Den 26. maj 2019 skal vi til Europa-Parlamentsvalg. Og der er meget at tage stilling til, når vi samles i gymnastiksale og forsamlingshuse for at gå i stemmeboksen. Her skal vi nemlig vælge, hvem vi vil have til at repræsentere os i Europa-Parlamentet.

Dermed er vi med til at bestemme, hvordan Danmarks rolle skal være i fremtidens EU og Europa.

Det er klart, at forskellige partier har forskellige holdninger til det europæiske samarbejde. I denne artikel får du en oversigt over de forskellige partiers holdning til, hvordan og på hvilke vilkår vi skal indgå i EU.

Læs mere om valget her.

a-logo_RGB

Socialdemokraterne

Socialdemokratiet er fortaler for det europæiske samarbejde. Partiet mener, at Danmarks medlemsskab af EU har skabt større velstand, og at de store internationale udfordringer som eksempelvis klima, skattesnyd og kriminalitet ikke kan tackles uden samarbejde på tværs af landegrænser.

Derfor mener Socialdemokratiet, at et forpligtende politisk samarbejde er helt afgørende. Partiet peger dog også på en række udfordringer i EU-samarbejdet. Det er eksempelvis flygtninge, lønmodtagernes rettigheder og det sociale EU. Socialdemokratiet mener, at velfærd skal være et nationalt anliggende, og at EU derfor ikke skal være en social union.

Socialdemokraternes spidskandidat er Jeppe Kofod.

 

B 1

Radikale Venstre

Radikale Venstre mener, at EU er afgørende for det danske samfund. Gennem deres EU-politik ønsker de at styrke den europæiske økonomi og EU’s udenrigspolitik. Partiet vil desuden afskaffe alle de danske forbehold, så Danmark kan være mest muligt med til at forme EU.

Radikale Venstre mener, at de europæiske arbejdsmarkeder og velfærdssamfund skal reformeres, så de svarer til den globale konkurrence. De ønsker desuden en større indsats for at løse klima- og energikrisen. Gennem EU’s udenrigspolitik vil Det Radikale Venstre sørge for, at EU stadig går forrest i kampen for fred, demokrati og menneskerettigheder i verden.

Radikale Venstres spidskandidat er Morten Helveg Petersen.

 

Ø

Enhedslisten

Enhedslisten mener, at EU er styret af et stort fokus på understøtte de multinationale selskaber og markedskapitalismen. Enhedslisten vil derimod prioritere mennesker og natur højere end det frie marked. Af disse årsager arbejder Enhedslisten for et brud med EU’s indre marked og vil dermed give mulighed for EU-landene kan træffe egne beslutninger.

Derudover arbejder Enhedslisten også for at skabe et nært demokrati. Det betyder ifølge partiet, at der skal mere magt til de nationale parlamenter. På trods af dette mener Enhedslisten, at verden har brug for internationalt samarbejde for at løse grænseoverskridende udfordringer og til at fremme demokrati, velfærd og solidaritet på verdensplan.

Enhedslistens spidskandidat er Nikolaj Willumsen. 

 

Alternativet 2

Alternativet

Alternativet mener, at det eneste alternativ til EU er et bedre EU. Ifølge partiet er EU dét samarbejde mellem stater i verden, der har størst gennemslagskraft i de globale reformer, der skal forsøge at løse udfordringer som eksempelvis klima, lighed, menneskerettigheder og immigration.

Derudover fokuserer Alternativet på en bæredygtig omstilling inden for tre områder; den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

Alternativets spidskandidat er Rasmus Nordqvist.

 

DF hvid

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti ønsker mere Danmark og mindre EU. Partiet ønsker dog et tæt samarbejde i Europa, der skal omhandle handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Derfor vil Dansk Folkeparti ikke have en europæisk politisk union.

Derudover mener Dansk Folkeparti, at der skal være mulighed for at tilvælge og fravælge forskellige aspekter i det europæiske samarbejde.

Dansk Folkepartis spidskandidat er Peter Kofod.

 

C

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti mener, at det europæiske samarbejde kun skal styrkes, hvis det giver mening på udvalgte områder. Dette betyder også, at øget europæisk integration ikke er et mål i sig selv, men derimod skal ske, når det giver mening. Partiet arbejder også for en afskaffelse af retsforbeholdene og ønsker i stedet en tilvalgsordning, hvor Danmark løbende kan sige ja og nej.

Det Konservative Folkepartis spidskandidat er Pernille Weiss.

 

V

Venstre

Venstre mener, at der er store fordele ved Danmarks medlemskab af EU. Partiets holdning er, at EU skaber frihed til eksempelvis at vælge, hvor du vil arbejde, hvor du vil bo, og hvor du vil rejse hen. Ifølge Venstre sikrer EU-samarbejdet også vækst, velstand og beskæftigelse i både Danmark og de øvrige EU-lande. Derudover mener Venstre, at EU sikrer, at vi sammen kan løse internationale, grænseoverskridende udfordringer.

Derfor mener Venstre ikke, at EU skal være en social union, der beskæftiger sig med eksempelvis velfærdsydelser.

Venstres spidskandidat er Morten Løkkegaard.

 

LA

Liberal Alliance

Liberal Alliance er tilhængere af fred og frihandel i EU. De mener, at den frie bevægelighed skaber store problemer for borgerne. Derudover mener Liberal Alliance også, at EU fokuserer for meget på andet end marked og handel. Derfor er de imod, at EU blander sig i Danmarks sundheds- og skattepolitik. Liberal Alliance mener, at Danmark skal styre sin egen økonomi og siger derfor nej til euroen, bankunionen, finanspagten og lignende tiltag. 

Liberal Alliances spidskandidat er Mette Bock.

 

SF

Socialistisk Folkeparti

Højest på SF’s EU-politiske dagsorden står, at vi skal sikre et grønnere Europa med investeringer i vækst og grøn omstilling. SF ønsker et mere solidarisk EU. Det vil de skabe ved at bekæmpe social dumping, for at sikre ordentlige arbejdsvilkår og arbejdspladser med høje fælles standarder i EU.

I bekæmpelsen af skattely vil SF indføre skat på finansielle transaktioner og lukke andre huller i lovgivning, som udnyttes af banker og rigmænd. Derfor går SF også ind for bankunionen.

Socialistisk Folkepartis spidskandidat er Margrete Auken.