EU vil fjerne dele af Ungarns økonomiske støtte, da Ungarn beskyldes for ikke at leve op til EU’s reststatsprincipper. Forslaget er historisk, da intet EU-medlemsland tidligere er blevet straffet på den måde.

Som en del af genopretningspuljen efter Covid-19 vedtog EU, at man kan fratage dele af EU-landenes støttekroner, hvis landene ikke lever op til de fælles spilleregler. Dette værktøj kaldes også retstatsmekanismen. Det betyder, at EU nu har fået flere muligheder for at slå hårdt ned overfor lande, som bryder med vores fælles værdier og forståelser af en retsstat.

Ungarn er længe blevet kritiseret for at bryde med de basale rettigheder i landet. Og for bare få dage siden meldte EU-Parlamentet ud, at Ungarn ikke længere kunne opfattes som et fuldbyrdet demokrati. Nu er EU-Kommissionen klar med et forslag om at skære 56 milliarder kroner af den økonomiske støtte til Ungarn. De 56 milliarder kroner svarer til cirka en tredjedel af Ungarns tilskud under EU’s store Samhørighedsfond. Årsagen er, at EU ikke mener, at Ungarn lever op til de grundlæggende principper i en retsstat, fx har EU i længere tid kritiseret den udbredte korruption i Ungarn.

Morten Helveg Petersen, MEP for Renew, er ligeledes kritisk overfor den måde, Ungarn forvalter EU-støtten: ”Orban og det folkevalgte autokrati i Ungarn får stadig 35% af EU-tilskuddet udbetalt. Det er ikke godt nok. Principper kan ikke gradbøjes og bør ikke være til forhandling!”

Næste skridt er, at EU-Kommissionens forslag sendes til medlemslandene og for at det bliver gennemført skal planen først godkendes af et flertal bestående af 15 EU-lande.   

Page Title

Bliv Medlem af Europabevægelsen