Europabevægelsen på Fyn inviterer dig hermed til generalforsamling på Odense Centralbibliotek. Kl. 18.30 afholder vi vores ordinære generalforsamling. Uanset om du er ny eller gammel i bevægelsen, er det en god lejlighed til at møde de aktive medlemmer. Vi giver sandwiches og drikkevarer undervejs. Kl. 20.15 får vi besøg af Bendt Bendtsen (konservativt medlem af Europa-Parlamentet) og Trine Bramsen (socialdemokratisk medlem af Folketinget). De vil debattere aktuelle problemer vi står overfor i EU, såsom flygtningekrisen, de ydre grænser og Storbritanniens uafklarede EU-medlemskab.

Der er offentlig adgang til både den ordinære generalforsamling og den efterfølgende debat, men kun medlemmer af Europabevægelsen på Fyn har stemmeret. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med en sekretær og en næstformand på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Tid: Torsdag den 10. marts kl. 18.30
Sted: Odense Centralbibliotek, Hovedbiblioteket på Østre Stationsvej, 3. sal, 5000 Odense C.
Arrangør: Europabevægelsen på Fyn og Europe Direct, Odense Centralbibliotek. Mødet støttes af Europa-Nævnet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referant.

2. Formanden beretter om det forløbne år.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab og budget til orientering.

4. Valg af formand.

5. Valg af kasserer.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode samt 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.

9. Valg af 1 medlem til hovedbestyrelsen samt 3 suppleanter for en 1-årig periode, udover formanden og evt. landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 4 landsmødedelegerede til landsmødet den 16. april samt 3 suppleanter for en 1-årig periode, udover formanden og hovedbestyrelsesmedlemmerne, der automatisk er delegerede.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Evt.

13. Fælles spisning og drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.

Derefter er der debat med Bendt Bendtsen og Trine Bramsen kl. 20.15.