Formandslandet Grækenland

Tirsdag den 4. marts afholdt vi et møde om Grækenland på Odense Centralbibliotek, i samarbejde med Europe Direct. Vi havde et godt fremmøde på ca. 100 tilhørere, primært gymnasieelever.

Du kan se udvalgte billeder fra mødet her.

Zafeirios Rossidis fra den græske ambassade fortalte om Grækenlands aktuelle situation og de forskellige nedskæringer og andre reformer, som har været nødvendige for at få landet på økonomisk ret kurs.

Leif Beck Fallesen gennemgik det dramatiske udvikling efter 2008. I 2012 var der massiv spekulation imod euroen, hvor mange investorer regnede med, at det var muligt at tvinge Grækenland ud af Euro-samarbejdet. Imidlertid undervurderede de Tysklands (og de øvrige EU-landes) vilje til at gribe ind med hjælpepakker, kombineret med hårde krav til den græske budgetdisciplin.

Der var desuden oplæg fra Erik Boel og Jørgen Granum-Jensen, som redegjorde for Grækenlands nyere historie.

Flere af oplægsholderne har lovet at sende os deres præsentationer, som vi offentliggør her på siden så snart som muligt.

Argumenter for Enhedspatentet

Torsdag den 30. januar afholdt vi et vellykket medlemsmøde om det kommende Enhedspatent og Patentdomstolen. Lars Holm fra Dansk Industri og 8 lokale medlemmer af Europabevægelsen mødtes til en givtig rundbordsdiskussion om patenter og de argumenter vi skal forholde os til ved afstemningen den 25. maj.

Selvom du ikke deltog i mødet, kan du alligevel få gavn af præsentationen og det uddybende informationspapir her på siden!

Lars Holm Nielsen: Den europæiske patentreform. 30. januar 2014. (Powerpoint-præsentation)

Dansk Industri: Fakta om den europæiske patentreform. 31. januar 2014. (PDF)

Medlemsarrangement om EU’s patentordning

Hyggeligt internt dagligstuemøde, hvor vi drøfter EU’s patentordning. Vi får besøg af Lars Holm Nielsen fra Dansk Industri, som er godt inde i patentordningen og kendt som en varm tilhænger heraf. Hvad betyder ordningen for Danmark? Hvilke argumenter for og imod skal vi forholde os til ved en kommende folkeafstemning om dansk deltagelse? Mød op og bliv klædt på til afstemningen!

Alle medlemmer af Europabevægelsen er velkomne. Meld dig til på skrivtil@eubevfyn.dk senest den 23. januar 2014.

Tid: Torsdag den 30. januar 2014, kl. 19
Sted: Hjemme hos Klaus Bech, Næsset 44, 5330 Munkebo
Arrangør: Europabevægelsen på Fyn

Hvad sker der i Litauen?

Litauen har EU-formandskabet i andet halvår af 2013. I den anledning præsenterer vi et møde om situationen i formandslandet, dets forhold til EU og placering i den europæiske økonomi. Mødet finder sted tirsdag den 3. september 2013, kl. 16.00-19.00.

Vi byder på oplæg med

Blogger på Jyllands-Posten Jens-Kristian Lütken, som ofte har rejst i Baltikum og er medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg. Lütken vil fortælle om relationerne mellem EU og Litauen og kommer bl.a. ind på spørgsmålet om borgerrettigheder i landet.

Historiker Erik Kulavig, Syddansk Universitet. Kulavig beskæftiger sig med russisk historie og Baltikum, og vil fortælle om Litauens historie.

Senioranalytiker Lars Christensen, Danske Bank. Christensen vil fortælle om den litauiske økonomi og udsigterne for landets optagelse i Eurosamarbejdet.

Mødet ligger i forlængelse af vores tidligere succesrige møder om EU-formandslandene Irland og Cypern!

Sted: Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej i Odense

Arrangør: Europabevægelsen på Fyn, Europe Direct, Venstres Europaudvalg Fyn og Europa-Nævnet.

Vejen ud af krisen – Europadag i Odense 2013

Onsdag den 8. maj kl. 11-15 kan DU være med til at finde løsningen på Europas økonomiske krise! Europabevægelsen på Fyn og Europe Direct afholder to workshops på Hovedbiblioteket, Odense Centralbibliotek.

I arrangementet deltager økonomiprofessor Christen Sørensen, Trine Bramsen (Socialdemokraterne), Niels Erik Søndergård (Dansk Folkeparti), Kristina Siig (Radikale Venstre), en debattør fra Venstre samt ca. 50 gymnasieelever. Vi har stadig ledige pladser, så også du er velkommen til at møde op og give dit besyv med.

11-11.15 – Velkomst

11.15-12.45 – Workshop: Hvordan kommer EU-landene ud af den økonomiske krise på kort sigt? Gør EU’s finanspagt og euroens krav om lave offentlige underskud det for svært for EU-landene at sætte gang i økonomien? Eller er kravene en nødvendighed, hvis finansmarkederne skal have tillid til de europæiske økonomier og underskuddene i Sydeuropa ikke skal løbe løbsk?

12.45-13.30 – Frokostpause

13.30-15.00 – Workshop: Hvad skal EU-landene gøre for at forebygge økonomiske kriser i fremtiden? Oprette en bankunion, sådan som de 17 euro-lande er i gang med? Lægge skat på finansielle transaktioner, sådan som 11 af EU-landene har planlagt? Smide Grækenland ud af euro-samarbejdet? Gøre sig uafhængige af olie og gas? Indføre en fælleseuropæisk finanspolitik? Eller skal der helt nye ideer på banen?

Vel mødt!

Ny formand på Fyn

Europabevægelsen på Fyn har på sin ordinære generalforsamling valgt Carsten Lehn Toft, Søhus, til ny formand efter nyligt afdøde Alfred Larsen.

Jeppe Kristensen genvalgtes som kasserer.

Til bestyrelsen genvalgtes Cornelis ten Veen og nyvalgtes Stine Piilgård Porner Nielsen samt Henriette Berwick. Ved bestyrelsens efterfølgende konstituering genvalgtes Peter Spenner som næstformand og Cornelis ten Veen som sekretær.

Efter generalforsamlingen talte Sabina Askholm Larsen, Center for Polare Aktiviteter, DTU, om Arktis og EU.

Mandag den 11/3: Irland og Europa

Vi fortsætter vores tradition med at sætte fokus på det aktuelle EU-formandsskabsland hvert halvår. Irland har nu overtaget formandsskabet, og vi markerer det med en tur til den irske pub Ryan’s i Odense. Her kan du møde følgende Irlands-eksperter:

David Keating fra den irske ambassade fortæller om Irland og EU.

Leif Bech Fallesen, tidligere chefredaktør v. dagbladet Børsen, fortæller om den økonomiske krise og Irland.

Michael Böss, lektor ved Aarhus Universitet, fortæller om Irlands historie samt dansk-irske relationer.

Alle oplæg vil være på engelsk. Undervejs er der smagsprøver fra det irske køkken og musikalske overraskelser med Ken Warner.

Arrangementet finder sted i samarbejde med Europe Direct, Odense Centralbibliotek, og Venstres Europaudvalg på Fyn.

Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig senest fredag 8. marts på skrivtil@eubevfyn.dk.

Tid: Mandag den 11. marts, kl. 17.
Sted: Ryan’s of Odense, Fisketorvet 12, 5000 Odense C.