Formandskabet

Europabevægelsens formand Stine Bosse

Landsformand
Stine Bosse

Stine Bosse overtog formandskabsposten i foråret 2015. Stine er i dag formand for bestyrelserne i BankNordik og TELEpost og er bestyrelsesmedlem Allianz og TDC. Stine er desuden, som led i hendes frivillige engagement, bestyrelsesformand i Plan BØRNEfonden.

Næstformand i Europabevægelsen Jens-Kristian Lütken

Næstformand
Jens-Kristian Lütken
Jens-Kristian_Lutken@br.kk.dk
+45 6162 5232

Jens-Kristian Lütken har været medlem af Europabevægelsen siden Euro-afstemningen i 2000 og blev næstformand i 2017. Han er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre.

Næstformand i Europabevægelsen Jens Boe

Næstformand
Jens Boe Andersen
jensboeandersen@gmail.com
+45 2010 0109

Jens Boe Andersen har været Europabevægelsens næstformand i to år og været aktiv i organisationen siden 1996.

Landssekretariatet


Landssekretær

Anne Hauge
Anh@europabevaegelsen.dk
+45 4083 5562


Sekretær

Susanne Højland Petersen
shp@europabevaegelsen.dk
+45 3314 1141

Projektleder
Søren Warthoe
swa@europabevaegelsen.dk
+45 3131 8476


Kommunikationsansvarlig

Maja Kirstine Andersen
mka@europabevaegelsen.dk
+45 2251 6757

Akademisk praktikant
Lars Roesgaard
Lro@europabevaegelsen.dk


Medlems- og Dataansvarlig
Sebastian Lillelund
sli@europabevaegelsen.dk
+45 3131 9038

Karina Houlberg Skydsgaard
Eventmanager (på orlov)
Karina Houlberg Skydsgaard
khs@europabevaegelsen.dk

Eventmedarbejder
Lasse Skaarup Petersen
Lsp@europabevaegelsen.dk
+45 4070 1900


Landssekretær (på barsel)
Kristine Rishøj Ammitzbøll-Bille
Krb@europabevaegelsen.dk


Forretningsudvalget

Landsformand, formand for forretningsudvalget
Stine Bosse


Formand for politisk udvalg

Kristian Ersbøll

Medlem af forretningsudvalget
Peter Parbo


Medlem af forretningsudvalget

Kurt Nielsen

Medlem af forretningsudvalget
Steffen Nørregaard

 

Næstformand, næstformand for forretningsudvalget, formand for internationalt udvalg 
Jens-Kristian Lütken

Formand for organisatorisk udvalg
Martin Rayner

Særligt udpeget medlem af forretningsudvalget
Peter Hummelgaard

Medlem af forretningsudvalget
Susanne Mattsson

Medlem af forretningsudvalget
Gunnar Hattesen

Næstformand, næstformand for forretningsudvalget
Jens Boe Andersen


Landsformand Europæisk Ungdom

Andreas Høstgaard Poulsen

Særligt udpeget medlem af forretningsudvalget
Jan E. Jørgensen

Medlem af forretningsudvalget
Sinne Backs Conan


Hovedbestyrelsen – Landsmødevalgte

Hovedbestyrelsesmedlem
Carsten Cederholm

Medlem af forretningsudvalget
Gunnar Hattesen

Hovedbestyrelsesmedlem
Karen Melchior

Hovedbestyrelsesmedlem
Linda Stenholt

Hovedbestyrelsesmedlem
Mikael Barfod

Hovedbestyrelsesmedlem
Peter Parbo

Hovedbestyrelsesmedlem
Susanne Mattsson

Hovedbestyrelsesmedlem
Rune Siglev

Hovedbestyrelsesmedlem
Kenneth Finsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Narcis George Matache

Hovedbestyrelsesmedlem
Anders Basbøll

Hovedbestyrelsesmedlem
Kaj Flemming Pedersen

Hovedbestyrelsesmedlem
Kim Pagels

Hovedbestyrelsesmedlem
Peter Træholt

Hovedbestyrelsesmedlem
Sabina Askholm Larsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Max Genske

Hovedbestyrelsesmedlem
Sinne Backs Conan

Hovedbestyrelsesmedlem
Andreas Munch

Hovedbestyrelsesmedlem
Egon Espersen


Hovedbestyrelsen – Regionsvalgte

Landsformand og formand for forretningsudvalget
Stine Bosse

Formand for region Syd- og Sønderjylland
Bente Witt

Formand for region Nordjylland
Maria Lundorf

Formand for region Sjælland
Erik Freyberg

Formand for region København og Frederiksberg
Ina Jakobine Madsen

Bestyrelsesmedlem og formand for organisatorisk udvalg
Martin Rayner

Medlem af forretningsudvalget
Kurt Nielsen


Næstformand for region Vestjylland

Anders Åge Kuhr Laier


Hovedbestyrelsesmedlem

Leif E. Nielsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Hans Stengaard Jessen

Hovedbestyrelsesmedlem
Mette Jacobsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Kristian Berg Poulsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Keith Gray

Hovedbestyrelsesmedlem
Hans Jacob Petersen

 

Næstformand og næstformand for forretningsudvalget
Jens-Kristian Lütken

Formand for region Københavns omegn
Poul Breyen

Formand for region Bornholm
Jørgen Hammer

Formand for region Østjylland
Poul Elmegaard

Særligt udpeget medlem af forretningsudvalget
Peter Hummelgaard

Næstformand for region Syd- og Sønderjylland
Niels Erik Tyge

Bestyrelsesmedlem Københavns omegn
Henrik Aarestrup

Bestyrelsesmedlem region Københavns omegn
Erik J. M. Pedersen

Hovedbestyrelsesmedlem
Mille Gregersen

Hovedbestyrelsesmedlem
Cornelis Ten Veen

Hovedbestyrelsesmedlem
John Buhl

Hovedbestyrelsesmedlem
Emil Drevsfeldt

Hovedbestyrelsesmedlem
Anette Lemche

Næstformand og næstformand for forretningsudvalget
Jens Boe Andersen

Medlem af forretningsudvalget og formand for region Vestjylland
Steffen Nørregaard

Formand for region Nordsjælland
Flemming Thornæs

Formand for region Fyn
Finn Nielsen

Særligt udpeget medlem af forretningsudvalget
Jan E. Jørgensen

Repræsentant fra Europæisk Ungdom
Johan Thostrup

Landsformand for Europæisk Ungdom
Andreas Høstgaard Poulsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Flemming Holst Larsen


Hovedbestyrelsesmedlem

Peter Bay Nielsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Elena Markova

Hovedbestyrelsesmedlem
Alexander Pearson

Hovedbestyrelsesmedlem
Eva Bønding

Hovedbestyrelsesmedlem
Jette Philipsen

Hovedbestyrelsesmedlem
Naja Egede Kristensen

 

 


Download Europabevægelsens logo her.

Find pressefotos af formand Stine Bosse her.