Af: Joo Runge, partner i InTech Founders, Jens-Kristian Lütken, formand for Europabevægelsen og Sine Linderstrøm, chef for SMV og iværksætteri i Dansk Industri

Et mere diverst iværksætteri er helt afgørende, hvis vi i Danmark og EU skal løse alle de udfordringer, der er i verden. I Danmark udgør kvindelige iværksættere kun 27 pct. af det samlede antal iværksættere. Altså kun en fjerdedel. Det på trods af, at næsten lige så mange kvinder som mænd går rundt med iværksætterdrømme. Dermed går vores samfund glip af gode ideer, innovation og vækst.

Desværre står kvinder ofte over for en række udfordringer, herunder begrænset adgang til netværk ligesom de oplever flere benspænd end deres mandlige kollegaer, når de forsøger at skaffe kapital til deres virksomheder. Dette hæmmer deres muligheder for succes og vækst i forhold til mændene. Det er ikke kun et problem, vi oplever i Danmark, men i hele Europa.

Studier peger på, at mandlige investorer, som udgør ca. 89 pct. af VC-partnere i Norden, hovedsageligt investerer i mandlige iværksættere teams, og de europæiske tal for venture kapital i 2022 viser, at ca. 2 pct. går til kvindelige founders.

Manglen på kønsdiversitet inden for venturekapital har alvorlige konsekvenser for hele startup-miljøet. Hvis vi fortsætter med at investere ensidigt i mandlige iværksættere, risikerer vi som samfund at gå glip af nye idéer, økonomisk vækst – og potentielt innovative virksomheder, der kan være med til at løse samfundets store udfordringer. Mangfoldighed er en stærk driver for innovation, da nye perspektiver, erfaringer og synspunkter kan føre til kreative løsninger og nye forretningsmuligheder.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er blandt de største venturefonde, når det kommer til finansiering af iværksætteri i Europa. Den nåede i 2018 sit højeste niveau i ti år med 11,4 mia.euro Venturekapital er afgørende i forhold til at finansiere innovation og vækst i startups og små og mellemstore virksomheder samt bygge bro over til bankfinansiering.

EU har muligheden for at gå foran og ændre på tallene. Derfor foreslår vi, at EU og Den Europæiske Investeringsfond henter inspiration fra det danske initiativ ’Diversity Commitment’, hvor danske venturefonde frivilligt forpligter sig til at sætte konkrete diversitetsmål for deres investeringer

På den måde kan EU spille en afgørende rolle i at skabe bedre muligheder for kvindelige iværksættere – til gavn for både økonomi og samfundet som helhed.

Vi håber, at EU griber muligheden.

Indlægget blev bragt i Dagbladet Børsen 10.januar 2024