Det er mærkeligt, at hverken medierne eller befolkningen interesserer sig mere for, hvad der foregår i EU-parlamentet. De beslutninger, der tages eller ikke tages der, har afgørende betydning for vores hverdag. Ofte mere afgørende end de beslutninger, som træffes i Folketinget. Beslutningerne i Folketinget handler ofte ”kun” om at implementere beslutninger, der er taget Ministerrådet og EU-parlamentet i fællesskab.

Så selv om det er rigtigt, at beslutningsprocessen kan være lang og uigennemskuelig, er der al mulig grund til at interessere sig for, hvad der foregår i EU og deltage i valget til Europa-Parlamentet.

For i EU-parlamentet kan der opnås resultater. Som når det lykkes at stramme reglerne for at arbejde med asbest, selvom det holdt hårdt, og de gamle regler var 25 år gamle. Eller når vi får forbedret reglerne, så arbejderne bliver bedre beskyttet mod bly og andre giftige stoffer.

Når det ikke lykkes, har det til gengæld også alvorlige konsekvenser. Når højrefløjen i parlamentet sammen med højreorienterede regeringer udhuler miljø og naturbeskyttelse. Når det stadig ikke er lykkedes at få PFAS forbudt. Når dyr stadig transporteres alt for langt og i alt for lang tid, og når investeringer i gas kaldes grønne, skyldes det de politiske styrkeforhold, men også at lobbyister har alt for stort spillerum til at påvirke processerne – ofte i det skjulte.

Det demokratiske underskud i EU er et kæmpe problem, og det er også en udfordring, at hensynet til det indre marked i udgangspunktet næsten altid har fortrinsret i forhold til arbejdstagerrettigheder, klima og miljø.

Derfor handler EU-politik også om at turde diskutere de store forandringer, der er brug for, så vi kan få et andet EU, hvor det er hensynet til almindelige mennesker, lighed, frihed, klima, miljø og natur, som kommer i centrum.

Netop fordi det er op ad bakke, er det vigtigt, at partier, der er kritiske over for det, der foregår i EU, er til stede i parlamentet. Fraværet af illusioner er et godt udgangspunkt for at arbejde benhårdt på at opnå resultater.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde tæt sammen med fagforeninger og grønne organisationer. Ikke mindst i EU, er det helt nødvendigt, hvis man skal opnå resultater.

I det hele taget kan det være rigtigt sjovt at kæmpe for gode resultater i strid modvind. Det lykkedes trods alt i sin tid i Folketinget at få vedtaget et forbud mod Bisphenol A, trods den daværende borgerlige regerings massive modstand.

Næsten alt kan lade sig gøre, men det betyder rigtig meget, hvordan EU-parlamentet bliver sammensat efter valget den 9.juni.

Derfor er det så vigtigt, at vi arbejder på at øge interessen for valget til Europa-Parlamentet.