Den 1. oktober fandt Europabevægelsens årlige landsmøde sted. Til landsmødet blev der valgt nyt formandskab og samtidig blev hovedbestyrelsen reduceret med 10 medlemmer. Nedenfor gennemgår vi de vigtigste ting fra landsmødet.

Nyt formandskab

Til landsmødet blev Jens-Kristian Lütken valgt som formand. Jens-Kristian har ind til valget været næstformand i foreningen, der skulle finde ny formand efter Stine Bosse annoncerede tidligere på året, at hun ikke ønskede at genopstille. Udover en ny mand i front er der også udskiftning på næstformandsposterne. De to nye næstformænd er europapolitisk direktør i Finans Danmark, Sinne Conan og næstformand for FH, Bente Sorgenfrey.

Hovedbestyrelsen bliver reduceret med 10 personer

Hovedbestyrelsen reduceres fra 20 til 10 landsmødevalgte. Beslutningen blev truffet, efter det var sat til forslag fra Organisatorisk Udvalg.

De 10 nye landsmødevalgte i hovedbestyrelsen er:

 1. Gunnar Hattesen
 2. Carsten Cederholm
 3. Nicklas Verne Jensen
 4. Bo Sandberg
 5. Kaj Flemming Pedersen
 6. Ole Berthelsen
 7. Kenneth Finsen
 8. Johan Moesgaard Andersen
 9. Jan Helmer
 10. Jakob E. Jørgensen

Fire udvalg i Europabevægelsen

Europabevægelsens nyvalgte hovedbestyrelse nedsatte de 4 stående udvalg på ny. Medlemmerne i den kommende periode for de respektive udvalg er:

Forretningsudvalget  

 1. Jens-Kristian Lütken
 2. Bente Sorgenfrey
 3. Sinne Backs Conan
 4. Gunnar Hattesen
 5. Jan Helmer
 6. Steffen Nørregaard
 7. Ole Qvist Pedersen
 8. Johan Moesgaard Andersen
 9. Niels Juhl Andreasen

Derudover skal der udpeges to yderligere medlemmer af FU af HB. Dette sker på et senere tidspunkt

International Udvalg

 1. Poul Breyen
 2. Jan Helmer
 3. Peder Mogensen
 4. Kenneth Finsen
 5. Kurt Nielsen
 6. Ole Qvist Pedersen
 7. Curt Sørensen

Organisatorisk Udvalg

 1. Nils Juhl Andreasen
 2. Bente Witt
 3. Jakob E. Jørgensen
 4. Finn Nielsen
 5. Peter Stenbjerre

Politisk Udvalg

 1. Nicklas Verne Jensen
 2. Erik J.M. Pedersen
 3. Johan Moesgaard Andersen
 4. Niels Martin Sunesen