Europa-Nævnet, Europabevægelsen DEO, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.
19
maj
-
20
maj

Danmark debatterer fremtidens Europa

by Europa-Nævnet, Europabevægelsen DEO, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.
 
34 people viewed this event.

">

Kom og vær med til spændende oplæg og debat om klima og krig.

BEMÆRK: Vi følger myndighedernes retningslinjer for forsamlinger og der er derfor en risiko for, at vi må aflyse. Ligeledes er vi i dialog med vores lokale partnere om hvorvidt arrangementerne kan gennemføres, samt hvis de gennemføres hvilke tidspunkter på dagen, det i så fald ville kunne blive.

Skriv derfor til cah@europabevaegelsen.dk hvis du også gerne vil have besøg på turen eller ønsker information om arrangementet i din by.

Danmark debatterer fremtidens europa i uge 21 – Klima, krig og forsvarsforbehold

Klimaforandringerne er kommet for at blive. Nutidens helt store tema er, hvordan vi sikrer, at temperaturstigningerne bliver så små som mulige. Med Parisaftalen fra 2015 blev næsten alle verdens lande enige om at bestræbe sig på, at temperaturstigningerne skal holde sig under 1,5 grader. Et ambitiøst mål der kræver politisk mod og omstillingsparathed hos verdens borgere.

På trods af, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at holde klimaet i skak, så vil verden stadig ændre sig markant med de 1,5 graders temperaturstigninger. Nogle steder vil det regne meget mere, og andre steder vil det næsten aldrig regne. Det har risikoen for at skabe stor ustabilitet i de områder, der grænser op til det Europæiske kontinent. Kan klimaforandringerne medføre geopolitiske forskydninger, krige og migrationsstrømme?

Den fælleseuropæiske militante insats kan komme til at spille en afgørende rolle i den verden, der forandrer sig hurtigt. Hvilken betydning får det for Danmark, der står uden for det miltære samarbejde i EU?

Vi sætter vi fokus på, hvordan man i EU sikrer, at klimaet ikke løber løbsk. Lige så vigtigt debatterer vi, hvordan EU bedst håndterer de forandringer i verden, der vil opstå med den uundgåelige klimaforandring, vi allerede ser konsekvenser af i dag. Er det danske forsvarsforbehold en kæp i hjulet på fremtidens håndtering af klimarelaterede udfordringer?

Arrangementet bliver indledt med et spændende oplæg om EU og klima. Derefter debatterer medlemmer af Europaparlamentet emnet: ‘Klima og krig’

Hvilke byer besøger vi:

Roskilde, Odense, Køge og Stege

Arrangementerne er en del af projektet ‘Danmark debatterer fremtidens Europa’, der støttes af Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem Europa-Nævnet, DEO, Europabevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

19-05-20 to
20-05-20
 

Location

 

Venue

Køge, Stege, Roskilde
 

Event Category

Europabevægelsen
 
 
 

Share With Friends