Workshop: Er en bæredygtig og klimavenlig fremtid mulig i EU?

Workshop: Er en bæredygtig og klimavenlig fremtid mulig i EU?

Kom til workshop på Folkemøde Møn med Europabevægelsen om EU og klima, miljø og bæredygtighed!

Klimaforandringer er ikke længere en fjern trussel. Polarisen smelter, havniveauet stiger, og truer vores fælles fremtid. Klimaproblemetikkens eftervirkninger har alvorlige konsekvenser for planeten, folkesundheden og vores dagligdag. Det kræver politisk handling, og derfor har EU igangsat ambitiøse initiativer for at gøre EU CO2-neutralt i 2050.

I denne workshop dykker vi ned i klimakrisens dilemmaer og lærer om de forskellige perspektiver og synspunkter, som præger debatten om klimakrisen i EU. Er det muligt at få en grøn fremtid og redde klodens klima og samtidig tage hensyn til industrien og passe på folk med en lav indkomst? Er det muligt at finde et kompromis der både er grønt og socialt bæredygtigt?

Workshoppen foregår på Folkemøde Møn den 23. august kl. 09.30-10.15 i samarbejde med Europe Direct Sjælland og finder sted i Guldborgsund-bibliotekernes telt (præcis teltplacering opdateres).

Europabevægelsens workshop om en grøn fremtid i EU starter med et oplæg og en præsentation af temaet.
Oplægget udføres af en MEP’er eller lign. relevant oplægsholder (TBA) og af Europabevægelsen.
Her sættes eleverne godt ind i temaet og hvilke problemstillinger, perspektiver og dilemmaer, der er heri.
Herefter får eleverne mulighed for selv at få erfaring med at diskutere og argumentere for forskellige synspunkter og dilemmaer. Det foregår både som diskussioner med sidemakkeren og i grupper, hvor eleverne får tildelt en rolle samt et perspektiv og synspunkt, som de skal forsøge at argumentere for.

Vi slutter af med en fælles opsamling og diskussion af de forskellige gruppers argumenter og perspektiver og runder temaet af.
Der vil være løbende mulighed for spørgsmål og Europabevægelsen hjælper eleverne undervejs.
Man behøver derfor ikke at have arbejdet med EU og denne workshops tema i klassen på forhånd. Vi tilpasser niveauet til jeres behov.

Tilmelding
Deltagelse i denne workshop kræver tilmelding her:Hvis du som lærer eller skole har spørgsmål eller gerne vil have en uforpligtende snak inden tilmelding, er du/I meget velkomne til at sende en mail til Hannah fra Europabevægelsen som afholder workshoppen på hkr@europabevaegelsen.dk

 

Arrangement information

}  august 23, 2024
  fredag, 09:30 til 10:15

Arrangør

   Europabevægelsen

Del arrangement