Landbrug og Fødevarer indtræder i Vi Vil Europa

25 organisationer og partier bakker nu op om indsatsen for at styrke EU-debatten i Danmark.

EU-debatten skal ud til danskerne. Det er målsætningen for initiativet Vi Vil Europa, der siden 2018 har arbejdet målrettet for at få folkets stemme ind i samtalen om EU.

Nu har interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer valgt at blive en del af det store netværk, der står bag initiativet. Dermed tager i alt 25 organisationer og politiske partier på tværs af fløjene del i arbejdet om at få EU-debatten styrket i hele landet.

Varm velkomst fra Stine Bosse

– Vi er meget glade for at byde Landbrug & Fødevarer velkommen i Vi Vil Europa. Det er en stærk organisation, der spiller en central rolle i Europa-politikken, og som kan bidrage med en stor faglig ekspertise i vores netværk, siger Stine Bosse, der som formand for Europabevægelsen var med til at sætte gang i initiativet.

– I en tid med falske nyheder og forvrængede informationer har vi brug for alle kræfter for at kunne sikre en stærk og faktabaseret EU-debat, der giver os danskere de bedste forudsætninger for at deltage i det europæiske demokrati.

Vi Vil Europa har et mål om at bringe EU-debatten helt tæt på danskerne. Det betyder, at initiativet sætter gang i debatter på alt fra produktionsskoler til ældrecentre over hele Danmark. Samtidig tilbydes også EU-undervisningstilbud til landets uddannelser og studierejser til ældre.

EU som politisk kampplads

Hos Landbrug og Fødevarer understreger man, at indsatsen er vigtig, hvis vi fortsat skal kunne arbejde sammen med vores europæiske naboer.

–  Vi kan ikke tage for givet, at vi også fremover kan handle og samarbejde på tværs af landegrænserne i Europa. Det kræver et stærkt fællesskab, lyder det fra formand Martin Merrild.

– EU er en politisk kampplads ligesom Folketinget, og danskerne skal selvfølgelig ikke overlade indflydelsen til alle de andre. Vi håber, at flere danskere vil tage ordet og blande sig – ikke mindst i forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet. Derfor er vi gået med i Vi vil Europa.

Om Vi Vil Europa

Vi Vil Europa blev lanceret sidste år og arrangerede i januar Uge 5: Danmark Debatterer EU, hvor mere end 60 politiske kandidater, kendte samfundsstemmer og borgmestre inviterede ind i deres hjem eller på deres yndlingscafé for at diskutere EU.

Læs mere om Vi Vil Europa her.

Vi Vil Europa og DUF vil skabe EU-debat på danske produktions- og erhvervsskoler

Frem mod EU-valget den 26. maj bliver der sat ekstra kræfter i at få elever på produktions- og erhvervsskoler til at tage stilling til det europæiske samarbejdes fremtid.

Er det overhovedet relevant at tale om EU, når man går på produktions- eller erhvervsskole? Ja, mener initiativet Vi Vil Europa og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

– Unge bestemmer Europas fremtid. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at de bliver klædt på til at kunne tage stilling til, hvilket EU de ønsker, siger Stine Bosse, der som formand for Europabevægelsen er en af initiativtagerne til Vi Vil Europa.

– Vi arbejder målrettet for at få EU-debatten ud til alle danskere. Ikke kun til dem, der i forvejen interesserer sig for politik.

20 workshops før EU-valget

Vi Vil Europa og DUF planlægger at besøge 20 produktions- og erhvervsskoler i hele landet. Det skal ske før EU-valget den 26. maj. Her vil de afholde workshops, hvor eleverne bliver trænet i at tage stilling til, i hvilken retning de mener, at EU skal bevæge sig i.

Første workshop kommer til at finde sted den 28. februar. Det bliver på produktionsskolen Kohinoor ved Roskilde.

Unge må ikke stå uden for demokratiet

Hos DUF mener man, at det er på tide med en indsats særligt rettet mod at klæde eleverne på erhvervsuddannelserne på til at stemme til EU-valget.

– I Dansk Ungdoms Fællesråd er vi rigtigt bekymrede for, om unge på erhvervsuddannelserne kommer til at stå uden for vores demokrati. Både når det gælder deltagelse i valg og i samfundets demokratiske liv som helhed. Vi ved fra undersøgelser, at unge på erhvervsskolerne eksempelvis stemmer 25 procent mindre end deres jævnaldrende på gymnasierne, siger Kasper Sand Kjær, der er formand for DUF.

– Generelt er valgdeltagelsen lav ved valg til Europa-Parlamentet, så jeg frygter en endnu lavere valgdeltagelse til EU-valget blandt erhvervsskoleeleverne. Alt for mange har også en lav politisk selvtillid og tror ikke, at deres stemme betyder noget. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er vi i DUF med i det her roadtrip på erhvervs- og produktionsskolerne.

Er du interesseret i at få en EU-workshop ud til din skole? Læs mere her: vivileuropa.dk/erhvervsskoler/

 

EU-debat – Et EU-forsvar: skal Danmark med?

Vi Vil Europa inviterer sammen med Europæisk Ungdom og Europabevægelsen i Syd- og Sønderjylland til spændende debat om EU og fremtidens forsvar.

Det hele kommer til at foregå i Sønderborg i Alsion 2, 6400 Sønderborg, Denmark. Arrangementet afholdes i Lokale U101.

Kom og vær med til en stærk debat, hvor der også vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de politikere, som du kan stemme på til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj næste år.

Temaet for debatten er Danmarks forsvarsforbehold. Vi spørger: How Integrated should Denmark be in EU’s Defence Projects?

Bemærk debatten er på engelsk.

Panelet:
Pernille Weiss (Det Konservative Folkeparti)
Stine Bosse (Formand for Europabevægelsen)
Linea Søgaard-Lidell (Venstre, Danmarks Liberale Parti)
Karin Rohr Genz (Alternativet)
Lasse Holm Grønning (Socialdemokratiet)
Alexander Bjørn Jensen (Radikale Venstre)

 

Sønderborg: Vores EU – Hvad skal det ku’?

Vi turnerer rundt og afholder klassiske paneldebatter i Sønderborg med en række paneldeltagere fra det politiske liv og diskuterer, hvad EU skal være og kunne.

Debatten kommer til at kredse om, hvad EU skal kunne som institution. Derudover vil vi også komme ind på, hvorfor EU er relevant for borgerne i Sønderborg og området generelt.

Du er også velkommen til at bidrage med dine drømme og bekymringer omkring det europæiske samarbejde. Der skal være plads til uenighed inden for samarbejdet. Så lad os få sat gang i diskussionen om, hvad EU egentlig skal kunne.


Panelet:

Linea Søgaard-Lidell (Venstre)
Stine Bosse (Formand for Europabevægelsen)
Karin Rohr Genz (Alternativet)
Pernille Weiss (Konservative Folkeparti)
Lasse Holm-Grønning (Socialdemokratiet)
Alexander Bjørn Jensen (Radikale Venstre)
Jakob Nerup (Enhedslisten)

Program:

10.00-12.00: Højskolen Østersøen
14.00-15.30: Idrætshøjskolen i Sønderborg
16.30-18.00: Alsion 2, 6400 Sønderborg, Denmark

 

Infoaften om Erasmus ++ rejsen til Cypern – oplæg af Stine Bosse og den cypriotiske ambassadør

Kulturudveksling skal også være for seniorer. Det er tanken bag Vi Vil Europas rejsekoncept Erasmus++. Her sender vi sammen med Kulturrejser Europa en flok grundigt voksne ud at opleve Europa helt tæt på.

Næste rejse går til Cypern i marts 2019, og det er i den anledning, at Vi Vil Europa og Kulturrejser Europa inviterer til en informationsaften om middelhavsøen i samarbejde med den cypriotiske ambassade.

Cypern blev optaget i EU i 2004, og siden er det gået stærkt. Landet har udviklet sig kraftigt, siden dets indtræden i det europæiske samarbejde. Så hvordan er forholdene i Cypern i dag? Og hvordan er forholdet til Tyrkiet og til resten af Europa?

Er du nysgerrig på, hvad Cypern har at byde på, og hvad Erasmus++ er, så kom og få en samtale med ambassadør Penelope Erotokritou og Europabevægelsens formand Stine Bosse.

Det hele foregår mandag den 14. januar 2019 fra 17.00-18.30 hos Kulturrejser Europa, Folke Bernadottes Alle 5, 2100 København Ø (Lige ved Østerport station).

Erasmus++ konceptet er simpelt: Er du senior med lyst til at lære mere om Europa gennem mad, kultur, natur og møder med lokalbefolkningen? – Så er Erasmus++ rejserne noget for dig.

Så kom og stil lige netop dit spørgsmål til enten Stine Bosse eller Penelope Erotokritou. Vi byder på spændende oplæg og et glas vin. Det koster 50 kroner at deltage i arrangementet, som går ubeskåret til et udvalgt europæisk velgørenhedsprojekt.

Meld dig til arrangementet via dette link: https://www.kulturrejser-europa.dk/foredrag-erasmus-cypern

Program:

17.00-17.10: Mikkel Blom (Direktør Kulturrejser Europa) byder velkommen og fortæller om Erasmus++-rejserne
17.10-17.30: Oplæg ved Stine Bosse om Vi Vil Europa og tanken bag Erasmus++.
17.30-18.05: Oplæg ved Cyperns ambassadør Penelope Erotokritou.
18.05-18.15: Spørgsmål fra salen
18.15-18.30: Reception hvor der bydes på et glas vin og en rejsesnak i kantinen

Randers: Vores EU – Hvad skal det ku’?

Vi turnerer rundt og afholder klassiske paneldebatter i Randers med en række paneldeltagere fra det politiske liv og diskuterer, hvad EU skal være og kunne.

Debatten kommer til at kredse om, hvad EU skal kunne som institution. Derudover vil vi også komme ind på, hvorfor EU er relevant for borgerne i Randers og området generelt.

Du er også velkommen til at bidrage med dine drømme og bekymringer omkring det europæiske samarbejde. Der skal være plads til uenighed inden for samarbejdet. Så lad os få sat gang i diskussionen om, hvad EU egentlig skal kunne.


Panelet:

Michael Aastrup Jensen (Venstre)
Kira Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti)
Rasmus Nordqvist (Alternativet)
Pernille Weiss (Konservative Folkeparti)
Anders Burlund (Liberal Alliance)
Jakob Nerup (Enhedslisten)
Poul Elmegaard (Radikale Venstre)

Program:

10.00-11.30: Randers Statsskole
13.00-15.00: Randers Produktionshøjskole
15.30-17.00: Randers Kollektivhus

 

EU-debat i Huset i Esbjerg

Vi Vil Europa inviterer i fællesskab med Huset i Esbjerg til spændende debat om vores europæiske samarbejde.

Debatten kommer til at kredse om, hvad EU skal kunne, og hvilken rolle Danmark skal spille i samarbejdet. Derudover vil vi også komme ind på, hvorfor EU er relevant for borgerne i Esbjerg og området generelt.

Et særligt tema for debatten bliver også det indre marked og energiunionen, der har stor betydning for hele Danmark og Esbjerg i særdelelshed.

Med i panelet er:

Linea Søgaard-Lidell (Venstre)
Karin Rohr Genz (Alternativet)
Kira Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti)
Ali Aminali (Konservative Folkeparti)
Jakob Nerup (Enhedslisten)
Anders Kronborg (Socialdemokratiet)

’Vi vil Europa’ er et initiativ på tværs af politiske partier og organisationer i Danmark, der er gået sammen om at få EU-debatten startet blandt os danskere.

Se mere på www.vivileuropa.dk

 

EU-debat på Aalborg Universitet i Esbjerg

Vi Vil Europa afholder EU-debat i samarbejde med Aalborg Universitet i Esbjerg og Studentersamfundet.

Debatten kommer til at kredse om, hvad EU skal kunne, og hvilken rolle Danmark skal spille i samarbejdet. Derudover vil vi også komme ind på, hvorfor EU er relevant for borgerne i Esbjerg og området generelt.

Et særligt fokus for debatten vil være Erasmus programmet, studieophold/praktikophold i EU og fremtidens arbejdsmarked i Europa for ingeniører.

Så kom og vær med til en spændende debat!

Arrangementet afholdes i Lokale C1.117 på Niels Bohrs Vej 8.

Med i panelet er:

Linea Søgaard-Lidell (Venstre)
Karin Rohr Genz (Alternativet)
Kira Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti)
Ali Aminali (Konservative Folkeparti)
Jakob Nerup (Enhedslisten)
Anders Kronborg (Socialdemokratiet)

’Vi vil Europa’ er et initiativ på tværs af politiske partier og organisationer i Danmark, der er gået sammen om at få EU-debatten startet blandt os danskere.

Se mere på www.vivileuropa.dk

 

Åben EU-debat på biblioteket i Esbjerg

Vi vil Europa afholder EU-debat på biblioteket i Esbjerg med en række paneldeltagere fra det politiske liv om, hvad EU skal være.

Debatten kommer til at kredse om, hvad EU skal kunne, og hvilken rolle Danmark skal spille i samarbejdet. Derudover vil vi også komme ind på, hvorfor EU er relevant for borgerne i Esbjerg og området generelt.

Nogle af de store emner i debatten bliver det indre marked og energiunionen, som kan få stor betydning for hele Danmark og i høj grad også Esbjerg.

Med i panelet er:
Linea Søgaard-Lidell (Venstre)
Karin Rohr Genz (Alternativet)
Kira Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti)
Pernille Weiss (Konservative Folkeparti)
Jakob Nerup (Enhedslisten)
Anders Kronborg (Socialdemokratiet)

’Vi vil Europa’ er et initiativ på tværs af politiske partier og organisationer i Danmark, der er gået sammen om at få EU-debatten startet blandt os danskere.

Se mere på www.vivileuropa.dk

 

Esbjerg: Vores EU – Hvad skal det ku’?

Vi turnerer rundt og afholder klassiske paneldebatter i Esbjerg med en række paneldeltagere fra det politiske liv og diskuterer, hvad EU skal være og kunne.

Debatten kommer til at kredse om, hvad EU skal kunne som institution. Derudover vil vi også komme ind på, hvorfor EU er relevant for borgerne i Esbjerg og området generelt.

Du er også velkommen til at bidrage med dine drømme og bekymringer omkring det europæiske samarbejde. Der skal være plads til uenighed inden for samarbejdet. Så lad os få sat gang i diskussionen om, hvad EU egentlig skal kunne.


Panelet:

Linea Søgaard-Lidell (Venstre)
Karin Rohr Genz (Alternativet)
Kira Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti)
Pernille Weiss (Konservative Folkeparti)
Jakob Nerup (Enhedslisten)
Anders Kronborg (Socialdemokratiet)
Ali Aminali (Konservative Folkeparti)

Program:

12.00-13.30: Rybners EUD
14.00-15.30: Hovedbiblioteket i Nørregade
16.00-17.30: Aalborg Universitet, Esbjerg
18.30-20.00: Huset Esbjerg