Torsdag den 2. juni 2016 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn i samarbejde med Europabevægelsen i København og Frederiksberg sit årlige sommerstævne. I år faldt valget på I/S Vestforbrænding i Glostrup, som er Danmarks største inden for sit område.

Temaet for dagen var EU og affald. Hvordan arbejder EU med miljø, ressourceforbrug og genanvendelse. Det fik vi et konkret eksempel på – og også hvordan samspillet mellem EU-regulering og national udførsel er.

IM000113.JPG

IM000119.JPG

Vi blev modtaget af Nicole Rasmussen fra I/S Vestforbrænding, der først gav os en grundig og inspirerende orientering om Vestforbrændings ejerforhold (19 kommuner) og opgaver. Betegnelsen forbrænding kan ikke stå alene, fordi der i høj grad er tale om genanvendelse af resurser og produktion af energi i form af både fjernvarme og el, således at affaldet virkeligt gør nytte og er med til at placere Danmark i verdensklasse, når det drejer sig om genanvendelse af resurser.

Det vil føre for vidt her at komme ind på de teknologiske detaljer. Interesserede kan med fordel gå ind på I/S Vestforbrændings hjemmeside, som indeholder et væld af oplysninger.

Særligt interessant var det at høre om I/S Vestforbrændings meget store indsats på undervisningsområdet, hvor elever lige fra Folkeskolens yngste klasser til gymnasieleverne kommer på besøg og på en levende og medengagerende måde bliver undervist i affaldssortering helt ude i husholdningerne og genanvendelsesmulighederne, som de praktiseres. Orienteringen gav anledning til mange spørgsmål, som Nicole besvarede på sin kompetente måde.

IM000030.JPG

Poul Breyen, regionsformand, uddybede emnet med at fortælle mere om EU’s tiltag inden for klima, miljø og energi. Eksempelvis EU’s Energiunion, som skal give EU’s borgere og virksomheder både forsyningssikkerhed og rimelige energipriser. Dertil kommer forventede store investeringer i infrastruktur inden for energisektoren. Det forventes at blive et af EU’s flagskibe til skabelse af’ både vækst og beskæftigelse.

Efter den interessante orientering blev vi udstyret med sikkerhedshjelm, refleksvest og øresnegl til den omfattende og ligeledes særdeles interessante rundvisning, hvor Nicole var vores kompetende guide. Efter rundvisningen nød vi et let traktement.

Stor tak til Nicole Rasmussen for en fremragende indsats og til I/S Vestforbrænding for gæstfriheden.

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen.