I samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har Vi Vil Europa i løbet af april og maj 2019 besøgt 20 produktions- og erhvervsskoler i hele Danmark – fra Viborg til Maribo.

Vi har sammen med politikere og repræsentanter fra erhvervslivet og faglige organisationer taget debatten om EU, og hvad fremtidens EU skal kunne.

Fælles løsninger på fælles udfordringer

Eleverne har b.la. være rundt om emner som klimaudfordringerne, spørgsmålet om legalisering af hash, Danmarks medlemskab af EU, nedslidning på arbejdspladsen og mange andre. Og tendensen er klar – de unge på produktions– og erhvervsskolerne vil have fælles løsninger på fælles udfordringer.

Det er enorm vigtigt, at debatten om EU ikke kun er forbeholdt elever på gymnasier, handelsskoler og universiteter. EU er i høj grad relevant for elever på produktions –og erhvervsskoler. Der har også været stor efterspørgsel på vores workshops, hvilket vi er utrolig glade for og stolte af.

Eleverne skulle bl.a. stemme med fødderne og flytte sig efter deres holdning, lave ønsker til EU’s fremtidige prioriteter i selskab med politikerne og til sidst afgive deres stemme på, hvilken sag, de mener er EU’s vigtigste opgave.

Og hvilken sag er så den vigtigste på 20 produktions –og erhvervsskoler i Danmark? Vi havde udvalgt 20 mærkesager, og 687 elever afgav deres stemme:

Afstemningsresultat – top 6

  • 117 stemmer: EU skal legalisere hash: 17%
  • 101 stemmer: Europæiske Virksomheder skal tænke på klimaet: 14 %
  • 83 stemmer: Danmark skal være med i EU: 12 %
  • 44 stemmer: EU skal inden for de næste par år udfase alle benzin- og dieselbiler: 6,4 %
  • 43 stemmer: EU skal tage sig af problemer med nedslidning på arbejdspladsen: 6,2%
  • 36 stemmer: Danmark skal være med i en EU-bestemt fordeling af flygtninge: 5,2 %

Vil du høre mere om vores arbejde med at bringe debatten om EU helt tæt på danskerne? Se mere på vivileuropa.dk.