Frem mod EU-valget den 26. maj bliver der sat ekstra kræfter i at få elever på produktions- og erhvervsskoler til at tage stilling til det europæiske samarbejdes fremtid.

Er det overhovedet relevant at tale om EU, når man går på produktions- eller erhvervsskole? Ja, mener initiativet Vi Vil Europa og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

– Unge bestemmer Europas fremtid. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at de bliver klædt på til at kunne tage stilling til, hvilket EU de ønsker, siger Stine Bosse, der som formand for Europabevægelsen er en af initiativtagerne til Vi Vil Europa.

– Vi arbejder målrettet for at få EU-debatten ud til alle danskere. Ikke kun til dem, der i forvejen interesserer sig for politik.

20 workshops før EU-valget

Vi Vil Europa og DUF planlægger at besøge 20 produktions- og erhvervsskoler i hele landet. Det skal ske før EU-valget den 26. maj. Her vil de afholde workshops, hvor eleverne bliver trænet i at tage stilling til, i hvilken retning de mener, at EU skal bevæge sig i.

Første workshop kommer til at finde sted den 28. februar. Det bliver på produktionsskolen Kohinoor ved Roskilde.

Unge må ikke stå uden for demokratiet

Hos DUF mener man, at det er på tide med en indsats særligt rettet mod at klæde eleverne på erhvervsuddannelserne på til at stemme til EU-valget.

– I Dansk Ungdoms Fællesråd er vi rigtigt bekymrede for, om unge på erhvervsuddannelserne kommer til at stå uden for vores demokrati. Både når det gælder deltagelse i valg og i samfundets demokratiske liv som helhed. Vi ved fra undersøgelser, at unge på erhvervsskolerne eksempelvis stemmer 25 procent mindre end deres jævnaldrende på gymnasierne, siger Kasper Sand Kjær, der er formand for DUF.

– Generelt er valgdeltagelsen lav ved valg til Europa-Parlamentet, så jeg frygter en endnu lavere valgdeltagelse til EU-valget blandt erhvervsskoleeleverne. Alt for mange har også en lav politisk selvtillid og tror ikke, at deres stemme betyder noget. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er vi i DUF med i det her roadtrip på erhvervs- og produktionsskolerne.

Er du interesseret i at få en EU-workshop ud til din skole? Læs mere her: vivileuropa.dk/erhvervsskoler/