Om os

Bliv medlem

Arrangementer

Europabevægelsen kort fortalt

Den Danske Europabevægelse er selvstændig dansk tværpolitisk organisation. Vi samler dem, der tror på, at de europæiske lande står stærkere sammen end hver for sig. Det gælder både gennem EU-fællesskabet, Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi blander os i debatten om fælleseuropæiske problemstillinger herhjemme, vi afvikler åbne arrangementer, og vi laver oplysning for unge. Foreningen er åben for alle.

Vores vision

… er et EU, som leverer fælles løsninger på fælles problemer, hvor alle har fordele af samarbejdet. Målet er fred, frihed og tryghed for hver enkelt borger.

75 års historik på dansk grund

Europabevægelsen har i årtier arbejdet for opbakning til Europarådet, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950, i 1972 Danmarks indmeldelse i EU, siden 1992 afskaffelsen af de fire danske EU-forbehold. I dag markerer Europabevægelsen sig særligt på behovet for fælles løsninger på økonomi, klima, migration, digitalisering samt forsvaret for EU’s grundlæggende værdier, herunder ligebehandling og fri demokratisk debat. Europabevægelsen er en selvstændig organisation med tætte bånd til de andre europæiske bevægelser i øvrige lande.

Født ud af 2. verdenskrig

Europabevægelsens historie går tilbage til 1948. Anden verdenskrig efterlod de europæiske lande i chok og vækkede behovet for stærkt sammenhold. 800 europæere samlede sig derfor til ”Congress of Europe” i Haag. Blandt deltagerne var prominente europæere som Englands tidligere premierminister Winston Churchill, Tysklands kansler Konrad Adenauer og den italienske politiker Altiero Spinelli. Konferencen ledte til ”The European Movement International” (EMI). Det danske råd til konferencen var tværpolitisk sammensat og blev bagefter til Den Danske Europabevægelse.

I dag er vi en europæisk organisation med lokal forankring

Europabevægelsen er forankret i 9 regioner. Landssekretariatet holder til på Frederiksberg og betjener til dagligt Europabevægelsens medlemmer.

Landsmødet, der afholdes en gang årligt, er Europabevægelsens højeste myndighed. Det er her, hvor foreningen vedtager sine politiske og organisatoriske retningslinjer og udpeger politisk valgte personer til det kommende år.

Hovedbestyrelsen bestemmer mellem landsmøderne. I hovedbestyrelsen er indvalgt omkring 20 direkte valgte medlemmer samt repræsentanter fra regionerne. Derudover kan hovedbestyrelsen nedsætte andre udvalg, hvis medlemmer findes gennem hovedbestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget har ansvaret for den daglige ledelse. Det består af Europabevægelsens formand, to næstformænd, seks medlemmer valgt af hovedbestyrelsen, to personer der har en særligt tung stemme i EU-debatten samt formænd for Europabevægelsens udvalg.

Region Fyn

Region Nordsjælland

Region Københavns omegn

Region København

Region Bornholm

Region Nordjylland

Region Vestjylland

Region Østjylland

Region Syd- & Sønderjylland

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA