Af Niels Ersbøll, tidl. generalsekretær i EU’s Ministerråd og æresmedlem af Europabevægelsen

Skal vind og sol besejre kul, bør Danmark finde samarbejdspartnere på klimaområdet blandt de andre EU-lande.

Regeringens klimapolitik er i mine øjne uden diskussion Europas mest ambitiøse. Spørgsmålet er, hvordan de danske ambitioner kan smitte af på EU´s politik.

Derfor følgende forslag:

Det er urealistisk at forvente tilslutning fra samtlige medlemslande til den ambitiøse målsætning for en europæisk klimapolitik, som den kommende formand for Kommissionen har lovet det europæiske parlament. Det er EU´s p.t. største problem, at ambitiøse målsætninger på dette og andre vigtige politikområder ikke opnår tilslutning fra samtlige medlemslande. Der er gjort behjertede forsøg fra blandt andre Frankrigs præsident på tættere samarbejde mellem lande, som deler målsætning på konkrete områder. Hidtil har det dog været begrænset, hvad denne indsats har skabt af konkrete resultater.

 Jeg foreslår, at regeringen søger tæt samarbejde med en gruppe af lande i EU, som forfølger fælles mål på vigtige politikområder.

Jeg foreslår, at regeringen først taler med de tre Benelux-lande og Sverige og Finland om etableringen af et sådant samarbejde med fælles optræden på vigtige områder. Et første eksempel kunne være klimapolitikken. Det ville blandt andet indebære bestræbelser på at viderebringe de seks landes erfaringer, målsætninger og konkrete aktioner på klimaområdet til andre medlemslande, som er interesserede i et samarbejde. Hvis de er interesserede, foreslår jeg, at de sammen søger at få Frankrig og de baltiske lande med i samarbejdet.

Som en første indsats kunne landene søge opbakning fra flest mulige andre medlemslande til håndteringen af et af de vanskeligste og mest påtrængende klimaproblemer, nemlig Polens afhængighed af kul. Det er åbenbart, at en afvikling af kulforbruget overstiger Polens økonomiske formåen. Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe midlerne til finansiering af opgaven. Derfor foreslår jeg, at Danmark sammen med de andre lande i det her foreslåede tættere samarbejde søger at tilvejebringe de nødvendige midler på det næste EU-budget.

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere. Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU. Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.