Jan Lindblom fra Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU har i et læserbrev 13. marts beskyldt EU for at være skyld i problemerne i postvæsenet gennem sine postdirektiver, der har betydet en delvis liberalisering af postvæsenet. Lindblom skriver sig derved ind i en tradition, hvor EU beskyldes for alle dårligdomme, mens goderne, f.eks. at knap 600.000 job i Danmark er helt afhængige af eksport til det indre marked, glemmes.

Relevant er det at sammenligne de to lande, Danmark og Sverige, hvor situationen i det fælles PostNord er fundamentalt anderledes. I Danmark er der kæmpe underskud og i Sverige overskud. Som EU-lande er vi underlagt de samme EU-direktiver. Sverige har endda større udfordringer med geografien. Da vi er underlagt de samme EU-regler, undrer det mig, at EU er skyld i problemerne i Danmark, men at der samtidig ikke er problemer i Sverige? Lindblom skriver også, at postvæsenet er et naturligt monopol, som ikke kan konkurrenceudsættes. Det er helt klart, at postvæsenet har en samfundsopgave med at bringe post til alle ender af kongeriget, men det udelukker vel ikke, at dele kan konkurrenceudsættes? Hvis posten så mister et guldæg, må det være samfundet, der træder til med en eventuel finansiering, også når vi laver digitale løsninger som f. eks den digitale offentlige post i vores e-boks.

Men at underkende den digitale udvikling, som Lindblom forsøger, og skyde skylden på EU, er helt forfejlet. Posten er udsat for det, som på moderne dansk hedder “disruption”, hvor den digitale post med stor hast erstatter den gamle håndbårne post. Disruptionen giver store udfordringer for de danskere, der ikke er digitale og de gode medarbejdere, der har fået posten ud i al slags vind og vejr. Mange af dem er ansat som tjenestemænd med den beskyttelse og jobsikkerhed, det betyder. Skal vi ikke hellere bruge vores energi på at finde løsninger for dem i den nye digitale verden fremfor at skyde på EU? Det kan endda være, at EU-systemet vil hjælpe os, hvis vi bærer problemerne ind i Europa-Parlamentet, Kommissionen og råd. Men det er selvfølgelig langt fra Jan Lindbloms ønsker og mission om, at Danmark skal forlade EU.

Af Kurt Nielsen, formand for Europabevægelsen Aarhus. Bragt i Viborg Stifts Folkeblad 16.marts 2017.