få helt afgørende ind-flydelse på hele EU´s fremtid.

Ikke mindst valgene i Frankrig og Tyskland er vigtige, for skulle de stærkt nationalistiske partier og grupperinger få den fremgang, der selv tror på, må man frygte det gensidigt forpligtende europæiske samarbejde kan gå op i fugerne.

Det er trods alt kun godt 70 år siden Europa lå hen som en rygende ruinhob, og hvor en række visionære mænd og kvinder skabte det politiske grundlag for den udvikling, der efterfølgende har skabt både fred og økonomisk udvikling i vor verdensdel.

Mange opfatter fred i vor del af verden som en given sag, og måske værdsætter man den først på det tidspunkt, der er ved at forsvinde.

Efter Poul-Erik Uttrups indlæg var der stor spørgelyst, og det var helt tydeligt, at forsam-lingen var indstillet på aktivt at være med til at udbrede kendskabet til EU – hvilket man mente Europabevægelsen er et fortrinligt springbrædt for.

Vi skal passe godt på Danmark !

Det gør vi ved også at passe godt på Europa.

 

Fynsk generalforsamling med glimrende Brexit-oplæg

Den 1. februar 2017 holdt Europabevægelsen Fyn generalforsamling på Onkel Olga i Odense. Bugge Thorbjørn Daniel fra Syddansk Universitet gav et godt indblik i de mange problemstillinger omkring Storbritanniens kommende forhandlinger om sit forhold til EU. Du kan gense præsentionen her.

Efter oplægget var der generel debat om foreningens fremtidsplaner. Finn Hartvig Nielsen blev enstemmigt valgt som ny regionsformand og resten af bestyrelsen fordelte posterne mellem sig på denne måde. Engagementet fejler ikke noget og det er der også god brug for i de aktuelle kriseår.

Rikke Karlsson på Rebildhus

Dejlig stemning til et politisk møde på Rebildhus den 9. januar.

Et velbesøgt debatmøde med 53 tilmeldte, hvor Rikke Karlsson informerede om MELD og FELD fondenes betydning (og mangel på samme). Fulgt op af en kort info om tiden i DF.

Orientering om en måske vanskelig fremtid grundet Brexit og udfald af det kommende franske valg, hvor Marie Le Pen påregnes stor indflydelse.

Rikke Karlssons indlæg blev fulgt op af mange gode spørgsmål og svar.

Video: Foredrag om plastik i verdenshavene

I 2050 vil plastik fylde mere end fisk i verdenshavene. Det er en massiv miljømæssig udfordring, som vi på EU-plan ikke kan lukke øjnene for. Derfor inviterede Europabevægelsen Midtjylland/Aarhus til sang, foredrag og debat om plastik i verdenshavene en kold decemberaften med deltagelse af blandt andre MEP’er Margrete Auken (SF) og Thomas Drustrup, administrerende direktør i Plastindustrien.

Filmet og redigeret af Kjeld Jensen.

Besøg i Asylcenter Kongelunden

Europabevægelsen i Københavns Omegn var onsdag den 19. 10. 2016 på besøg i Asylcenter Kongelunden. Besøget kom i stand takket være stor velvilje fra Gitte Nielsen, regionsleder i Dansk Røde Kors, som står for driften af dette og mange andre asylcentre.

Gitte Nielsen fortalte engageret og inspirerende om indsatsen for de ca. 200 asylansøgere i dette center. Visitationen til de forskellige asylcentre sker gennem Sandholmlejren i Nordsjælland. Asylcenter Kongelunden er specielt for asylansøgere med særlige problemer, eksempelvis pga. traumatiske oplevelser. Derfor har asylcentret blandt de ca. 50 ansatte tilknyttet flere forskellige behandlere, der kan hjælpe beboerne gennem de forskellige problemer. Til sammenligning har mere almindelige asylcentre 400-500 beboere.

Tilstrømningen af asylansøgere kommer typisk i ryk med intet eller kort varsel, hvorfor det er nødvendigt at have et vist permanent beredskab. I øjeblikket (oktober 2016) er tilstrømningen meget lav.

Medarbejderne gør meget for, at tilværelsen for beboerne ikke skal blive en ”henslæben i et asylcenter”; men derimod et aktivitetspræget ophold, hvor deltagelse i sprogundervisning og forskellige fritidsaktiviteter er væsentlige både i og uden for selve centeret. Af stor betydning er samarbejdet med Dragør Kommune og de mange forskellige foreninger, hvor beboerne kan møde hverdagen i Danmark. Nogle foreninger yder donationer til centeret, fx er en frisørsalon etableret for en foreningsdonation.

Centeret lægger også stor vægt på at bevare og udvikle beboernes stolthed og værdighed. Det sker bl.a. ved, at beboerne får udbetalt et beløb til indkøb af madvarer, og at de selv står for deres madlavning.

Selve behandlingen af asylansøgninger foretages af Udlændigestyrelsen og Flygtningenævnet samt af de udpegede advokater.

Det engagerede oplæg fra Gitte Nielsen blev mødt af mange spørgsmål fra deltagerne i besøget, og alle spørgsmål blev besvaret klart og konkret. Jeg tog derfra med en stærk oplevelse af, hvad det betyder, at medarbejderne engagerer sig i arbejdet med at gøre godt for mennesker i nød.

Efter besøget i asylcenteret kørte vi til Dragrør Strandhotel, hvor der var arrangeret fælles spisning. Her talte første viceborgmester (og tidligere borgmester) i Dragør Allan Holst om Dragør Kommune generelt og samarbejdet med asylcenteret. Dragør er med sine ca. 14.000 indbyggere en lidt speciel kommune, fordi den har begrænsede udviklingsmuligheder som omgivet af vand på flere sider og dertil en stort lufthavn. Dragør har en engageret befolkning, der lægger stor vægt på miljø og natur.

Hvis du vil vide mere om Dansk Røde Kors og asylarbejdet er her to links: www.rodekors.dk/asyl og www.rodekors.dk/bliv-frivillig.

Skrevet af Erik J. M. Pedersen