Den Internationale Europabevægelse har mødt Slovakiets ambassadør i EU, Peter Javorčik, i forbindelse med landets rådsformandskab. Vi bringer dig her et udpluk af interviewet. Det fulde interview kan læses på engelsk her. 

Føler de slovakiske borgere og institutioner sig mere europæiske efter, at I har haft rådsformandskabet? 

Jeg tror, formandskabet har bragt EU tættere på vores borgere. Fra begyndelsen sikrede vi os, at befolkningen var så engagerede som muligt. For eksempel tilbød vi praktikpladser ved formandskabet til 30 unge mennesker og lancerede en tilskudsordning til formandskabsrelaterede projekter i skoler, NGO’er og andre organisationer i hele Slovakiet. Vi håber at bygge videre på denne tilgang, og lige i øjeblikket undersøger vi muligheden for at lancere et “Back to School”-initiativ forbundet til formandskabet.

Hvor tror du, at EU er på vej hen?

I begyndelsen af vores formandskab i juli 2016, kort efter afstemningen i Storbritannien, så vi for første gang, at integrationen af EU kan vende. Med topmødet i Bratislava stræbte vi efter at ændre den stemning og tilføre en positiv, fælles vision til fællesskabet. EU vil fortsat være udfordret, internt såvel som eksternt, men jeg er overbevist om, at det er vores pligt fortsat at arbejde mod en følelse af sammenhold, fortsat samarbejde og håndgribelige, borgerorienterede resultater. Der er intet bedre scenarie end EU – det har bragt fred, stabilitet og velstand til vores kontinent.

Hvilke udfordringer var de største, da du arbejde med de fire prioriteter for Slovakiets formandskab? 

Før vores formandsskabsperiode startede, besluttede vi os for at fokusere på at levere positive, konkrete resultater indenfor fire prioriteringer – nemlig økonomi, det indre marked, migration og asylpolitik – den ydre dimension. Vi var også opsatte på at afhjælpe den stigende følelse af fragmentering. Senere hen blev vores Bratislava roadmap også et stærkt ledende princip for vores arbejde.

Selv i retroperspektiv mener jeg, at vores tilgang og prioriterer var velvalgte. Vi klarede at levere på alle fronter og beviste, at fart og kvalitet kan gå hånd i hånd. Vi bevægede os også langt ud over den mindste fællesnævner, og det var ligeledes værdifuldt.

Måske var handel et område, der uventet spillede en meget større rolle i vores arbejde. Særligt CETA og moderniseringen af handelsforsvarsværktøjer, der var fastfrosset i Rådet i tre år. Og som vi ser, vil fri og fair handelspolitik også stå højt på EU’s og den globale dagsorden dette år.

Hvordan arbejdede formandskabet med at genoprette befolkningens tillid til det fælles europæiske projekt? 

Det er en meget alvorlig opgave, der bevæger sig udover et enkelt rådsformandsskab. Opgavens vigtighed er faktisk evigt voksende. Det slovakiske formandskab prøvede at bidrage til løsningen ved at koncentrere sig om de udfordringer, der forener os, ved at fokusere på konkrete, borgerorienterede resultater og ved at investere i kommunikation til offentligheden. Jeg mener, denne tilgang skal og vil blive centrum for vores indsats i de kommende måneder.

Hvad er din drøm for EU? 

Som talemåden siger: for at forstå din fremtid, må du forstå din fortid. Derfor må vi aldrig glemme, at EU blev bygget på forsoning og har bragt hidtil uset fred og stabilitet til vores lande. Nu om dage er det klarere end nogensinde, at fred og stabilitet ikke må tages for givet.

Som en tilføjelse til det, har EU forbedret liv – ikke bare økonomisk men også gennem de værdier, EU repræsenterer og står for. Så uden at gå ind i mulige, fremtidige institutionelle behandlingsmetoder i EU, så håber jeg først og fremmest, at vores kontinent går en fremtid i møde, der er fredfyldt, stabil og baseret på gensidigt samarbejde.

Vi har lige fejret Erasmus Plus’ 30 års fødselsdag. Det er et af vores mest succesfulde programmer, som giver unge mennesker, studerende og lærere en berigende mulighed for at opleve EU som deres sande omgivelser. Jeg ville ønske, at Erasmus Plus-ånden var til stede i mange flere områder af vores samarbejde.