Workshop: Er menneskerettighederne under pres i EU? Hvad gør vi?

Workshop: Er menneskerettighederne under pres i EU? Hvad gør vi?

Kom til workshop på Folkemøde Møn med Europabevægelsen om EU og menneskerettigheder!

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skal beskytte borgere i de europæiske stater mod overgreb på menneskerettighederne. Desværre har vi i Europa set at menneskerettighederne er på tilbagetog i flere lange, hvor især den yderste højrefløj står klar til at rulle retten til frihed, lighed og demokrati tilbage i lande som Polen og Ungarn. Hvordan kan EU stå på vagt og styrke og beskytte EU borgernes menneskerettigheder? Hvordan kan man samarbejde med lande som bevæger sig væk fra menneskerettighederne? Hvilken rolle kan EU og os selv spille for at få alle til at leve op til menneskerettighederne?

I denne workshop vil vi lære om truslerne mod menneskerettighederne og lære om, hvilken rolle EU kan spille og hvordan vi i fællesskab kan sørge for at alle mennesker behandles ligeværdigt.

Workshoppen foregår på Folkemøde Møn den 23. august kl. 10.30-11.15 i samarbejde med Europe Direct Sjælland og finder sted i Guldborgsund-bibliotekernes telt (præcis teltplacering opdateres).

Europabevægelsens workshop om menneskerettigheder i EU starter med et oplæg og en præsentation af temaet.
Oplægget udføres af en MEP’er eller lign. relevant oplægsholder (TBA) og af Europabevægelsen.
Her sættes eleverne godt ind i temaet og hvilke problemstillinger, perspektiver og dilemmaer, der er heri.
Herefter får eleverne mulighed for selv at få erfaring med at diskutere og argumentere for forskellige synspunkter og dilemmaer. Det foregår både som diskussioner med sidemakkeren og i grupper, hvor eleverne får tildelt en rolle samt et perspektiv og synspunkt, som de skal forsøge at argumentere for.

Vi slutter af med en fælles opsamling og diskussion af de forskellige gruppers argumenter og perspektiver og runder temaet af.
Der vil være løbende mulighed for spørgsmål og Europabevægelsen hjælper eleverne undervejs.
Man behøver derfor ikke at have arbejdet med EU og denne workshops tema i klassen på forhånd. Vi tilpasser niveauet til jeres behov.

Tilmelding
Deltagelse i denne workshop kræver tilmelding her:Hvis du som lærer eller skole har spørgsmål eller gerne vil have en uforpligtende snak inden tilmelding, er du/I meget velkomne til at sende en mail til Hannah fra Europabevægelsen som afholder workshoppen på hkr@europabevaegelsen.dk

 

Arrangement information

}  august 23, 2024
  fredag, 10:30 til 11:15

Arrangør

   Europabevægelsen

Del arrangement