ARRANGEMENTSPULJE FOR LOKALAKTIVITETER
2021

vi vil europa

Vil du være med til at styrke den danske eu-debat?

Søg penge til AT LAVE EU-debatter, webinarer, talks, Pubquizzer mv. I DIT LOKALOMRÅDE

Som en af Europabevægelsens har du som medlem mulighed for at søge penge hos landssekretariatet til at lave arrangementer, der er med til at fremme den konstruktive debat om EU-relevante temaer. Det kan f.eks. være traditioneller debatarrangementer i forsamlingshuse, quizzer om EU-forhold på den lokale bar, webinarer med politikere og eksperter eller noget helt fjerde. Vi sætter dig i kontakt med vores regionsforening og hjælper dig hele vejen fra idé til udførelse.

Tilbage i puljen

1, 2, 3 OG DU ER I GANG…

1

Du indsender oplæg til sekretariat

Som medlem har du mulighed for at søge penge til at gøre en konkrete idé til virkelighed i dit lokalområde.

2

Landssekretariatet godkender arrangement

Når ansøgningen er indsendt vurderes det fra sekretariatets side, om ansøgningen kan imødegåes. Kriterne ansøgningen vurderes ud fra kan ses nedenfor.

Sekretariatet forbeholder sig retten til at afvise en ansøgning, selv hvis alle formelle kriterier er opfyldt.

3

Initiativtager indsender bilag til landssekretariatet

Senest én uge efter, at arrangementet er afsluttet, skal landssekretariatet modtage afrapportering fra lokalforeningen.

Til afrapportering skal denne formular benyttes, og samtlige felter skal udfyldes.

Der opfordres kraftigt til, at afrapporteringsskemaet læses inden, at der søges penge.

 

KRITERIER FOR AT KUNNE OPNÅ BEVILLING

1. Kun Europabelvægelsens lokalforeninger kan søge denne pulje.

2. EU skal være det bærende element i jeres arrangementet.

3. Formanden og næstformanden kan søge på vegne af foreningen.

4. Europa-Nævnets logo skal være synligt på markedsføringsmaterialet. Alternativt skal det fremgå klart i markedsføringsmaterialet, at arrangementet er lavet ‘med støtte fra Europa-Nævnet’

5. Arrangementet skal være gratis og åbent for alle. Der kan tages penge for forplejning så længe, at det er et tilvalg.

6. Europabevægelsens sekretariat skal modtage markedsføringsmaterialei god tid, så arrangementet kan registreres i eventkalenderen på hjemmesiden

7. Arrangementets afholdelse skal dokumenteres med billeder eller lignende.

8. Afrapportering skal ske senest en uge efter arrangementet er afslutte. Der benyttes denne formular.

9. Arrangementer med lav udgift per deltager er en fordel.

10. Afrapporteringen fra forrige arrangement skal være afsluttet.

 Se desuden Europa-Nævnets beskendtgørelse her.

Følg os på de sociale medier

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA