16,4 milliarder kroner. Eller hvad der svarer til hele 37.335 ansatte på fuld tid, når man regner i tabte arbejdstimer. Det er, hvad stress hvert år koster danske arbejdspladser, viser november-tal 2023 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Efterhånden burde selv den mindste rest af tvivl være forsvundet: Der er hårdt brug for, at vi som samfund bliver bedre til at forebygge og bekæmpe stress.

En af nøglerne er at få sat hegnspæle for medarbejdernes arbejdstid, der kan beskytte mod, at arbejdstid og fritid flyder sammen til én stor grød i en verden, hvor digitalisering og teknologi gør det nemt at være på konstant – og gør det nemt for arbejdsgivere at overvåge ansatte.

Derfor glædede vi os i HK og fagbevægelsen generelt over, at arbejdsmarkedets parter på europæisk plan satte sig til bordet for at forhandle om et udkast til direktiv, der skulle opdatere aftalen om ”telework” fra 2002 og udbygge retten til at ”disconnecte” og være offline.

For nyligt viste det sig dog, at der ikke var megen grund til at glæde sig. Efter over et års tovtrækkeri, hvor det ellers var lykkedes at nå frem til en række kompromisser, valgte arbejdsgiversiden i allersidste forhandlingsrunde at smide hele aftalen på gulvet.

Et er, at det er uklædeligt. Men hvad vigtigere er: Den utilstrækkelige vilje fra de danske arbejdsgiveres side til at lande et fælles resultat risikerer at gøre ondt på både medarbejdere og arbejdsgiverne selv, der kun kan have interesse i, at deres ansatte ikke bliver skubbet ud over kanten og knækker sammen. Medarbejdere, som trives og har ordentlige rammer, er mere produktive og kan bedre holde til et langt arbejdsliv. Det siger sig selv.

Samtidig betyder arbejdsgiversidens ageren, at parterne har misset en oplagt chance for at vise, hvad den sociale dialog i EU kan. I stedet står man nu med en falliterklæring: Parterne har meddelt EU-Kommissionen, at sagen nu er i deres hænder. Så må vi håbe, at EU-Kommissionen vælger en mere fornuftig og fremsynet vej. Europæisk fagbevægelse forsøger i hvert fald at trække i den retning.