Christiane Miβlbeck-Winberg, europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening.

I denne uge fik Ursula von der Leyen godkendt sin Europa-Kommission, og det nye hold kan endelig tage fat i sagerne. Blandt de nye drenge i klassen er Nicolas Schmit – ganske vist en garvet politiker, og endda tidligere beskæftigelsesminister fra Luxembourg, men ny i rollen som kommissær.

Set med arbejdsgiverbriller sidder han jo på det suverænt vigtigste område af EU-systemet. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at han kommer godt ud af starthullerne. Derfor får han her tre velmente råd og anbefalinger til det nye job.

Værn om den fri bevægelighed

For det første: Værn om den fri bevægelighed. Der kan umuligt herske tvivl om, at arbejdskraftens fri bevægelighed har været en uvurderlig gevinst for Europa som helhed – og for Danmark i særdeleshed. Men hvis den fri bevægelighed skal fremtidssikres, skal vi passe på den. For den er under pres i disse dage. Der må ikke opstilles flere barrierer for europæernes frihed til at bo og arbejde, hvor de vil – tværtimod. Der er stadig alt for mange bureaukratiske barrierer forbundet med at flytte til et andet EU-land. De barrierer skal nedbrydes. Her kan den nye europæiske arbejdsmarkedsmyndighed, ELA, spille en vigtig rolle.

Styrk den sociale dialog

For det andet: Den sociale dialog skal styrkes i hele EU. Involveringen af arbejdsmarkedets parter har desværre været begrænset gennem de seneste år. Det er oplagt, at den nye Kommission genopliver den sociale dialog som omdrejningspunktet for europæisk arbejdsmarkedspolitik. Og at de bruger os, arbejdsmarkedets parter, endnu mere i det europæiske semester.

For det tredje: Det er vigtigt, at den nye Kommission respekterer nærhedsprincippet. Det gælder især på arbejdsmarkedsområdet, hvor mange udfordringer løses bedst af medlemslandene selv. Det står faktisk også sort på hvidt i traktaten.

Andre problematikker

Det kommer vist ikke bag på nogen, at det er en problemstilling, vi er særligt optagede af i Danmark. Vi har en lang og stærk tradition for, at arbejdsmarkedets parter indbyrdes aftaler løn og arbejdsvilkår. Det har givet os et stærkt, fleksibelt og tillidsfuldt arbejdsmarked, og det er vi naturligvis meget optagede af at bevare.

Men vi er samtidig også meget opmærksomme på, at man andre steder bokser med problemstillinger, vi ikke på samme måde har i Danmark. Kommissionens udfordring bliver at løse de problemer, uden at de bryder med traktaten, og uden at de underminerer et system som det danske, der netop har været nøglen til et af de mest velfungerende arbejdsmarkeder i Europa. Og hvordan man bedst gør det, byder vi og arbejdsmarkedets øvrige parter i Danmark meget gerne ind med.

Christiane Miβlbeck-Winberg er en del af Europabevægelsens panel af bloggere. Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere til at styrke debatten om EU. Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Læs andre spændende indlæg på EU-bloggen her.