LØSNINGER. Flygtningesituationen kunne være undgået – der er forslag på bordret! EU-kommissionen har siden april 2015 appelleret til ALLE lande om fælles løsning, og forslagene indeholder bl.a.:

  1. Stærkere kontrol ved ydre grænser mod syd (f.eks. Grækenland) og øst (f.eks. Ungarn).
  2. De der er flygtet fra krig hjælpes med asyl.
  3. De der er flygtet fra fattigdom hjælpes sikkert hjem.
  4. Fordeling af flygtninge bland Europas lande, hvilket betyder at Danmark ville få færre.
  5. Fælles kamp mod menneskesmuglere.
  6. Investeringer i Afrika.

Det er konkrete forslag, der er på bordet. Desværre er der ikke i det danske politiske miljø gjort ansats til at støtte op om fællesløsninger.

Det har heller ikke været muligt at få at vide, hvad de politiske partier mener om forslagene og hvorfor. Alle politiske partier har været tavse.

Nu er de ved at se, at fællesskab er hjælp til selvhjælp. Noget selv den engelske premierminister Cameron har erkendt; at kun fælles løsninger vil hjælpe.

Uanset forbeholdet om flygtningesamarbejde kan Danmark deltage – forbehold er et spørgsmål om suverænitet.

I TV-avisen kunne vi i søndags se kontrol ved Rødby, hvor to små grupper af flygtninge blev anholdt, og deres sager behandles nu. Det paradoksale er, at med de to små aktioner måtte politiet indstille kontrollerne, på grund af ressourcemangel. Her er der ellers behov for en midlertidig øget kontrol.

Lad os nu samle kræfterne, hjælpe de hårdt ramte mennesker og finde fælles løsninger, men det kræver lederskab, og kan måske kun udføres af personer, der besidder statsmandsevner (M/K) – og har vi sådan en?

Debatindlæg af Poul Elmegaard, Formand for Europabevægelsen i Region Midtjylland.

Bragt i Midtjyllands Avis, den 9. september, 2015