Spændende EP-debat

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt den 14. 03. 2019 sin ordinære generalforsamling; men umiddelbart før holdt regionen et særskilt, offentligt debatmøde, hvor vi indledte med spisning, hvorefter  kandidater til Europa-Parlamentet ved valget den 26. maj 2019 fremlagde deres mærkesager og debatterede både indbyrdes og med de interesserede mødedeltagere. Stedet var Europahus Højgaard i Bagsværd.

Deltagerne var Jakob Nerup fra Enhedslisten, Jakob Thiemann fra Socialdemokratiet, Linea Søgaard-Lidell fra Venstre og Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti. Ordstyrer var Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen.

Debatten blev indledt med en præsentationsrunde, hvor deltagerne redegjorde for deres mærkesager, synspunkter og holdninger. En nyhed er at Enhedslisten ikke længere vil have Danmark ud af EU, men i stedet vil påvirke EU indefra.

Efter præsentationsrunden havde deltagerne i mødet god lejlighed til at stille spørgsmål. Dem var der mange af. fra fælles minimumssats for selskabsbeskatning til Europas sikkerhed.

Under besvarelserne fik paneldeltagerne lejlighed til at præcisere deres synspunkter. Der er nogle emner hvor enigheden er stor og andre, hvor forskellene mellem partierne er tydelige.

Migration, klima og menneskerettigheder er eksempelvis interesseområder for alle. Forskellene kommer frem, hvor Enhedslisten og Socialdemokratiet ønsker bedre varetagelse af lønmodtagernes interesser, bl. a. for at undgå social dumping. På længere sigt er en social protokol på ønskelisten. Venstre og Konservative lægger stor vægt på frihandelsaftaler og økonomisk vækst.

Alle er enige om, at nationalstaterne skal bevares, så tæt samarbejde, men ingen føderation

Stor tak til paneldeltagerne og Jens Bo Andersen som kompetent ordstyrer.

På billedet ses debatdeltagerne ( siddende). Stående ordstyrer Jens Boe Andersen (tv) og regionsformand Poul Breyen (th).

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Arrangementet var støttet af Europa-nævnet.

 

 

 

 

Nytårskur 2019

Søndag den 6. januar 2019 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd , hvor vi skålede det nye år ind, drak kaffe og spiste den berømte Europalagkage.

Årets nytårstaler var Sinne Backs Conan, der foruden at være europapolitisk direktør i Finans Danmark tillige er medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg.

Sinne holdt en fremragende og stærkt engagerende tale, hvor hun indledningsvis fortalte om hendes egen families internationale sammensætning. En god baggrund for at forstå internationale forhold og kulturforskelle. Talen var bygget op over tre gange F:: Familie, Finans og Fremtid.

Sinne kom ind på, at finanskrisen og økonomikrisen desværre er blevet efterfulgt af en moralsk krise i finansverdenen. Tænk blot på den verserende diskussion af hvidvask. Finansverdenen får som bekendt også en stor del af skylden for finanskrisen pga. tvivlsom långivning og tvivlsom sammensætning af lån.

Om fremtiden understregede Sinne vigtigheden af valget til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019.   Den gennemsnitlige stemmeprocent i  EU-medlemsstaterne var i 2014  ca. 42 % (i Danmark ca. 56 % red). Det er vigtigt, at stemmeprocenten kommer væsentligt højere op for at sikre den demokratiske  repræsentation og Europa-Parlamentets legitimitet.

Der er stor risiko for, at EU-skeptiske grupperinger kan få stor indflydelse og dermed hæmme den videre udvikling af EU-samarbejdet.

At Sinnes tale var engagerende blev bekræftet af de mange og alsidige spørgsmål fra de interesserede deltagere. Sinne besvarede spørgsmålene meget grundigt og delte en opfattelse af frygt for fremtiden. Den frygt skyldtes bl. a., at Danmark har forbehold på vigtige områder, hvor EU har nye ideer, fx økonomisk samarbejde, sikkerhedspolitik og  retlige og indre anliggender.

En stor tak til Sinne Backs Conan for den flotte præstation.

På billedet ses Sinne B. Conan holde nytårstalen, mens de mange interesserede deltagere lytter intensivt.

Tekst og foto:  Erik J. M. Pedersen

 

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet

Danmark debatterer EU i uge 5

Du kan godt begynde at glæde dig. Politikere, kendte danskere og debattører står nemlig i kø for at invitere dig til en snak om EU i uge 5!

Vi Vil Europa har samlet en lang række spændende mennesker, der alle vil åbne deres hjem, yndlingsbar eller noget helt tredje for en EU-debat – med dig. Det sker i uge 5. Her lægger Vi Vil Europa alle kræfter ind for at få hele Danmark til at debattere EU.

Ambassadører, borgmestre og EU-kandidater åbner døren til debat

Du kan se listen over debattørerne og tilmelde dig debatterne på vivileuropa.dk/eu-uge-5/ Europabevægelsen er selvfølgelig også stærkt repræsenteret. Du kan bl.a. få dig en god snak med formand Stine Bosse onsdag den 30. januar på Frederiksberg.

Også Dansk Metals forbundsformand, direktøren for Tænketanken Europa og en lang række folketings- og EU-kandidater inviterer til en debat over hele landet. Du vil også kunne komme indenfor i flere europæiske ambassader og ambassadørboliger. Her åbnes dørene til en hyggelig samtale og lidt lækkerier fra hjemlandet.

Dilemmaer til diskussion i uge 5

Danmark Debatterer EU skal sætte skub i EU-debatten op til EU-valget den 26. maj 2019. Alle debatter vil tage udgangspunkt i dilemmaerne fra 1001 Hjem-folderen, som er udviklet af Vi Vil Europa. Her kan du komme til at tale om alt fra klimakrisen til bådflygtninge på Middelhavet. Du kan se folderen på 1001hjem.dk.

Vi Vil Europa er 24 organisationer og politiske partier, som er gået sammen om at styrke viden og debat om EU. I initiativet er der uenighed om meget, men enighed om, at debatten om EU starter hos danskerne.

Gladsaxedagen 2018

Europabevægelsen i Københavns Omegn var talstærkt repræsenteret på Gladsaxedagen lørdag den 25. august 2018.  Gladsaxedagen er en årligt tilbagevendende byfest i Gladsaxe arrangeret af Gladsaxe Kommune. Her har alle foreninger i kommunen, herunder de politiske partier, mulighed for at få en stand, hvor de kan tale med de mange besøgende og promovere deres synspunkter.

Der er masser af underholdning med musik og optræden, hvor foreningerne kan vise, hvad de kan. Der er også mulighed for mad og drikke.

Europabevægelsens stand blev besøgt af mange mennesker, der ville vide mere om Europa og EU i almindelighed og om konsekvenserne af Brexit i særdeleshed. Det er vores indtryk, at interessen for Europa var større i år end i de tidligere år. Det lover godt for stemmeprocenten ved det kommende valg til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Tak til Gladsaxe Kommune.

 

Tekst: Erik J. M. Pedersen

Røde Kors gav indblik i krigens regler

Europabevægelsen i København og Frederiksberg og Europabevægelsen i Københavns Omegn var onsdag den 08. 11. 2017 inviteret til at besøge Dansk Røde Kors i deres nyetablerede ”Frivillighuset” på Blegdamsvej i København, hvor vi blev modtaget af Anne-Kristine Moody Jakobsen og Julie Anna Eskesen.

Julie, der er en af Røde Kors’ mange frivillige, gav os en en overordentlig fin præsentation af ”Krigens Regler”, som er populærbetegnelsen for ”Den humanitære Folkeret” (IHL, International Humanitarian Law). Vi lærte om de vigtige Genevekonventioner, som går helt tilbage til 1864, der som bekendt er et historisk år for Danmark.

Genevekonventionerne er gennem tiden blevet videreudviklet, og i 1949 efter 2. verdenskrig blev de nuværende konventioner vedtaget. Konventionerne er suppleret med tillægsprotokoller.

Formålet er at beskytte civilbefolkningerne mod krigens virkninger, og de sætter vigtige grænser for, hvem og hvad der må angribes i militære konflikter. Der skal også skelnes mellem internationale konflikter og interne konflikter. Reglerne for, hvornår en stat må påbegynde krigshandlinger i selvforsvar er også meget vigtige og desværre aktuelle.

Krigens regler fastsætter særlige beskyttelsesforskrifter for tre persongrupper: krigsfanger, journalister samt flygtninge, fordrevne og statsløse.

Det vil føre for vidt her at komme ind på alle detaljerne; men svaret på spørgsmålet i overskriften er: JA – i høj grad..

De interesserede deltagere havde mange spørgsmål, som blev besvaret særdeles kompetent af vore værtinder, Julie Anna og  Anne-Kristine både før og efter pausen, hvor vi nød en lækker sandwich med kaffe og te.

Stor tak til Julie Anna og Anne-Kristine og til Dansk Røde Kors.

Hvis du vil vide mere, så se på website: mitrødekors.dk

Skrevet af: Erik J. M. Pedersen, Europabevægelsen Københavns Omegn

Besøg i Asylcenter Kongelunden

Europabevægelsen i Københavns Omegn var onsdag den 19. 10. 2016 på besøg i Asylcenter Kongelunden. Besøget kom i stand takket være stor velvilje fra Gitte Nielsen, regionsleder i Dansk Røde Kors, som står for driften af dette og mange andre asylcentre.

Gitte Nielsen fortalte engageret og inspirerende om indsatsen for de ca. 200 asylansøgere i dette center. Visitationen til de forskellige asylcentre sker gennem Sandholmlejren i Nordsjælland. Asylcenter Kongelunden er specielt for asylansøgere med særlige problemer, eksempelvis pga. traumatiske oplevelser. Derfor har asylcentret blandt de ca. 50 ansatte tilknyttet flere forskellige behandlere, der kan hjælpe beboerne gennem de forskellige problemer. Til sammenligning har mere almindelige asylcentre 400-500 beboere.

Tilstrømningen af asylansøgere kommer typisk i ryk med intet eller kort varsel, hvorfor det er nødvendigt at have et vist permanent beredskab. I øjeblikket (oktober 2016) er tilstrømningen meget lav.

Medarbejderne gør meget for, at tilværelsen for beboerne ikke skal blive en ”henslæben i et asylcenter”; men derimod et aktivitetspræget ophold, hvor deltagelse i sprogundervisning og forskellige fritidsaktiviteter er væsentlige både i og uden for selve centeret. Af stor betydning er samarbejdet med Dragør Kommune og de mange forskellige foreninger, hvor beboerne kan møde hverdagen i Danmark. Nogle foreninger yder donationer til centeret, fx er en frisørsalon etableret for en foreningsdonation.

Centeret lægger også stor vægt på at bevare og udvikle beboernes stolthed og værdighed. Det sker bl.a. ved, at beboerne får udbetalt et beløb til indkøb af madvarer, og at de selv står for deres madlavning.

Selve behandlingen af asylansøgninger foretages af Udlændigestyrelsen og Flygtningenævnet samt af de udpegede advokater.

Det engagerede oplæg fra Gitte Nielsen blev mødt af mange spørgsmål fra deltagerne i besøget, og alle spørgsmål blev besvaret klart og konkret. Jeg tog derfra med en stærk oplevelse af, hvad det betyder, at medarbejderne engagerer sig i arbejdet med at gøre godt for mennesker i nød.

Efter besøget i asylcenteret kørte vi til Dragrør Strandhotel, hvor der var arrangeret fælles spisning. Her talte første viceborgmester (og tidligere borgmester) i Dragør Allan Holst om Dragør Kommune generelt og samarbejdet med asylcenteret. Dragør er med sine ca. 14.000 indbyggere en lidt speciel kommune, fordi den har begrænsede udviklingsmuligheder som omgivet af vand på flere sider og dertil en stort lufthavn. Dragør har en engageret befolkning, der lægger stor vægt på miljø og natur.

Hvis du vil vide mere om Dansk Røde Kors og asylarbejdet er her to links: www.rodekors.dk/asyl og www.rodekors.dk/bliv-frivillig.

Skrevet af Erik J. M. Pedersen

EU og affald – sommerstævne 2016

Torsdag den 2. juni 2016 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn i samarbejde med Europabevægelsen i København og Frederiksberg sit årlige sommerstævne. I år faldt valget på I/S Vestforbrænding i Glostrup, som er Danmarks største inden for sit område.

Temaet for dagen var EU og affald. Hvordan arbejder EU med miljø, ressourceforbrug og genanvendelse. Det fik vi et konkret eksempel på – og også hvordan samspillet mellem EU-regulering og national udførsel er.

IM000113.JPG

IM000119.JPG

Vi blev modtaget af Nicole Rasmussen fra I/S Vestforbrænding, der først gav os en grundig og inspirerende orientering om Vestforbrændings ejerforhold (19 kommuner) og opgaver. Betegnelsen forbrænding kan ikke stå alene, fordi der i høj grad er tale om genanvendelse af resurser og produktion af energi i form af både fjernvarme og el, således at affaldet virkeligt gør nytte og er med til at placere Danmark i verdensklasse, når det drejer sig om genanvendelse af resurser.

Det vil føre for vidt her at komme ind på de teknologiske detaljer. Interesserede kan med fordel gå ind på I/S Vestforbrændings hjemmeside, som indeholder et væld af oplysninger.

Særligt interessant var det at høre om I/S Vestforbrændings meget store indsats på undervisningsområdet, hvor elever lige fra Folkeskolens yngste klasser til gymnasieleverne kommer på besøg og på en levende og medengagerende måde bliver undervist i affaldssortering helt ude i husholdningerne og genanvendelsesmulighederne, som de praktiseres. Orienteringen gav anledning til mange spørgsmål, som Nicole besvarede på sin kompetente måde.

IM000030.JPG

Poul Breyen, regionsformand, uddybede emnet med at fortælle mere om EU’s tiltag inden for klima, miljø og energi. Eksempelvis EU’s Energiunion, som skal give EU’s borgere og virksomheder både forsyningssikkerhed og rimelige energipriser. Dertil kommer forventede store investeringer i infrastruktur inden for energisektoren. Det forventes at blive et af EU’s flagskibe til skabelse af’ både vækst og beskæftigelse.

Efter den interessante orientering blev vi udstyret med sikkerhedshjelm, refleksvest og øresnegl til den omfattende og ligeledes særdeles interessante rundvisning, hvor Nicole var vores kompetende guide. Efter rundvisningen nød vi et let traktement.

Stor tak til Nicole Rasmussen for en fremragende indsats og til I/S Vestforbrænding for gæstfriheden.

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen.

Møde om Ungarn og generalforsamling i Europabevægelsen i Københavns Omegn

Torsdag den 18. februar 2016 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sin ordinære generalforsamling i Europahus Højgaard i Bagsværd; men før den var der traditionen tro fælles spisning og møde om et aktuelt emne.

Det aktuelle emne i år var ‘Hungary and the European Union – challenges and perspectives’.

Til at belyse dette emne havde vi indbudt Ungarns Ambassade i Danmark, hvorfra Mr. Gábor Iván, Deputy Head of Mission, deltog med aktuel information og viden.

Det blev et interessant møde, hvor Mr. Ivan begyndte med et kort oplæg om Ungarns historie og befolkning, hvorefter ordet var frit. Det viste sig at være en god ide, for spørgelysten var stor.

Mange emner blev behandlet, herunder Ungarns historiske baggrund og vejen fra at tilhøre den kommunistiske verden til at blive medlem af både NATO og EU. Det er indlysende, at det har været en omfattende både politisk og økonomisk omstilling. Når talen er om migranter og flygtninge, er det værd at erindre, at Ungarn grænser op til ikke mindre en syv lande, bl. a. Ukraine og dermed til EU’s ydre grænse.

Den politiske situation i Ungarn med partierne Fidez og Jobbik blev naturligvis også berørt ligesom valget mellem mere EU (føderation) eller mere indflydelse til nationalstaterne blev drøftet. Som i de fleste øvrige EU-lande er der mange forskellige meninger; men der er dog ikke er tvivl om fordelene ved EU-medlemskabet.

Stor tak til Mr. Iván og Ungarns Ambassade for et interessant bidrag til vores forståelse.

 

 

IM000046.JPG

Før mødet var der fælles spisning

IM000051.JPG

Deputy Head of Mission Mr. Gábor Iván taler

IM000057.JPG

Forsamlingen lytter

IM000062.JPG

Regionsformand Poul Breyen takker Terkel T. Nielsen for veludført arbejde som dirigent ved generalforsamlingen

Nytårskur 2016 i Københavns Omegn

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt søndag den 10. 01. 2016 sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd.

Regionsformand Poul Breyen bød velkommen og causerede lidt over tingenes tilstand i Europa. Herefter introducerede Poul dagens nytårstaler, Morten Løkkegaard, folketingsmedlem for Venstre, partiets EU-ordfører og medlem af Folketingets Europaudvalg samt næstformand i Europabevægelsen.

Morten Løkkegaard så først tilbage på året 2015, hvor folkeafstemningen den 3. december med det triste nej vil skabe store problemer for Danmark inden for retlige og indre anliggender. Politikerne analyserer naturligvis årsagerne til dette nej. Der er flere; men det er tydeligt at suverænitetsspørgsmålet har afgørende betydning for danskerne. Medvirkende har også været flygtninge- og migrantproblemet, der blev en væsentlig faktor op til afstemningsdagen.

Morten kom derefter ind på det nye år, 2016. Regeringen har allerede været på besøg i Bruxelles i sit forsøg på at finde en tilfredsstillende ordning for Danmark. Sagen er alvorlig, og stemningen i Bruxelles er ikke særlig venlig over for Danmark, som jo kunne have benyttet den tilvalgsordning, som er et særdeles fint tilbud til Danmark. Danmark risikerer på dette område at blive betragtet som et tredjeland og vil sandsynligvis få tilbudt en aftale i stil med Norges, hvad der ikke er tilfredsstillende for politiets efterforskningsmuligheder.

Der skal findes en løsning inden udgangen af 2016, idet den nye Europol-forordning forventes at træde i kraft i foråret 2017.

Alt dette skal også ses i lyset af, at EU har problemer, der er langt større end Danmarks. Den økonomiske vækst med jobskabelse, klima- og energiområdet og ikke mindst flygtninge- og migrantspørgsmålet. Hertil kommer frygten for Storbritanniens mulige udtræden af EU efter folkeafstemningen, der sandsynligvis fremrykkes til 2016. Nyeste meningsmåling viser p. t. flertal for udtrædelse. I en del andre EU-lande ser man de EU-skeptiske partier vinde frem, ligesom der dannes EU-modstanderorganisationer af forskellig slags.

Morten sluttede af med at se på Europabevægelsens rolle, som en organisation der kan hjælpe og presse politikerne frem i det europæiske samarbejde. Der bliver virkeligt noget at se til i det nye år.

Mortens levende og inspirerende tale medførte mange spørgsmål og synspunkter fra deltagerne, hvad der vidner om et stærkt engagement i Europasagen. Morten besvarede beredvilligt og uddybende de mange spørgsmål.

Stor tak til Morten Løkkegaard for en inspirerende dag.

 

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

Tekst: Erik J. M. Pedersen