Styrket EU-Debat i Danmark


Hvem er vi?

Igen i 2019 er vi inviteret med til at tage debatten ude i landet. Projektet er søsat af regeringen og skal hjælpe med at styrke EU-debatten i alle dele af Danmark. Vores fokus kommer til at være på Fyn denne gang. Følg med på denne side for at få opdateringer på projektet.

I 2018 fokuserede vi på Jylland. Læs mere om sidste års projekt her nedenfor.

Styrket EU-debat 2018

Med projektet Styrket EU-Debat 2018 har Europabevægelsen det seneste halvår budt ind til debat og borgerdialog rundtom i Danmark. Vi skal have EU-debatten ud til hele Danmark, og vi har derfor været rundt i hele 18 byer, store som små.

Vi er en række organisationer der sammen har styrket EU-debatten i Danmark i kraft af disse arrangementer, ud over Europabevægelsen: LOF, Europa-Parlamentet i Danmark, Europæisk Ungdom, Nyt Europa og Tænketanken EUROPA.

Borgertanker Europabevægelsen

Er du nysgerrig efter at kende danskernes drømme og bekymringer om EU?

Bogen Borgertanker samler erfaringerne fra vores ture ud i landet med Styrket EU-debat 2018. 

Bestil hos europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk eller læs den her.

Fokus for debatterne

Debatterne var del af et større samarbejde mellem mange organisationer, der udspringer af et politisk ønske om større borgerinddragelse og borgerdialog. Vores formål med dette projekt har derfor været at nå så bredt ud til så mange borgerne i Danmark som muligt. For at komme i mål med dette formål har vi derfor afholdt debatter og borgerhøringer i mange forskellige byer, mange af dem småbyer.

Debatterne havde fokus på nedenstående meget generelle tematikker. Dette var tiltænkt for at give plads og mulighed for, at borgerne i lokalsamfundene fik muligheden for at tage de emner op til debat, der er vigtige for dem.

Vi spurgte:

Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen? Hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?

I arrangementerne talte vi således nærmere om Danmark i det indre marked, Hvordan sikre vi arbejdskraftens frie bevægelighed? og hvilken retning ønsker danskerene at den økonomiske og monetære union bevæger sig? Grænseoverskridende kriminalitet, sociale ydelser på tværs af grænser, sikkerheds- og forsvarspolitik, Danmarks fire forbehold og den europæiske flygtninge og migrantkrise.


Hvor og hvornår foregik dette?

 

  1. Borgerdialog i hele Danmark – 2 ture af 2 dage (8 byer)

D. 20/09 – Kolding, Fredericia
D. 21/09 – Holstebro, Viborg
D. 12/11 – Roskilde, Korsør
D. 13/11 – Ribe, Tønder

vi har været på uddannelsesinstitutioner, afholdt eftermiddagsarrangementer, torvearrangement og besøgt en erhversforening. Alt i alt 4 dage fyldt med debat, fokus på unge mennesker, erhverslivet og hvad EU betyder for de lokale borgere. 

 2. Tour-de Nordjylland – Vi når ud i 9 byer på 3 dage!

Debatformen var klassisk med et panel af politikere, og en moderator der tog imod borgernes spørgsmål undervejs i debatten. Panelerne spændte bredt, og dækkede således store dele af det politiske spektrum. Værtstedet var inviteret til at indgå i debatterne, og borgerdialog var et stort tema.

D. 8/10– Fjerritslev, Klitmøller, Hanstholm
D. 9/10 – Skagen, Aalbæk, Hirtshals
D. 10/10 – Sæby, Brønderslev, Aabybro

 3. Østersøen Højskole – Temadag

Én til én debat mellem kursister og lokale borgere, denne dag var anderledes da der her ikke var medbragt noget panel. Vi faciliterede en åbent og ordentlig debat om EU mellem borgerne i Aabenraa. Vi gav introduktion og inspiration til hvordan debatter kunne forløbe, men gav herefter frit spil til en spændende debat mellem mennesker.

D. 14/11- Aabenraa 

 

 

Du kan læse vores rapport og hente danskernes ønsker her:

Rapporten
Danskernes ønsker