Af Stine Bosse, formand Europabevægelsen

Når man følger med i den offentlige debat, så lyder det ofte som om, at alle problemer opstår i Bruxelles, og alle løsninger findes på Christiansborg. Alt det gode, som EU vedtager, det tager nationale politikere æren for, og det knap så gode – ja, det er EU’s skyld. Det er bare ikke virkeligheden. EU er ikke blot noget, ”der foregår nede i Bruxelles”, og det er ikke ”dem dernede i EU”, som har vedtaget nogle love. EU er et samarbejde mellem 28 lande, som består af nationale politikere og parlamentarikere, som du og jeg har stemt på.

EU skal tales op
Jeg efterlyser nationale politikere, der taler det europæiske projekt op i stedet for ned. EU er ikke perfekt – overhovedet ikke, og derfor er det vigtigt, at de nationale politikere italesætter EU – også mellem kriser og folkeafstemninger. Hvordan kan det forventes, at borgerne skal stemme ja til det europæiske projekt, når politikerne mellem afstemningerne underminerer betydningen af EU – og så op til en afstemning, ja, så er EU guld og grønne skove. Vi skal insistere på, at vores nationale politikere italesætter nuancerne i EU-samarbejdet i stedet for at gøre EU til en ja-nej diskussion. De nationale politikere må anerkende, at EU er vor tids politiske kampplads.

I fællesskab står vi stærkere
Jeg efterlyser nationale politikere, der begynder at agere som europæiske politikere. Politikere, der tager et ansvar for det fælles projekt. Klimaudfordringer, hele spørgsmålet om sikkerhedspolitik – og ikke mindst flygtninge- og migrationsstrømmene er grænseoverskridende udfordringer, som ikke løses nationalt, men internationalt. Det er afgørende for EU’s fremtid, at de nationale politikere anerkender, at i fællesskab står vi stærkest. For når nationale politikere den ene dag bebrejder fællesskabet for ikke at handle, for ikke at kunne og for ikke at gavne noget – ja, så kan det ikke komme bag på os, at de europæiske borgere begynder at tvivle på det europæiske projekt.

Kom nu med løsninger
Jeg efterlyser nationale politikere, der kommer med løsninger til at løse nutidens udfordringer. Vores Europa-Kommission har fremlagt konkrete forslag til løsninger på flygtninge- og migrationsstrømmene, faktisk har deres migrationsudspil netop fejret et års fødselsdag. Der er dog intet at fejre. Nationerne kan ikke nå til enighed om forslaget, og i øjeblikket ses, at nationale politikere afviser fælles europæiske løsninger på flygtninge- og migrationsstrømmene, hvorefter de frit afkræver EU en løsning. Når udfordringerne er store, så er det nogle gange nemt for nationale politikere at fralægge sig ansvaret og påpege, at Europa må tage et ansvar – men Europa er os, vi er Europa, og vi er en del af EU. Hvis fælles europæiske løsninger ikke er svaret – hvad er så alternativet? I øjeblikket tales der fra politisk side ofte om nationernes Europa som løsningen – men hvad er det? Hvad kan nationernes Europa? Det vil jeg utrolig gerne forstå, men jeg mangler at få klar besked fra politikerne.

Hvor skal det ende?
Hvor alt dette ender? Det står stadig hen i det uvisse. Jeg er ærlig talt bekymret over at se, at så mange lande lige så stille lukker sig om sig selv og tyr til nationale løsninger. Som situationen er lige nu, kalder det på, at alle engagerer sig i fremtidens Europa – borgere som politikere. For mig står det lysende klart: Der er kun én solid løsning på udfordringerne i fremtidens Europa: Forpligtende fællesskab med nationale politikere, der har visioner for Europa – både nu og i fremtiden.

Bragt på Altinget.dk den 25. maj 2016