”Din bygningskonstruktør er vigtigere for dit helbred end din læge.” Citatet stammer fra Harvard-professor og ekspert i offentlig sundhed Joseph G. Allen. Hans pointe er, at et udpræget dårligt indeklima (lav luftkvalitet, dårligt eller begrænset lys, larm og høje temperaturer) i bygninger og mange timers ophold inden døre er en særdeles usund kombination. Jeg kunne ikke være mere enig.

For godt 90 pct. af europæernes hverdag foregår indenfor, hvor luften kan være langt mere forurenet end udenfor. Det dårlige indeklima betyder, at børn i Europa hvert år misser 1,7 mio. skoledage af årsager relateret til fugt og skimmelsvamp. Udfordringen eksisterer også i Danmark, hvor danskerne samlet misser knap en halv mio. arbejds- og skoledage hvert eneste år.

Undersøgelser viser, at det dårlige indeklima i høj grad findes i både private boliger og offentlige velfærdsbygninger som skoler, daginstitutioner og plejehjem. Det er en regulær katastrofe. For usundt indeklima koster mia. i lavere produktivitet, lavere indlæringsevne og mere sygdom. Og måske endnu værre, så kan følgevirkninger af dårligt indeklima betyde mindre livskvalitet og ringere velfærd. Jeg vil gå så langt at stemple dårligt indeklima som et af de mest oversete velfærdsproblemer anno 2024.

Mere fokus og konkrete krav
For nylig besøgte jeg BoligVærkstedet i København; prototyper på fremtidens mere bæredygtige boliger bygget af bl.a. VELUX Gruppen. Her er energiforbruget lavt, det samme er CO2-aftrykket – og så er der fokus på sundhed. Indeklimaet er således tre gange bedre end i et gennemsnitligt dansk hus.

Besøget var inspirerende. Kontrasten mellem de topmoderne boliger og de utallige gamle, usunde bygninger, de fleste af os desværre kender alt for godt, understregede behovet for at løfte bygningsmassen i bunden, hvor det står værst til.

Helt konkret foreslår jeg et europæisk indeklima-mærke for bygninger, der kan integreres i det eksisterende energimærke. Det skal være muligt for børn, forældre og andre brugere af offentlige bygninger at se, om det er godt eller i værste fald sundhedsskadeligt at opholde sig i en folkeskole eller på et plejehjem.

Samtidig vil jeg presse på for, at det positive, men dog begrænsede fokus, der er på indeklima i EU’s nye bygningsdirektiv, bliver foldet ud og brugt som springbræt til et egentligt paradigmeskifte i vores syn på sundhed i bygninger.

Det bør ikke være sundhedsskadeligt at opholde sig indenfor – slet ikke i år 2024. Europa-Parlamentet er det helt rette forum at lægge de første skinner på vejen mod en sundere bygningsmasse. Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 9. juni.