Af underdirektør Anders Ladefoged, europapolitisk chef i Dansk Industri

Ny teknologi og nye forretningskoncepter udviklet af virksomhederne. Dette er i realiteten afgørende for den grønne omstilling og mange af den nye EU-Kommissions andre strategiske mål. Det kræver et velfungerende marked af europæisk skala. Som dog ikke er på plads endnu.  

Det trækker ud med at få den nye EU-kommission for 2019-2024 på plads. Det ville ellers være godt snart at få sendt den nye formand Ursula von der Leyen og hendes hold af kommissærer til den endelige eksamen. For den nye kommission handler ikke kun om dem som personer. Det handler også om muligheden for at komme i gang med de mange presserende opgaver, som den nye formand har udstukket for de enkelte kommissærer.

For danske virksomheder ligger der i den nye kommissions planer mange vigtige tiltag. Det gælder både offensive dagsordener som den kommende europæiske new green deal og projektet omkring at gøre Europa fit for the digital age, som Margrethe Vestager skal stå i spidsen for. Det gælder også mere defensive danske interesser. For eksempel håndteringen af forslaget om en europæisk mindsteløn. Dette skal vi undgå bliver til et problem for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Vigtigt at huske værdien af det indre marked

Men først og fremmest vil danske virksomheder komme til at måle den næste kommission på dens evne til at forbedre det indre marked og få det til at fungere bedre og levere under nye omstændigheder. Men er det ikke lidt gammeldags af Dansk Industri at blive ved med at insistere på det indre marked som den vigtigste dagsorden, vil nogle måske spørge?

Svaret er nej af flere grunde. For det første er det indre marked af helt afgørende betydning for Danmark som lille åben økonomi. EU giver danske virksomheder adgang til frit at handle med 20 mio. virksomheder og 500 mio. forbrugere. Omkring 450.000 danske job er direkte afhængige af efterspørgslen på det indre marked, der aftager omtrent to tredjedele af den samlede danske eksport. En videreudvikling af det indre marked vil ifølge Dansk Industri yderligere kunne åbne for et stort uudnyttet potentiale ikke mindst for Danmark.

Desuden er der i praksis stadig barrierer for danske virksomheder rundt omkring i Europa. Det gælder for varer og ikke mindst services og arbejdskraft. Det kræver en konstant og vedvarende indsats at få det indre marked til at fungere. Det er Dansk Industris erfaring, som jeg også tidligere her skrevet om på Europabevægelsens blog.

Men vigtigst nu ved tærsklen til den næste kommissionsperiode er det at slå fast, at det indre marked også er nøgle til at realisere de store strategiske europæiske målsætninger, som von der Leyen har meldt ud.
Hvis EU skal lykkes med at blive CO2-neutral i 2050, er det helt afgørende at skabe optimale muligheder for udvikling af europæisk grøn teknologi og grøn service. Det er teknologien og nye forretningskoncepter, udviklet af virksomhederne, der i praksis skal muliggøre den grønne omstilling. Om det så handler om at fremme cirkulær økonomi, energieffektivitet eller vedvarende energi. Uden et velfungerende marked af europæisk skala vil det ganske enkelt ikke være muligt.

Det indre marked skal fremtidssikres

Tilsvarende skal EU’s lovgivning geares til at fremme digital innovation. Produkter og services kobles i stigende grad til internettet, så de kan levere ”smarte” løsninger. Denne udvikling stiller krav til de lovgivningsmæssige rammer. Når produkter går ”online”, stiller det krav til bl.a. cybersikkerhed. Samme lovgivning skal også kunne håndtere, at nye teknologier som kunstig intelligens og blockchain integreres i vores produkter. EU’s lovgivning skal understøtte udviklingen af sådanne nye teknologier.

Sidst men ikke mindst får Margrethe Vestager som fortsættende konkurrencekommissær en helt afgørende rolle. I hvert fald i at sikre et velfungerende indre marked. Her er det nemlig afgørende med fri og fair konkurrence, hvor alle virksomheder har en chance.

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere. Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU. Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.