Europa-Nævnet, DEO, Europabevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark

Danmark debatterer fremtidens Europa

by Europa-Nævnet, DEO, Europabevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark
 
63 people viewed this event.

">

Vi tager udgangspunkt i unges engagement i EU-dagsordenen, herunder mangfoldigheds- og klimadagsorden.

Vi vil debatterer disse to emner på turen.

Med dette event ønsker vi at sætte fokus på hvordan Klimadagsorden kan være engagerende på forskellige niveauer. I disse tider ser vi en regering der snart kommer med sin klimahandlingsplan og et EU der med sit nye parlament og sin nye kommission forsøger at skifte gear, for derved at styrke sin indsats gennem the European Green Deal. Det stiller spørgsmål såsom; hvordan har klima været med til at sikre øget demokratisk engagement, som set ved kampvalgene sidste forår, og hvordan kan man som ung stadig påvirke den dagsorden?

Med dette Event ønsker vi at sætte fokus på Ligheden mellem kønnene og hvordan EU kan være med til at sikre en større grad af ligestilling i samfundet. Både mellem mænd og kvinder, men også mellem etniciteter samt forskellige seksuelle orienteringer. Med den nye EU- kommission ser vi for første gang en kvindelig kommissionsformand og en kommission der er næsten i balance, samt en ligestillingskommissær. Samtidig går EU også foran når det kommer til at sikre øremærket barsel til mænd. Det åbner spørgsmålet hvordan kan det være at National staterne er så fodslæbene, samtidig med at EU forsøger at gå foran? Og hvordan kan du som ung engagerer dig i denne dagsorden.

Mød: Kira Marie Peter-Hansen (fra den grønne gruppe i parlamentet) samt Marek Azoulay fra FFD’s og Nyt Europas ungeprojektet Young Europe is Voting, samt Jacob Bjelskov Jørgensen (Nyt Europa) til en interessant sammeskabelses debat om EU og unge engagement.

Arrangementet vare to timer og forløber således:

Velkomst, kort intro fra Nyt Europa, højskolesang

Oplæg fra Kira Marie Peter-Hansen om hendes generelle arbejde i parlamentet ud fra emnet

Samtaledebat om emnet

Spørgsmål

Gruppearbejde med emnet

Præsentation af ideer fra grupperne

Feedback fra panelet

Tak for i dag

Hvilke byer besøger vi:

Odense, Ollerup, Branderup og Bogense,

Arrangementerne er en del af satsningen ‘Danmark debatterer fremtidens Europa’, der støttes af Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem Europa-Nævnet, DEO, Europabevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

16-04-20 to
 

Location

 

Venue

Odense
 

Event Category

Europabevægelsen
 
 
 

Share With Friends