I sidste uge udkom EU-kommissionen med en hvidbog for fremtidens EU-samarbejde efter Storbritanniens udmelding. Hvidbogen indeholder blandt andet fem scenarier for, hvordan samarbejdet ser ud i 2025 – alt afhængig af i hvilken retning medlemslandene ønsker at flytte Den Europæiske Union. Kommissionen understreger, at de forskellige scenarier ikke udelukker hinanden.

Første scenarie: Uændret kurs

”EU-27 fokuserer på at skabe resultater på baggrund af sin positive reformdagsorden med udgangspunkt i Kommissionens “En ny start for Europa” fra 2014 og Bratislavaerklæringen, som alle 27 medlemsstater blev enige om i 2016. Frem til 2025 kan det betyde følgende:

  • Europæerne kan køre automatiserede og forbundne biler men kan støde på problemer, når de krydser grænserne pga. visse uløste juridiske og tekniske problemer.
  • Europæerne kan for det meste rejse på tværs af grænserne uden at måtte stoppe for at blive kontrolleret. Øget sikkerhedskontrol betyder, at man skal ankomme i lufthavne og på banegårde i god tid før afgang.”

Andet scenarie: Intet andet end det indre marked 

”EU-27 skifter gradvist fokus tilbage på det indre marked, da de 27 medlemsstater ikke er i stand til at finde fælles fodslag på et stigende antal politikområder. Frem til 2025 kan det betyde følgende:

  • regelmæssig kontrol bliver det svært for både erhvervsfolk og turister at krydse grænserne. Det er sværere at finde et job i udlandet, og overførsel af pensionsrettigheder til et andet land er ikke garanteret. De, som bliver syge i udlandet, står over for dyre lægeregninger.
  • Europæerne er utilbøjelige til at anvende forbundne biler, fordi der ikke findes EU-dækkende regler og tekniske standarder.”

Tredje scenarie:  De, som vil mere, gør mere

”EU-27 fortsætter som i dag, men gør det muligt for medlemsstaterne at gøre mere på specifikke områder såsom forsvar, intern sikkerhed eller sociale anliggender. Der opstår en eller flere “koalitioner af villige”. Frem til 2025 kan det betyde følgende:

  • 15 medlemsstater etablerer et korps af politifolk og anklagere, som skal undersøge grænseoverskridende kriminelle aktiviteter. Sikkerhedsoplysninger udveksles øjeblikkeligt, eftersom de nationale databaser er fuldt ud indbyrdes forbundne.
  • Forbundne biler anvendes i vid udstrækning i de 12 medlemsstater, der er blevet enige om at harmonisere deres ansvarsregler og tekniske standarder.”

Fjerde scenarie: Mindre, men mere effektivt

EU-27 fokuserer på at gøre mere og hurtigere på udvalgte områder og gøre mindre på områder, hvor merværdien ikke opfattes som værende så stor. Opmærksomheden og de begrænsede ressourcer koncentreres om udvalgte politikområder. Frem til 2025 kan det betyde følgende:

  • En europæisk telekommunikationsmyndighed har beføjelse til at frigøre frekvenser til grænseoverskridende kommunikationstjenester som f.eks. dem, der anvendes af forbundne biler. Den vil også beskytte mobil- og internetbrugernes rettigheder, uanset hvor de befinder sig i EU.
  • Et nyt europæisk terrorbekæmpelsesagentur bidrager til at afværge og forebygge angreb gennem systematisk sporing og identificering af mistænkte.”

Femte scenarie: Langt mere sammen

”Medlemsstaterne beslutter at være fælles om flere beføjelser, ressourcer og beslutninger. Afgørelser træffes hurtigere på europæisk niveau og håndhæves også hurtigt. Frem til 2025 kan det betyde følgende:

  • Europæere, der ønsker at klage over et foreslået EU-finansieret vindmølleprojekt i deres lokalområde, kan ikke få fat i den ansvarlige myndighed, da de får besked på at kontakte de kompetente europæiske myndigheder.
  • Forbundne biler kører uden problemer over hele Europa takket være klare, EU-dækkende regler. Bilisterne kan sætte deres lid til, at et EU-håndhævelsesagentur håndhæver reglerne.”

Læs hele EU-Kommissionens pressemeddelelse om hvidbogen her.