Boganmeldelse: Folket og Magten

I kølvandet på Trumps valgsejr i USA, Brexit og mange andre populistiske eksempler i den aktuelle verden, har mange prøvet at sætte de populistiske bevægelser på formel med skiftende held. En af de bedste skildringer af populisme er nok Jan-Werner Müllers samfundsvidenskabelige arbejde ”Hvad er Populisme” udgivet af Informations Forlag i 2016, som jeg tidligere har anmeldt i Fokus Europa.

Men populisme er bestemt ikke nogen entydig størrelse. Derfor har Samuel Rachlin beskrevet de aktuelle populister ud fra en journalistisk vinkel, og det er gjort mesterligt. Der er stor inspiration at hente.

Et eksempel: ”Det lykkedes Nigel Farrage at engagere nogle af Trumps kampagnefolk til Leave-kampagnen takket være en stor donation fra en multimilliardær, Aron Banks. UKIP’s kampagne blev kørt på amerikansk vis, hvor man klart havde indset, at modstand mod EU-samarbejdet beror på følelser. Dem skal man spille på. Remain-kampagnen spillede på 3 ting facts, facts og atter facts. Det er folk immune overfor, når modstandere har følelsen af at alt bestemmes af EU og Storbritannien har mistet sin selvstændighed”.

Donald Trump fylder naturligvis meget, da han er en uforudsigelig populist i verdens mest magtfulde embede. Men der er også fine beskrivelser af Marine le Pen samt mange andre.

Samuel Rachlin kommer omkring AfD i Tyskland, Geert Wilders i Holland Victor Orban i Ungarn og mange andre. Dansk Folkeparti og det norske Fremskridtspartiet er også med, og det norske Fremskridtsparti har taget regeringsansvar modsat mange andre populist partier. Det gældende princip er jo at hævde, at man repræsenterer folket mod eliten, og så skal man jo ikke tage regeringsansvar, men sidde på den politiske bagsmæk og bue af ”den herskende klasse”.

Vladimir Putin er ikke med i populistforsamlingen, det kunne han godt have været. Egentlig savner jeg også en omtale af den nok største populist i nyere politisk historie, den tidligere iranske præsident Mahmud Ahmadinejad. Han er selvfølgelig ikke aktuel lige nu, hvor Hassan Rouhani har overtaget præsidentembedet, men han er af typen, der nok skal dukke op igen i en eller anden form.

Men bogen er absolut værd at læse for alle politisk interesserede, og gennem en masse eksempler får man populismens sande ansigt belyst.

5 stjerner ud af 6 mulige

Skrevet af Steffen Nørregaard, formand for Europabevægelsen Region Vestjylland

Samuel Rachlin: Folket og Magten
Kristeligt Dagblads Forlag 2017
ISBN 978-87-7467-344-6

Boganmeldelse: “Unleasing demons: the inside story of Brexit”

Bogens forfatter Craig Oliver var Storbritanniens daværende premierminister David Camerons politik- og kommunikationsdirektør i Downing Street nr. 10, altså den ledende spindoktor. Dermed var han en central aktør i valgkampen op til afstemningen 23. juni 2016, der førte til brexit – altså briternes nej til EU. Bogen foregår i perioden januar til juni, og hver måned er et selvstændigt afsnit.

Der skete meget i det halvår. Der blev lavet en aftale med resten af EU, som dannede grundlag for afstemningen. Det blev klart, hvem i det konservative parti, der var enten “ remain“  eller “ leave “. Og til sidst kom den hårde og beskidte valgkamp.

Bogen giver et indblik i det komplicerede magtspil hos Torierne, som de konservative politikere kaldes. Der er megen brandslukning undervejs, ikke mindst da Camerons familie er involveret i Panama-skandalen. Der var det tragiske mord på politikeren Jo Cox kort før valget, som rystede alle, og som satte valgkampen på pause.

Forfatteren har stor sympati for Cameron. Forræderne beskrives som daværende justitsminister, Michael Gove, og Boris Johnsen, der dengang var borgmester i London. Nuværende premierminister Theresa May fremstilles som tøvende minister, der skal  presses til at tage et standpunkt. Labour og partiets leder Jeremy Corbyn er kun perifert behandlet.

Centralt i bogen er konflikten hos Torierne. Det er her, dæmonerne slippes løs under valgkampen. Konflikten om Europa har været længe undervejs. Cameron havde i forbindelse med parlamentsvalget i 2015 lovet en folkestemning. Det skabte ro på de indre linjer og tog ikke mindst luften ud af det EU-skeptiske parti UKIP. Resultatet var en massiv valgsejr.

Løftet var han dog bundet af. Beslutningen er og vil blive kritiseret som måske klog valgtaktik, men ellers som noget, der satte landets fremtid på spil.

Det er nyt for mig, at der var flere datoer i spil, og at 23. juni blev valgt fremfor september, fordi en ny flygtningekrise i sommeren 2016 kunne spille ind (den kom ikke), og fremfor november,  fordi der var et landsmøde i oktober, hvor der kunne komme stor strid.

Resultatet blev  et “ leave “. Cameron går og May kommer til og siger i lang tid: “Brexit means Brexit”.

Læs bogen og dan dig dine egne indtryk. Den er letlæst som en nordisk krimi og mindst lige så spændende, og modsat en krimi, så står vi til sidst tilbage med tvivl om:

Who done it?“

Skrevet af Kurt Nielsen, formand for Europabevægelsen i Aarhus

Unleasing demons: the inside story of Brexit.

Af Craig Oliver, Forlaget Hodder

ISDN 978 1 473 65248 4

Boganmeldelse: Det politiske Europa – en guide til EU

Der er mange gode grunde til at forfatter og ekstern lektor Hans Branner udgiver en ny og opdateret version af sin efterhånden klassiske bog: ”Det Politiske Europa – en grundbog”.

For det første er udviklingen i EU i de senere år gået så stærkt, at det er svært at følge med for næsten alle, der ikke arbejder med EU til dagligt.  Finanskrise. Gældskrise. Økonomisk krise. Flygtningekrise. Sikkerhedspolitisk ustabilitet i EU’s nærområder – især i Syrien og Ukraine – og man kunne blive ved.

Derfor er det en rigtig god idé, at Hans Branner samler stoffet og giver læseren et godt overblik i én samlet fremstilling.  Her kan man – i ro og mag – selv dykke ned i både aktuelle og relevante temaer for Europas politiske udvikling.

Den systematiske indføring i EU’s politiske maskinrum er en af bogens store styrker. Kapitel 1-4 handler om EU’s baggrund og historie, medlemsstaternes centrale rolle, EU’s institutioner og udvalgte politikker, og det fungerer godt.

Da bogen givetvist er skrevet med henblik på undervisning i EU i samfundsfag på højt niveau i gymnasiet, giver opdelingen i forskellige tematiske kapitler god mening, da de indeholder pædagogiske figurerer, tabeller og faktabokse med relevante kilder. Underviser og elev har mulighed for at læse bogen ét kapitel ad gangen, og diskutere baggrund, årsager og løsninger ift f.eks. krisetemaerne. På den måde er bogen mere dynamisk, problematiserende og politisk aktuel end den typiske ”grundbog”. Det er en grundbog, der lægger op til debat i undervisningslokalet.

Risikoen er dog, at bogen  blot strejfer vigtige temaer, så læseren herefter ikke helt forstår, hvordan begreber og teorier skal anvendes i praksis. Kapitel 5 om: ”EU mod 2020: Eksistenskrise?” og kapitel 6 om: ”De politiske integrationsteorier” er eksempler på emner, der måske fortjener større grundighed og analyse, end de tildeles i de respektive kapitler. Det gælder ikke mindst behandlingen af Brexit, som naturligvis har mange danskeres store interesse. For hvorfor forlader Storbritannien EU – efter 44 års medlemskab?

Min allervigtigste anbefaling er derfor, at den spændende bog udvides med en tilhørende interaktiv hjemmeside, der giver læseren muligheden for at dykke ned i de mange emner, som bogen rejser. Dette skal naturligvis også integreres i bogens indhold, så læseren bliver inspireret undervejs og kan gå ind på den interaktive hjemmeside og lære mere om EU’s ledere, politiske historie, institutionerne, udvidelsen mod øst, m.v.

En digital løsning med historiske kilder, videoer, EU’s tidslinie, centrale politiske taler fra både tilhængere og modstandere og meget mere vil alt sammen give læserene mulighed for – på egen hånd – at udforske de enkelte temaer og derved udvikle de nuancer og den baggrundsforståelse, der skal til at for at forstå EU’s unikke historie og opbygning.

Forlaget Columbus og Hans Branner kan i måske i fællesskab tage handsken op, så især gymnasieelever m.fl. får endnu bedre undervisningsmateriale om EU i fremtiden.

Skrevet af Søren Toft

Tekstboks

 

Boganmeldelse: Europa i forandring

 

”En grundbog om EU’s politiske og retlige system” er undertitlen på ”Europa i forandring”, der nu foreligger i sin tredje udgave. Og den lever bestemt op til sit navn. Bogen giver en grundig indføring i EU’s historiske udvikling og opbygningen af institutionerne i EU. Men måske endnu vigtigere går den grundigt ind i beslutningsprocesser og ser på hvordan og hvorfor, EU har udviklet sig til det politiske system, som vi ser i dag.

Bogen er skrevet som en grundbog til videregående uddannelser, og den indeholder da også en grundig teoretisk del. Ikke desto mindre er bogen også meget velegnet til EU-interesserede, der ønsker en dybere viden og baggrund for at forstå EUs udvikling, nuværende sammensætning og ikke mindst i hvilken retning samarbejdet er på vej i.

”Europa i forandring” er et spændende og informativt værk, der med fordel kan læses igennem fra start til slut. Det skyldes ikke mindst det flydende, gennemarbejdede og rimeligt lettilgængelige sprog, der hjælper læseren smertefrit gennem bogen. Samtidigt er bogen et fremragende opslagsværk med mange figurer og opsummerende konklusioner efter hvert kapitel. Det gør den samtidigt til et ekstremt brugbart værktøj for den, der arbejder med EU som fx journalist, embedsmand eller politiker.

Skrevet af Mark Sinclair Fleeton

Boganmeldelse: ”Endestation Europa”

”Endestation Europa” er en bog fyldt med togmetaforer. Måske har det noget at gøre med jernbanernes afgørende betydning i den europæiske historie, at togene er blevet en så afgørende del af vores billedsprog. Adam Holm taler med en række kendte europæiske samfundsdebattører, og de fleste af dem frygter, at endestationen ikke er en station, men en afsporing af det europæiske tog.

Er populismens og nationalismens Europa ved at fortrænge tanken om et europæisk fællesskab fuldstændigt? Kan et samlet Europa overhovedet være en demokratisk konstruktion eller er det blot en kulisse, hvor teknokrater og levebrødspolitikere spiller et meningsløst skuespil. Og hvad med Rusland? Hvad betyder en varm eller kold konflikt med Putins skindemokrati?

Adam Holms samtaler med både glødende EU tilhængere, modstandere og ikke mindst russiske intellektuelle og samfundskritikere giver spændende om end pessimistist stof til eftertanke. Europa og EU er ikke en ø, men en del af en større sammenhæng, og det samme kan siges om den populisme og nationalisme, der i disse år går til angreb på europæisk samarbejde.

Jernbanemetaforerne er særligt velvalgte, da mange af de interviewede ligesom forfatteren selv trækker linjer til Europa under både 1. og 2. verdenskrig og situationen i dag. De finder mange ligheder, men også mange forskelle. Det er bestemt værd at tage med Adam Holm på denne togrejse gennem et Europa, der er tilsyneladende er på vej mod endestationen. Er der tale om en lang dags rejse mod nat eller er det bare fordi, det altid er mørkest lige før daggry?

Skrevet af Mark Sinclair Fleeton. 

Boganmeldelse: “Sort Flag”

“Sort Flag” er historien om en af vor tids mest nådesløse terrorister, jordaneren Ahmad Fadil Al-Khalayleh –kaldet al-Zarqawi i folkemunde, som efter en årelang eftersøgning blev likvideret af amerikanske specialtropper i 2006.

I bogen følger man indledningsvis Zarqawi, der i 1998 indespærres i det jordanske al-Jafr-fængsel – beskrevet som ”et forvarsel om helvede på jorden”. Det er bag disse mure, at Zarqawi og en række medindsatte radikaliseres. Zarqawi skal sidenhen vise sig at stå bag nogle af de mest gruopvækkende terrorangreb siden 11. september, grundlægge Al-Qaeda i Irak (AQI) og cementere sit terroristomdømme ved at indtage den ”prestigefyldte” position, som nummer ét på FBI’s liste over mest eftersøgte terrorister i Verden.

Men “Sort Flag” er ikke bare nogen simpel biografi. “Sort Flag” er historien om en ung CIA-agent, der kæmper mod en rigid og stålsat Bush-administration. “Sort Flag” er historien om den jordanske efterretningstjeneste, Mukhabarat, og en ung Kong Abdallah 2., der presses til det yderste for at bevare fatningen, mens han stædigt mægler i et nulsums-spil. Og sidst men ikke mindst er “Sort Flag” en brutal skildring af det gennemsyrede had, der får folk til at begå forbrydelser i religionens navn.

Jeg kan bare konstatere, at “Sort Flag” er en bog, man skal læse, hvis man interesserer sig for Mellemøsten og internationale relationer; her er tingene virkelig skildret med kirurgisk præcision og detaljerighed. Det er helt sikkert ikke nogen tilfældighed, at Joby Warrick fik Pulitzerprisen for denne bog, den er absolut fremragende, og jeg giver den 6 ud af 6 stjerner.

Skrevet af Kristian Ersbøll Berg Poulsen.

Boganmeldelse: “Koldfronter”

Jeg må indrømme, at jeg læste de første 100 sider af “Koldfronter” med en vis skepsis: Kan man virkelig på en troværdig måde trække tråde fra hjørnet af Sjælør Boulevard og P. Knudsens Gade til Maidan-Pladsen i Kiev? Det korte svar er ja – “Koldfronter” er en thriller, som man læser med stigende begejstring og ender med at sluge råt.

I bogen stifter man indledningsvis bekendtskab med antihelten, Jack Wolff, en fallent fra Sydhavnen, som har givet op på livet, og nu afværger de indre dæmoner ved at høre heavy rock, ryge joints og gå ture på Vestre Kirkegård, helt normalt. Efter et tilsyneladende umotiveret overfald på kirkegården eskalerer tingene hurtigt for Jack, og et kompliceret matrix af nye og gamle familierelationer begynder at tage form. Herfra går tingene stærkt, og det er med at holde tungen lige i munden, når dramatikken skifter abrupt scene mellem Europas hovedstæder.

“Koldfronter” er et godt eksempel på, at forfatteren har taget sig tid til ikke blot at researche, men virkelig føle stemningen i mange af de historiske nøgleområder, man igennem bogen introduceres til. Dette styrker i den grad bogens troværdighed og relevans.

Det fremgår også med al tydelighed, at Keld Broksø er tilhænger af det europæiske samarbejde. Flere gange ser vi direkte referencer til det europæiske politisamarbejde, Europol, og man fornemmer med jævne mellemrum kritikken af Danmarks distancering til EU; dette kan man jo kun glæde sig over.

Koldfronter er en intelligent og original thriller, som man klart bør investere i. Jeg giver bogen 5 ud af 6 stjerner.

Anmeldt af Kristian Ersbøll Poulsen. 

Boganmeldelse: “Med kærlig hilsen – historier fra Europa og omegn”

Ulla Terkelsen behøver ikke nærmere præsentation. Hun er en af de mest kendte danske TV- journalister på den internationale scene. Efter portrætbogen ”Vi kan sove i flyvemaskinen” skrevet af Ulla Terkelsen sammen med journalistkollegaen Andreas Fugl i 2012 kommer denne biografi – og dog er det ikke en almindelig biografi. Det er snarere et konglomerat af mere eller mindre selvstændige fortællinger om Ulla Terkelsens liv som journalist; fortrinsvis fortællinger fra aktuelle begivenheder i Europa – dog med enkelte tilbageblik til barndomsbyen Aarhus.

Vi hører om flygtningene på Lesbos, om hvordan de krydser grænsen fra Grækenland til Makedonien. Vi hører om det glade liv i Athen, selvom landet praktisk talt er bankerot. Demonstrationer og Syritza-regeringens øgede spareplaner. Vi kommer omkring Frankrig – både Nice og terroristangrebet med lastvogn og Paris, der er lammet efter februars terrorangreb.

Vi kommer også forbi Istanbul og demonstrationerne på Taksim-pladsen i 2014. Så er der swinging London og Brexit og en enkelt tur til USA i anledning af præsidentvalget. Ulla Terkelsen prøver det hele!

Hun kommer også rundt om italiensk politik med Lega Nord Forza Italia og trækker elegant en parallel mellem Berlusconi og Trump. Jo, hun fortæller næsten galgenhumoristisk om populister og deres forhold til unge smukke damer.

Hele bogen er skrevet i et let flydende talesprog. Da jeg læste den, kunne jeg høre Ulla Terkelsens stemme for mit indre øre. Bogen er letlæst men med stor politisk og intellektuel dybde og skrevet af en sand europæer.

Det er lige før at jeg vil erklære den for obligatorisk læsning for alle Europabevægelsens medlemmer. Den får seks stjerner af seks mulige.

Skrevet af Steffen Nørregaard.

Boganmeldelse: Til Blå Bjarne

I bogen Til Blå Bjarne giver folketingskandidat for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund Holm-Nielsen sit besyv på, hvordan Socialdemokratiet skal håndtere fremtiden og globaliseringens mange ansigter. Rasmus’ budskab er i denne forbindelse klart: Socialdemokratiet skal favne middelklassen og i særdeleshed Blå Bjarne – en karikeret illustration på den Kansasklædte arbejder, som af frygt for fremtiden har forladt Socialdemokratiet til fordel for Venstre og Dansk Folkeparti.

Hvorfor læse bogen?

Det er formentlig gået de færreste forbi, at Socialdemokratiet de senere år har taget værdipolitikken op til kraftig revision. I denne forbindelse fremstår Blå Bjarne som en velskrevet, velunderbygget manual for nogle af de bagvedliggende tanker og rationaler. Og lad det i denne forbindelse være sagt med det samme: Rasmus Stoklund er en pragmatisk hardliner, der i bogen tager bladet fra munden og leverer en næsten systemisk kritik af det Radikale Venstre, migrationspolitikken – for slet ikke at tale om den borgerlige økonomiske markedslogik.

Bogen tager afsæt i, hvordan det globale verdensbillede har skabt frygt hos en stor andel af middelklassen. Derfor bruger Rasmus Stoklund sin baggrund til at beskrive, hvordan morgendagens udfordringer skal imødekommes gennem en visionær, ansvarsfuld erhvervspolitik, hvor særligt erhvervsuddannelserne opprioriteres og målrettes arbejdsmarkedets efterspørgsel. Teknologien er således ikke noget vi skal frygte, men derimod en mulighed for at konsolidere Danmarks førerposition på det teknologiske område.

Man kan være enig eller uenig i Rasmus Stoklunds hårde og pragmatiske linje, men bogen bærer præg af, at forfatteren har givet sig tid til at reflektere ideologiske og i særdeleshed teoretisk. Som akademiker er det derfor en fornøjelse igen at møde nogle af både for- og nutidens store tænkere som John Rawls, Robert Putnam, Joseph Schumpeter, Thomas Piketty og mange flere. Spændende læsning!

Skrevet af Kristian Ersbøll. 

Boganmeldelse: Verden af i går – en europæers erindringer

I sine erindringer skildrer Stefan Zweig udviklingen og stemningen i Europa før Første Verdenskrig, i mellemkrigstiden og under Anden Verdenskrig. Med sine malende fortællinger om sin egen udvikling som forfatter og menneske, giver han et unikt indblik i, hvordan denne epoke i Europas historie har påvirket en enkelt mand, og hans liv som østriger, forfatter, kunstsamler, jøde, berømthed og flygtning.

Der er sket meget i Europa, siden Stefan Zweig opgav sit håb om fred og tog sit eget liv i 1942. Men i dag hvor nationalisterne og EU-skeptikerne går fremad i Europa, er ”Verden af i går” måske mere relevant end nogensinde. Bogens stadige aktualitet er tydelig, da Zweigs erindringer kan på nogle punkter være svære at skelne fra nutidens virkelighed:

”Først efter krigen begyndte nationalsocialismen at ødelægge verden, og som det første synlige symptom fremkaldte de denne åndelige epidemi, der har spredt sig ud over vores århundrede: xenofobien, hadet eller i det mindste angsten for de fremmede. Overalt forsvarede man sig mod udlændingene, overalt stødte man dem fra sig.”

Zweigs beskrivelse af Europa før Første Verdenskrig er præget af optimisme, fred og tro på fremtiden. Det var en tid, hvor den radikale nationalisme endnu ikke havde gjort sit indtog, og hvor den teknologiske udvikling bragte Europa sammen.

Selv efter Første Verdenskrig brød ud, formåede Zweig at bibeholde troen på det europæiske fællesskab og arbejdede aktivt på at fremme solidariteten mellem befolkningerne, gennem sine litterære bidrag og arbejde for en fælles europæisk kultur. Beskrivelsen af tiden efter Første Verdenskrig og starten på Anden Verdenskrig, er dog mere alvorlig, og hans erindringer om den splittelse og sorg, han oplever som jødisk østriger, er gribende. Hans tro på et samlet Europa bliver også svækket i takt med de grusomheder, han oplever under krigen:

”For min egentlige livsopgave, som jeg i fyrre år havde ofret alle mine åndelige kræfter på, Europas fredelige forening, var blevet knust.”

”Verden af i går” sætter nutidens Europa i et historisk perspektiv og minder os om, hvorfor EU i sin tid opstod, og hvorfor det er så vigtigt at vi bevarer det fredelig og samlede Europa, vi har opnået i dag.

”Verden af i går” får seks ud af seks stjerner.

Skrevet af Mille Gregersen.