Vi lever i skelsættende tider. Netop disse år føles som dem, fremtidige historielærere vil pege på som de år, hvor Europa gik fra at være et kontinent i fred og med fælles handelsaftaler til at være et kontinent, som igen skal håndtere store udfordringer; krigen i Ukraine, klimakrisen og erosionen af de liberale frihedsrettigheder, som EU netop er grundlagt på. Udfordringerne er mange.

Over hele kloden kæmper millioner af mennesker for retten til at kunne sætte det kryds, vi kan sætte, når vi går til valg. Disse kampe minder os om, at demokrati aldrig er noget, man må tage for givet. Demokrati er ikke en konstant, men en ting vi skal dyrke. Desværre har europaparlamentsvalg historisk set lavere valgdeltagelse end andre valg, men det er ikke mindre vigtigt end valg til Folketing eller byråd. Snarere tværtimod. Vi skal indse og imødekomme, at tidens største udfordringer er grænseoverskridende.

Derfor er det kommende valg til Europa-Parlamentet afgørende. Ikke fordi alle EU’s forordninger og direktiver er lige festlige, farverige eller kan garantere gule breaking-news-bjælker, men fordi sammenholdet i EU er vigtigere nu end nogensinde før. Når vi stemmer til Europa-Parlamentet, er vi med til at sætte kursen for, hvordan EU skal se ud de næste fem år. Skal vi vælge isolation, kortsigtede nationale løsninger og gemme os fra det fælles ansvar? Eller skal vi tage ansvar, melde os fuldt ind i det europæiske fællesskab og gå forrest i kampen for klimahandling og et frit Ukraine?

Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg kæmper for, at EU både gør sig fri fra både Putins gas og hans kyniske krig. Jeg kæmper for, at vi gør alvor af alle de klimaambitioner, der er endt i den politiske syltekrukke. Vi skal omstille landbruget ved at gøre landbrugsstøtten bæredygtig, så én af Europas største udledere af Co2 for alvor bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så vil jeg forsvare dine rettigheder. Retten til at være den du er, elske den du vil, og blive det du sætter dig for. Alt for mange mennesker i EU, oplever i dag diskrimination på baggrund af deres køn, etnicitet eller seksualitet.

Valget er vigtigt, og derfor er din stemme vigtig. Få sat kryds i kalenderen d. 9. juni: Kom og giv din stemme til kende. Ved sidste europaparlamentsvalg, valgte hver tredje danske vælger desværre at blive hjemme på valgdagen. Hvis ikke dette europæiske valg – i denne tid – kan motivere dig til at stemme, hvad kan så?