Vi lever i krisetider og Naturmødet i Hirtshals giver anledning til at diskutere, hvordan vi sammen skal håndtere natur- og biodiversitetskrisen. Hos Europabevægelsen arbejder vi for øget oplysning om EU’s rolle i relation til vigtigste politiske temaer. Gennem spændende talks, debatter og aktiviteter, vil vi tilstræbe os på at oplyse og debattere EU’s rolle, når det kommer til natur og biodiversitet.

I Europabevægelsens telt på Naturmødet kan du møde medlemmer af det Europæiske parlament og repræsentanter fra virksomheder, der alle arbejder for at finde løsninger på den aktuelle krise. Som forbipasserende kan I stille spørgsmål til oplægsholderne og teste jeres politiske viden om EU og politikeres holdning til krisen. Kom ind og tag del i det europæiske fællesskab ved at debattere, hvad I mener EU og Danmark bør prioritere i den kommende fremtid.

 Det store spørgsmål er fortsat: hvad skal forholdet mellem EU og Danmark være, når det kommer til natur og biodiversitet? Og hvordan løser vi naturens, klimaets og miljøets udfordringer i fællesskab? 

 

PROGRAM

Torsdag d. 11. maj
Kl. 12.00-19.00: Quiz: Det store EU-lykkehjul
Kl. 12.00-19.00: Tip en 13’er EU-quiz
Kl. 12.00-19.00: Quiz: Den store citat quiz!
Kl. 12.00-19.00: Sandt eller falsk med EU
Kl. 12.00-19.00: EU-Billedquiz
Kl. 15.00-16.00: EU-afstemning med bolde: runde 1
Kl. 16.00-16.30: Hvordan fanger vi CO2 og hvordan laver vi det om til grønne brændstoffer? v/ Steen Harding Hintze fra Greenport North
Kl. 17.00-17.30: Kan EU redde skovene? v/ Anne-Sofie Sadolin Henningsen fra Verdens Skove

Fredag d. 12. maj
Kl. 09.00-19.00: Quiz: Det store EU-lykkehjul
Kl. 09.00-19.00: Tip en 13’er EU-quiz
Kl. 09.00-19.00: Quiz: Den store citat quiz!
Kl. 09.00-19.00: Sandt eller falsk med EU
Kl. 09.00-19.00: EU-Billedquiz
Kl. 10.00-11.00: Debat: Biodiversitet i EU v/ Torsten Gejl (Å) og Per Larsen (K)
Kl. 11.30-12.30: EU’s natur og klimaindsats v/ Poul Erik Lauridsen fra Klimaskovfonden
Kl. 12.30-13.00: Klimamål og sundhed – et europæisk anliggende? v/ Lauge Larsen fra Region Nordjylland
Kl. 13.00-13.30: TALK: Naturbeskyttelse i et europæisk perspektiv v/ MEP Erik Poulsen (V)
Kl. 14.00-14.30: TALK: Naturgenopretning i EU v/ MEP Margrete Auken
Kl. 14.30-15.30: EU-afstemning med bolde: runde 2
Kl. 15.30-16.00: TALK: Et vandsmart EU v/ MEP Pernille Weiss
Kl. 16.30-17.00: TALK: EU og Naturen – i Friluftsrådets og Danske Naturparkers optik v/ Sven-Åge Westphalen fra Danske Naturparker
Kl. 17.30-18.00: TALK: Økologi i europæisk perspektiv med Økologisk Landsforening. EU-kommissionens mål om 25% økologi, kan det give mere natur?

Lørdag d. 13. maj
Kl. 10.00-16.00: Quiz: Det store EU-lykkehjul
Kl. 10.00-16.00: Tip en 13’er EU-quiz
Kl. 10.00-16.00: Quiz: Den store citat quiz!
Kl. 10.00-16.00: Sandt eller falsk med EU
Kl. 10.00-16.00: EU-Billedquiz
Kl. 10.00-15.00: Udstilling: Fremtidens energi i Europa
Kl. 11.00-11.30: Hvordan kan EU bidrage til at skabe samspil mellem en bæredygtig landbrugsproduktion og en rig natur v/ Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer
Kl. 11.30-12.30: EU-afstemning med bolde: runde 3
kl. 12.00-12.30 – Talk: Sådan bidrager skov og skovbrug til at løse 4 globale megaudfordringer

 Vi ser frem til at diskutere med jer og høre, hvor I mener EU bør sætte ind for at redde naturen og klimaet.     

Kontakt Signe Møller Preisler, hvis du har spørgsmål til Europabevægelsens deltagelse på Naturmødet (+45 50 93 83 62 / smp@europabevaegelsen.dk)