Styrket EU-Debat i Danmark

Efteråret 2018 bød på debatkavalkade da vi rejste rundt i Danmark og indbød danskerne til EU-debat


Hvem er vi?

Med projektet Styrket EU-Debat 2018 har Europabevægelsen det seneste halvår budt ind til debat og borgerdialog rundtom i Danmark. Vi skal have EU-debatten ud til hele Danmark, og vi har derfor været rundt i hele 18 byer, store som små.

Vi er en række organisationer der sammen har styrket EU-debatten i Danmark i kraft af disse arrangementer, ud over Europabevægelsen: LOF, Europa-Parlamentet i Danmark, Europæisk Ungdom, Nyt Europa og Tænketanken EUROPA.

Fokus for debatterne

Debatterne var del af et større samarbejde mellem mange organisationer, der udspringer af et politisk ønske om større borgerinddragelse og borgerdialog. Vores formål med dette projekt har derfor været at nå så bredt ud til så mange borgerne i Danmark som muligt. For at komme i mål med dette formål har vi derfor afholdt debatter og borgerhøringer i mange forskellige byer, mange af dem småbyer.

Debatterne havde fokus på nedenstående meget generelle tematikker. Dette var tiltænkt for at give plads og mulighed for, at borgerne i lokalsamfundene fik muligheden for at tage de emner op til debat, der er vigtige for dem.

Vi spurgte:

Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen? Hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?

I arrangementerne talte vi således nærmere om Danmark i det indre marked, Hvordan sikre vi arbejdskraftens frie bevægelighed? og hvilken retning ønsker danskerene at den økonomiske og monetære union bevæger sig? Grænseoverskridende kriminalitet, sociale ydelser på tværs af grænser, sikkerheds- og forsvarspolitik, Danmarks fire forbehold og den europæiske flygtninge og migrantkrise.


Hvor og hvornår foregik dette?

 

  1. Borgerdialog i hele Danmark – 2 ture af 2 dage (8 byer)

D. 20/09 – Kolding, Fredericia
D. 21/09 – Holstebro, Viborg
D. 12/11 – Roskilde, Korsør
D. 13/11 – Ribe, Tønder

vi har været på uddannelsesinstitutioner, afholdt eftermiddagsarrangementer, torvearrangement og besøgt en erhversforening. Alt i alt 4 dage fyldt med debat, fokus på unge mennesker, erhverslivet og hvad EU betyder for de lokale borgere. 

 2. Tour-de Nordjylland – Vi når ud i 9 byer på 3 dage!

Debatformen var klassisk med et panel af politikere, og en moderator der tog imod borgernes spørgsmål undervejs i debatten. Panelerne spændte bredt, og dækkede således store dele af det politiske spektrum. Værtstedet var inviteret til at indgå i debatterne, og borgerdialog var et stort tema.

D. 8/10– Fjerritslev, Klitmøller, Hanstholm
D. 9/10 – Skagen, Aalbæk, Hirtshals
D. 10/10 – Sæby, Brønderslev, Aabybro

 3. Østersøen Højskole – Temadag

Én til én debat mellem kursister og lokale borgere, denne dag var anderledes da der her ikke var medbragt noget panel. Vi faciliterede en åbent og ordentlig debat om EU mellem borgerne i Aabenraa. Vi gav introduktion og inspiration til hvordan debatter kunne forløbe, men gav herefter frit spil til en spændende debat mellem mennesker.

D. 14/11- Aabenraa 

 

 

Du kan læse vores rapport og hente danskernes ønsker her: