Af Europabevægelsen

I foråret 2023 startede Europabevægelsen pilotprojektet “Det Europæiske Ungeråd.”
Formålet med Ungerådet var at give ungdommen en større stemme i den europæiske
politiske samtale og at repræsentere den danske ungdoms holdninger til EU. Projektet blev
en øjeblikkelig succes, og med starten på efteråret blev det naturligt at danne et nyt hold.
De unge medlemmer sidder i en periode på et år, hvor halvdelen skiftes ud hvert halve år.
Henover efteråret 2023 mødes Ungerådet 3 gange. Ved første møde, der fandt sted i
starten af oktober, besøgte de bl.a. Tænketanken Europa, Institut for Menneskerettigheder,
Klimarådet og Oplev Europa. Besøgene er designet til at give medlemmerne af rådet
førstehåndsoplevelser og dybere indsigt i centrale aspekter af europæisk politik og
samfund. Til sidst i forløbet skal rådet formidle et holdningspapir, der skal præsenteres til
udvalgte medlemmer af Folketinget.

Møde med Naja og Lasse
Gymnasieeleverne Naja og Lasse, er begge nye medlemmer af Det Europæiske Ungeråd.
De har delt deres tanker om, hvorfor de besluttede at blive en del af dette spændende
initiativ og hvad de håber at opnå gennem deres deltagelse.

Naja, en af de aktive unge deltagere, forklarede sin motivation for at blive en del af
Ungerådet: “Jeg meldte mig ind i Ungerådet, da jeg altid har interesseret mig for EU og
politik generelt. Så det lød meget spændende.”. Ligesom Naja har Lasse også altid haft en
stor interesse for EU, han fortæller, “Da min lærer informerede mig om Ungerådet, samt
spurgte mig om jeg havde interesse i at deltage, vidste jeg med det samme, at det var
noget jeg gerne ville være en del af.”

Ungdommens Stemme og Drømmescenarier
Naja og Lasse, har store forhåbninger for Ungerådet og dets indflydelse på det danske
samfund og EU-politikken som helhed.

Naja ser Ungerådet som en mulighed for at give unge en stærkere stemme i EU-politiske
spørgsmål og sagde: “Jeg tror og håber, at Ungerådet kan være de unges stemme. Jeg
tror, vi bliver et sted, hvor EU har mulighed for at søge inspiration, hvis de mangler unges
holdning.”

Lasse ser Ungerådet som en platform for at fremme unges deltagelse i politik og sociale
processer og forklarede: “Jeg tror, at Ungerådet kommer til at have en positiv effekt på
samfundet, samt kunne bidrage med noget meget specielt, som jeg føler er blevet lidt
glemt igennem årene, nemlig de unges stemme lidt højere oppe i samfundets rækker.”

Begge unge deltagere er enige i, at det er vigtigt at øge opmærksomheden på EU og at
forstå, hvordan EU påvirker vores hverdag og demokratiske deltagelse. Naja sagde, “Ja, jeg
synes der skal mere fokus på EU, da EU er vigtigt for os som danskere og unge har brug
for at vide hvad EU har af mål og bedrifter.” Lasse tilføjede, “Ja jeg mener det er vigtigt, at
der kommer mere fokus/opmærksomhed på EU, da vi faktisk ikke opdager, hvor meget EU
faktisk har reguleret i vores dagligdag og hvor mange forordninger, samt direktiver der har
en effekt på vores dagligdag.”

Naja og Lasses drømmescenarier for Ungerådet afspejler deres ønske om at gøre en reel
forskel og give de unge en stærk stemme i politikken. Naja sagde: “Mit drømmescenarie er,
at vi i Ungerådet kan give alle unge en stemme i EU, jeg ønsker at alle især unge skal have
muligheden for at udtrykke hvad de synes er vigtigt især når det kommer til EU.” Lasse
drømmer om, at Ungerådet kan komme med ideer og have indflydelse på politiske
beslutninger og udtaler: “Drømmescenariet for Ungerådet er at kunne komme frem med
vores budskab; med det mener jeg, at de unges stemmer får lov til at bidrage med ideer.
Så håbes der selvfølgelig også, at unges stemmer med tiden vil blive betragtet som en
vigtig sag, og muligvis kan have indflydelse i politiske beslutninger.”

Naja og Lasses perspektiver er blot to fra Det Europæiske Ungeråd, og de viser, hvordan
unge danskere er ivrige efter at påvirke EU-politikken og engagere sig i samfundsmæssige
spørgsmål. Deres stemmer og drømme er centrale i at forme Europas fremtid, og Det
Europæiske Ungeråd giver dem mulighed for at gøre netop det.

Ønsker du at være en del af Det Europæiske Ungerådet, så kontakt vores projektleder Signe på mail smp@europabevaegelsen.dk