På seneste hovedbestyrelsesmøde i Europabevægelsen blev følgende politiske udtalelse vedtaget:

“Europabevægelsen opfordrer til, at 16-årige får lov til at stemme til parlamentsvalget søndag den
9. juni 2024.
Det kræver ikke en grundlovsændring at ændre valgretsalderen til Europa-Parlamentsvalget, men
derimod blot at et flertal i Folketinget vedtager det.
Fremtiden tilhører ungdommen, og derfor skal de have indflydelsen på at vælge repræsentanter til
det nye Europa-Parlament.”

I Østrig, Tyskland, Belgien og Malte har 16- og 17-årig ret til at stemme til Europa-Parlamentet.

– Tiden er moden til, at de unge formelt inddrages i demokratiet, og jo mere vi kan gøre for at inkludere dem, desto mere oplysning, debat og dialog om EU kan vi skabe i fællesskab, siger Jakob Wind, landsformand for Europæisk Ungdom.

Europæisk Ungdom er sammen med en række andre ungdomsorganisationer initiativtager til et Borgerforslag

Hvis 50.000 personer med stemmeret til Folketinget støtter forslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. Her vil politikerne behandle forslaget og i langt de fleste tilfælde stemme om dets vedtagelse.

En Epinion-måling lavet for Altinget og DR i februar 2022 viser, at 65 procent af de adspurgte danskerne er enten helt uenige eller overvejende uenige i, at valgretsalderen skal være 16 år ved europaparlamentsvalg, mens 17 procent enten er helt enige eller overvejende enige at nedsætte valgretsalderen ved valg til Europa-Parlamentet til 16 år.