Workshop: Hvilken rolle spiller EU i køn, identitet og seksualitet?

Workshop: Hvilken rolle spiller EU i køn, identitet og seksualitet?

Kom til workshop på Folkemøde Møn med Europabevægelsen om EU og køn, identitet og seksualitet!

Diskussionen om køn har siden opgøret med de traditionelle kønsroller i 1970’erne ændret sig, hvor man i dag er mere åben for, at individets oplevelse af sit køn ikke passer ind i de traditionelle binære opfattelser af at være mand og kvinde. Men diskussionen om køn og identitet er ofte svær at diskutere, fordi de politiske skillelinjer er fyldt med polarisering og fragmentering, hvor det kan være vanskeligt at sikre en god og åbensindet tone i debatten.

I denne workshop sætter vi fokus på hvilken rolle EU kan spille her og om kan vi lovgive os til ligestilling? Hvordan står det egentlig til med ligestillingen i EU og hvilke udfordringer er der på denne vej? I EU er det forbudt at diskrimere på baggrund af køn og seksualitet. Men hvordan sikrer man dette i praksis? For eksempel er ikke alle EU-medlemslande lige begejstrede, når EU forsøger at forbedre ligestillingen.

Workshoppen foregår på Folkemøde Møn den 23. august kl. 11.45-12.30 i samarbejde med Europe Direct Sjælland og finder sted i Guldborgsund-bibliotekernes telt (præcis teltplacering opdateres).

Europabevægelsens workshop om en køn, identitet og seksualitet i et EU perspektiv starter med et oplæg og en præsentation af temaet. Oplægget udføres af en MEP’er eller lign. relevant oplægsholder (TBA) og af Europabevægelsen. Her sættes eleverne godt ind i temaet og hvilke problemstillinger, perspektiver og dilemmaer, der er heri.

Herefter får eleverne mulighed for selv at få erfaring med at diskutere og argumentere for forskellige synspunkter og dilemmaer. Det foregår både som diskussioner med sidemakkeren og i grupper, hvor eleverne får tildelt en rolle samt et perspektiv og synspunkt, som de skal forsøge at argumentere for.

Vi slutter af med en fælles opsamling og diskussion af de forskellige gruppers argumenter og perspektiver og runder temaet af.
Der vil være løbende mulighed for spørgsmål og Europabevægelsen hjælper eleverne undervejs.
Man behøver derfor ikke at have arbejdet med EU og denne workshops tema i klassen på forhånd. Vi tilpasser niveauet til jeres behov.

Tilmelding
Deltagelse i denne workshop kræver tilmelding her:Hvis du som lærer eller skole har spørgsmål eller gerne vil have en uforpligtende snak inden tilmelding, er du/I meget velkomne til at sende en mail til Hannah fra Europabevægelsen som afholder workshoppen på hkr@europabevaegelsen.dk

Arrangement information

}  august 23, 2024
  fredag, 11:45 til 12:30

Arrangør

   Europabevægelsen

Del arrangement