Efter seks måneders formandskab for EU’s ministerråd giver Holland nu teten videre til Slovakiet. Flygtningekrisen har unægtelig været den største udfordring og Europabevægelsen stiller derfor skarpt på, hvad Holland har gjort for at afhjælpe krisen.

Ved overtagelsen af formandsskabet gjorde Holland det klart, at man ønskede at fremme en samlet og retfærdig migrations- og asylpolitik. Hertil understregrede den hollandske minister for immigration Klaas Dijkhoff vigtigheden af at sikre EU’s ydre grænser: ’(…)it will enable us to manage migration flows more effectively and improve our internal security’, sagde Dijkhoff. Derfor har Holland ikke overraskende spillet en aktiv rolle ved forhandlingerne om den nye grænse- og kystvagt, som blev vedtaget af hhv. Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet den 22. juni 2016. Samarbejdet er de facto en videreførelse af det nuværende grænseagentur, Frontex, men skaber blandt andet en central administrativ platform, som skal assistere medlemsstaterne i deres kamp mod navnlig den illegale immigration (læs mere her).

En anden hollandsk minister, som har sat handling bag ordene på migrations- og asylområdet er udenrigsminister, Bert Koenders, som på vegne af EU har forhandlet samarbejdsaftaler med Mali, Ghana og Elfenbenskysten for at tackle ulovlig migration og menneskesmugling. Ifølge aftalen, som er baseret på en præmis om kollektivt ansvar mellem Afrika og EU, forpligter de afrikanske lande sig til at identificere og hjemsende immigranter, som opholder sig ulovligt på europæisk jord. Til gengæld åbner EU op for en lang række tiltag, som skal hjælpe de afrikanske lande, herunder uddannelse til afrikanske studerende indenfor EU.

Foruden ovenstående tiltag har Holland igangsat planer i både Kenya og Etiopien, som via rent drikkevand, elektricitet, uddannelse og sygesikring, skal skabe strukturel stabilitet i landene, som længe har været plagede af krig og ødelæggelse. Det samme gør sig i gældende i Mellemøsten, hvor de hollandske ministre har svoret en styrket indsat til de millioner af syriske flygtninge, som til stadighed opholder sig i nærområderne.

Læs mere om alle de fem prioriteter for det hollandske formandskab her.

 

af Kristian Ersbøll