PRESSEMEDDELELSE

 København, 14.december 2023

Europabevægelsen: Lad pengekassen forblive lukket  

 

Ungarns premierminister Viktor Orbán spiller hasard med hele Europas sikkerhed, og det spil har EU ikke råd til at være med i.

Hvis Viktor Orbán vil stoppe den fælles og EU-koordinerede nye fireårige støttepakke til Ukraines, bør det få mærkbare konsekvenser for EU’s økonomiske støtte til Ungarn.

Det mener formanden for Europabevægelsen, Jens-Kristian Lütken, som samtidig kommer med en kraftig opfordring til, at EU holder sammen, når det gælder Ukraines krig mod Putin.

– Den russiske krig i Ukraine udfordrer Europas sikkerhed og stabilitet, og EU lovede fra dag ét at støtte Ukraine i kampen mod den russiske krig. Derfor må EU fortsætte med en massiv støtte til Ukraine, hvad enten Ungarn vil være med eller ej, siger Jens-Kristian Lütken, som håber, de 26 ud af de 27 EU-lande i denne sag holder sammen mod Ungarn, når Det Europæiske Råd mødes til topmøde i Bruxelles 14. og 15. december 2023.

Viktor Orbán vil stoppe den EU-koordinerede støtte til Ukraine, der etableres via en militær bistandsfond under den såkaldte Europæiske Fredsfacilitet.  En fond på ca. 150 mia. kroner, der skal bruges over de næste fire år.

– Selvfølgelig er det mange penge, men vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være, ligesom vi har en moralsk forpligtigelse til at støtte Ukraine i videst mulige omfang, siger Jens-Kristian Lütken, som gerne lader Ungarn i stikken, hvis ikke Viktor Orbán kommer på bedre tanker.

En helt ny måling fra Eurobarometer viser i øvrigt, at europæernes støtte til Ukraine fortsat er meget høj. 89 pct. af de adspurgte europæere er enige i at yde humanitær støtte til de mennesker, der er berørt af krigen, og 72 pct. er enige i at yde økonomisk støtte til Ukraine. 61 pct. mener, EU skal give Ukraine kandidatstatus, og lige så mange finder det på sin plads, at EU finansierer indkøb og levering af militært udstyr til Ukraine.

– De tal taler for sig selv, og også derfor burde Ungarn rette ind. Men Viktor Orbán spiller hasard med den europæiske sikkerhed, og selv om han måske blot vil bluffe sig til nogle indefrosne EU-midler, vil signalværdien på længere sigt ramme EU’s troværdighed, hvis et EU-land på denne måde belønnes for at skabe splid, hvor sammenhold er strengt nødvendigt, siger Jens-Kristian Lütken.

Han henviser til, at Ungarn på papiret har 32 mia. euro ”til gode” fra EU, der har indfrosset de mange milliarder, fordi Ungarn ikke lever op til EU’s retsstatsprincipper og demokratiets grundregler – blandt andet i form af begrænsninger i ytringsfriheden og uafhængige domstole.

Ud over sagen om den koordinerede støtte til Ukraine rumler Viktor Orbán også med vetosablen i forhold til at lade EU begynde forhandlinger med Ukraine om en egentlig optagelse.

– Der er tale om meget indledende forhandlinger for også på den måde at hjælpe Ukraine. Der synes at være bred enighed om, at Ukraine på kort tid og på trods af den russiske krig i landet er kommet langt i forhold til at kunne efterleve københavnerkriterierne. Et ungarsk veto og dermed en udsættelse af de begyndende optagelsesforhandlinger vil være helt forkert i denne situation, siger Jens-Kristian Lütken.

For uddybninger eller yderligere information:

Europabevægelsens formand Jens-Kristian Lütken: 30 91 98 00

eller

Presse- og kommunikationsansvarlig Stig Jonstrup Pedersen 22 51 67 57