Læs tidligere ambassadør ved Europarådet og medlem af Europabevægelsen Claus Von Barnekows spændende indlæg om, hvorvidt demokratiske beslutninger kan stride mod retsstatsprincipper og dermed undergrave retsstatens demokrati.

Artiklen kan findes på Altinget via linket: www.altinget.dk/artikel/debat-demokratiske-beslutninger-kan-undergrave-demokratiet