9.juni skal danskerne til stemmeurnerne og afgive deres stemme til Europa-Parlamentsvalget. Vigtigheden af valget kan ikke understreges nok. Den livstruende klimakrise, som vi står over for, kan nemlig kun løses, hvis vi formår at samarbejde på europæisk plan. Og dét samarbejde er lige nu truet.

Højrenationale vinde blæser over Europa. Det ser vi både i Holland og Italien, hvor klimaskeptiske og anti-europæiske Wilders og Meloni er kommet til magten. Samme medvind i Bulgarien, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Letland og Finland, hvor partier fra den yderste højrefløj er med til at danne regering.

Det kommer desværre også til at præge det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Det er en bekymrende udvikling. Det nuværende mandat har nemlig været det grønneste nogensinde. Europæisk klimapolitik har nået afgørende milepæle – såsom EU’s klimalov og dertil hørende lovpakker, der sætter os på kurs mod at blive det første klimaneutrale kontinent.

Men det sidste års tid har højrefløjens vinde også rusket i Bruxelles, hvor der har udspillet sig nogle ret voldsomme politiske krige i Parlamentet – netop over klima- og miljøpolitikken. Hvor Parlamentets politik i mange år har været karakteriseret af bred enighed og samarbejde på tværs af de politiske grupper, ser vi oftere og oftere det, der minder om blokpolitik, mellem dem, der står til højre for midten, og dem, der står til venstre.

Vi så det sidste forår, da der opstod splittelse ved afstemningen om naturgenopretningsloven, hvor den konservative EPP-gruppe lancerede en større kampagne mod loven og stemte mod den sammen med den yderste højrefløj. Trods modstand blev loven heldigvis vedtaget med snævert flertal.

For nylig oplevede Parlamentet igen splittelse ved afstemningen om bæredygtig brug af pesticider. Her lykkedes det de konservative og højrefløjen at udvande og forværre loven så markant, at vi i De Grønne så os nødsaget til at stemme mod loven.

Det er blot smagsprøver på det politiske kaos, som vil herske, hvis den yderste højrefløj brager ind i Parlamentet.

Valget bliver derfor også et valg om, hvilken slags samarbejde vi ønsker at se i Parlamentet. Ønsker vi et handlekraftigt parlament, som samarbejder og når til enighed på vigtige emner som klima, natur og miljø?

Eller ønsker vi et parlament præget af splittelse, hvor anti-europæiske kræfter dikterer dagsordenen og modarbejder fælles europæiske løsninger?

Jeg ved, hvad jeg håber. Jeg håber på et Europa, der står sammen i kampen mod klima- og biodiversitetskrisen. Derfor synes jeg, at du skal stemme for fælles europæisk samarbejde, når du sætter dit kryds ved Europa-Parlamentsvalget 9.juni.