Heftig aktivitet i efteråret

Både Europabevægelsen på Fyn og Europæisk Ungdom Syddanmark har planlagt en række efterårsmøder, hvor de fleste naturligvis fokuserer på det danske retsforbehold og folkeafstemningen den 3. december. Check vores kalender og vær med!

Åben debat om EU-afstemningen i december – part II

På septembermødet fandt vi hurtigt ud af, at der var stof nok i retsforbeholdet til endnu et cafemøde – så den 7. oktober fortsætter debatten. Forud for mødet anbefaler vi at skimme disse to tekster:

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender. (indgået af 5 ud af 6 ja-partier)

Samarbejdet om retlige og indre anliggender. En analyse af EU-lovgivning omfattet af retsforbeholdet. Udgivet af regeringen/Justitsministeriet i marts 2015.

Åben debat om EU-afstemningen i december

Europabevægelsen på Fyn tager forskud på kampagneglæderne onsdag den 2. september kl. 19. Her drøfter vi den kommende afstemning på et åbent cafémøde på Ryans i Odense – med os selv og alle andre, der har lyst!

Cafémøde på Ryans onsdag den 5. august

Europabevægelsen på Fyn er ved at varme op til efteråret. Onsdag den 5. august kl. 19 holder vi et cafémøde på Ryans (Fisketorvet 12 i Odense). Vi hører nyt fra Tjekkiet og samler op på de mange ideer, som kom i spil før sommeren. Mød op og sæt dit præg på det kommende efterårsprogram.

 

Dagsorden:

 

1. Den græske gældskrise og forholdet mellem Tyskland og Grækenland

Oplæg /v Stine Piilgaard Porner Nielsen.

 

2. Nyt fra vores udsendte medarbejder

Kevin Broby Kristiansen har arbejdet på den danske ambassade i Prag i et halvt år. Han er nu stærkt tilbage!

 

3. Drøftelse af vores kommende møder

– Workshop om EU’s økonomiske politik i Nord- hhv. Sydeuropa.

– Debatmøde på VUC om arbejdskraftens frie bevægelighed.

– Cafémøde på Den Gyldne Ovn i Kolding/Fredericia.

– Endnu en folkeafstemning nærmer sig… 🙂

 

4. Drøftelse af vores hvervekampagne

5 nye aktive inden næste julefrokost – sådan gør vi!

 

5. Nyt fra Europabevægelsens udvalg

 

6. Europaforum søger studerende

 

7. Økonomi

/v Cornelis ten Veen

 

8. Evt.

Valgmøde på Odense Centralbibliotek

Mød bl.a.:
Erik Christensen, Socialdemokraterne
Jimmy Steen Eriksen, Liberal Alliance
Rune Lund, Enhedslisten
Jesper Krarup, Dansk Folkeparti
Mathias von Jessen, Radikale Venstre

Kandidaterne vil bl.a. diskutere følgende emner: Hvordan håndterer vi flygtninge i EU, hvad bør EU bestemme i forhold til medlemsstaterne, skal vi ændre på det danske EU-retsforbehold og skal Danmark i højere grad være en del af ”kernen i EU”?

Alle er velkommen, der er gratis adgang og der serveres en forfriskning i pausen.

Tid: Torsdag den 11. juni 2015, kl. 16.30
Sted: Odense Centralbibliotek, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C (3.sal)
Arrangør: Europe Direct Odense, Radikale Venstre, Europabevægelsen på Fyn

Fyn stærkt repræsenteret i Europabevægelsens hovedbestyrelse

På sit landsmøde her i weekenden i Aabenraa fik Europabevægelsen nyt formandskab. Stine Bosse blev ny landsformand. Til de to poster som næstformand blev Jens Boe Andersen genvalgt og Morten Løkkegård nyvalgt.

Europabevægelsen på Fyn fik valgt den regionale næstformand Finn Hartvig Nielsen og den tidligere regionsformand Carsten Lehn Toft til hovedbestyrelsen. Her er Europabevægelsen på Fyn i forvejen repræsenteret med regionsformanden Rasmus Skov Larsen og kassereren, Cornelis ten Veen.

Værd at vide om bankunionen

Onsdag den 25. februar fik vi besøg af Erik J.M Pedersen, som har sat sig grundigt ind i EU’s nye bankunion. Det gav anledning til en hyggelig aften med masser af teknisk debat. Du finder alle papirerne fra mødet her:

Medlemsmøde om EU’s bankunion – hovedpointer

Medlemsmøde om EU’s bankunion – litteratur

Bankunionen – kort fortalt (fra Nationalbanken.dk)

Bremerbanknotat fra december 2012 – om bankunionen

Bremerbanknotat fra april 2014 – om bankunionen

Folketingets EU-oplysning har også en gennemgang af bankunionen, som er værd at kigge på…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Europabevægelsen på Fyn

Tid: Onsdag den 18. marts 2015, kl. 19.00

Sted: Studiestuen, Nedergade 12, 5000 Odense C

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for 2014

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for 2014 og fremlægger budget til orientering

4. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage for generalforsamlingens afholdelse.

5. Valg af formand for 1 år

6. Valg af kasserer for 1 år

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
For at blive valgt skal man have været medlem i mindst 3 måneder.

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år

9. Valg af 1 repræsentant til Europabevægelsens hovedbestyrelse

10. Valg af 4 delegerede samt mindst 3 suppleanter herfor til Europabevægelsens landsmøde den 25.-26. april
Alle HB-medlemmer (regionsformænd, landsmødevalgte og generalforsamlingsvalgte HB’ere) er i forvejen delegerede.

11. Valg af to revisorer samt suppleanter herfor for 1 år

12. Oplæg og debat med Jens Boe Andersen, næstformand for Europabevægelsen
Hvad er fremtiden for vores organisation?

13. Fællesspisning og fortsat debat
Europabevægelsen på Fyn byder på sandwiches.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.