Formandskabet

Landsformand
Stine Bosse

Stine Bosse overtog formandskabsposten i foråret 2015. Stine er i dag formand for bestyrelserne i BankNordik og TELEpost og er bestyrelsesmedlem Allianz og TDC. Stine er desuden, som led i hendes frivillige engagement, bestyrelsesformand i Plan BØRNEfonden.

Næstformand i Europabevægelsen Jens-Kristian Lütken

Næstformand
Jens-Kristian Lütken
Jens-Kristian_Lutken@br.kk.dk
+45 6162 5232

Jens-Kristian Lütken har været medlem af Europabevægelsen siden Euro-afstemningen i 2000 og blev næstformand i 2017. Han er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre.

Næstformand i Europabevægelsen Jens Boe

Næstformand
Jens Boe Andersen
jensboeandersen@gmail.com
+45 2010 0109

Jens Boe Andersen har været Europabevægelsens næstformand i to år og været aktiv i organisationen siden 1996.

Fokusområder:

 • Europæisk flygtninge/migrationspolitik
 • EU’s værdier: Menneskerettigheder, demokrati mm.
 • Klimaindsatsen på europæisk plan
 • Brexit

Fokusområder:

 • Rusland og Ukraine
 • Østeuropa, herunder især polske forhold
 • EU-skepsis og populistiske bevægelser
 • De danske forbehold

Fokusområder:

 • De danske forbehold
 • EU og arbejdsmarkedet. Truer EU den danske model?
 • Handelspolitik
 • Brexit

Landssekretariatet


Landssekretær
Anne Hauge
anh@europabevaegelsen.dk
+45 4083 5562

Kommunikationsansvarlig
Maja Kirstine Andersen
mka@europabevaegelsen.dk
+45 2251 6757

Eventansvarlig og projektleder 
Lasse Skaarup Petersen
lsp@europabevaegelsen.dk
+45 4070 1900


Dataansvarlig og sekretær
Sebastian Lillelund
sli@europabevaegelsen.dk
+45 3131 9038

Informationsmedarbejder
Thomas Bach Jørgensen
info@europa-huset.dk
+45 3317 0552

Projektmedarbejder
Sofie Ebdrup Brandt-Madsen
info@vivileuropa.dk
+45 3136 7860

 

Informationsmedarbejder
Peter Træholt Sørensen
info@europa-huset.dk
+45 3317 0552


Forretningsudvalget

Landsformand, formand for forretningsudvalget
Stine Bosse

Landssekretær
Anne Hauge

Formand for politisk udvalg
Kristian Ersbøll

Medlem af forretningsudvalget
Kurt Nielsen

Medlem af forretningsudvalget
Steffen Nørregaard

 

Næstformand, formand for forretningsudvalget 
Jens-Kristian Lütken

Landskasserer
Martin Rayner

Formand for organisatorisk udvalg
Susanne Mattsson

Medlem af forretningsudvalget
Gunnar Hattesen

Særligt udpeget medlem af forretningsudvalget
Christel Schaldemose

 

Næstformand
Jens Boe Andersen

Landsformand Europæisk Ungdom
Andreas Høstgaard Poulsen

Medlem af forretningsudvalget
Sinne Backs Conan

Medlem af forretningsudvalget
Mads Samsing

Særligt udpeget medlem af forretningsudvalget
Linea Søgaard-Lidell


Download Europabevægelsens logo her.

Find pressefotos af formand Stine Bosse her.