EU er ikke det, der fylder mest blandt unge mennesker. Forståeligt nok. For ofte er vi dårlige til at tale om EU-lovgivning i hverdagen og i medierne, på nær hvert femte år hvor der er EP-valg. Desværre. For det rodfæster sig i en generel lav valgdeltagelse, når det kommer til Parlamentsvalget. Det er drønærgerligt, for til trods for at EU er langt væk, er lovgivningen meget tættere på, end vi lige går og tror.

En stor del af Danmarks lovgivning kommer nemlig fra EU enten gennem EU-forordninger, der påvirker lovgivningen direkte, eller indirekte via EU-direktiver, der kræver, at medlemslandene implementerer dem i national lovgivning inden for en bestemt tidsramme. Derfor er det også helt afgørende, at i en tid hvor Europas fremtid synes mere uforudsigelig end nogensinde før, at især unge bruger retten til at stemme ved EP-valget 9. juni.

For det første kan din stemme skubbe på for, at EU begynder at føre en langt mere ambitiøs klimapolitik end den, vi er vidne til nu. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er afgørende, at EU får rubbet neglene. EU skal i langt højere grad være det værktøj, der får sat skub i klimahjulets grønne omstilling.

Når vi samarbejder over landegrænser, sikrer vi, at vi ikke kun reducerer CO2 trykket på nationalplan, men også på globalt niveau. Det er nødvendigt, for i atmosfæren er det ligegyldigt, om forureningen kommer fra Billund eller Beijing.

Men der er også andre områder, hvor EU skal spille en langt mindre rolle, end den gør i dag. I dag har EU sine bureaukratiske kløer stukket i alt for mange ting. Også områder, hvor de enkelte medlemslande ikke har behov for en øvrig centralmagt. På det seneste har vi været vidner til en lang række tossede forslag: Barselslovgivning, kønskvoter, papsugerør eller tvungen tidsregistrering på vores arbejdsmarked. For at nævne et par stykker. Projekter som disse skal EU holde sig fra, da man ellers risikerer, at vælgernes opbakning til EU forsvinder.

Kammer bureaukratiet over, risikerer det at virke som en kæp i hjulet på den økonomiske vækst, EU længe har været garant for. Det er vigtigt, at Europa i fremtiden også er konkurrencedygtigt, så vi ikke bliver efterladt på perronen. Derfor skal vi sikre, at lovgivningsarbejdet i EU ikke kvæler innovation, vækst og fremtidig velstand.

Jeg er ikke i tvivl om, at unge mennesker i dag er samfundsengagerede, interesserer sig for politik og gerne vil gøre brug af deres demokratiske indflydelse… når det kommer til dansk politik. Men jeg håber, at vi i år ser, at samme deltagelse bliver overført til Europa-Parlamentsvalget. Det er vigtige politiske dagsordner, der er på spil. Og det kræver ikke mere end et kryds på en stemmeseddel. I bytte for din tid får du indflydelse, der kan hjælpe til at gøre Europa friere, grønnere og mere velstående.

Læs mere om valget til Europa-Parlamentet den 9. juni her.