Europabevægelsen i Københavns Omegn fejrede Europadagen den 9. maj 2019 i samarbejde med Gladsaxe Internationale Venskabsforening (GIV), som havde inviteret ambassadør Poul Skytte Christoffersen til at tale og fortælle med titlen “Mit liv med EU”.

Poul Skytte Christoffersen har beklædt adskillige stillinger på højt niveau for Danmark i relation til EU. Kabinetschef, rådgiver, ambassadør. Særligt kendt blev Poul Skytte Christoffersen for sin enorme indsats i forbindelse med den store udvidelse af EU i 2004, hvor han var højre hånd for statsminister Anders Fogh Rasmussen. Poul Skytte Christoffersen afsluttede sin karriere med posten som dansk ambassadør i Belgien.

Stedet var Europahus Højgaard i Bagsværd, hvor medlemmer af GIV og Europabevægelsen mødtes kl. 19:00. Poul Skytte Christoffersen talte om Danmark og EU fra medlemskabet af EF i 1973 og hele forløbet omkring Maastrichttraktaten, hvor Danmark i 1992 stemte nej. Takket være en fornem politisk indsats fik Danmark sine 4 undtagelser (forbehold) med det resultat, at danskerne i 1993 stemte JA. Ingen havde forestillet sig, at undtagelserne skulle vare i over 25 år.

Spørgelysten var stor med mange aktuelle problemstillinger. Alle spørgsmål blev udførligt besvaret af Poul Skytte Christoffersen.

Det vil føre for vidt her at beskrive alle enkeltheder; men jeg synes, at det var en særdeles positiv oplevelse at høre om forløbet gennem de mange år, Danmark har været medlem af EF/EU, og i særdeleshed hvor meget godt det har medført for Danmark, ikke mindst økonomisk. Den samlede positive udvikling er værd at have i erindring, når vi i EU er uenige om enkeltsager.

Vi sluttede kl. ca. 21:00 efter en berigende aften.

Stor tak til  ambassadør Poul Skytte Christoffersen og  Gladsaxe Internationale Venskabsforening.

På billedet taler ambassadør Poul Skytte Christoffersen.

Tekst og foto:  Erik J. M. Pedersen .