I et sundt og velfungerende demokrati som det danske kan borgerne på mange måder frit give udtryk for deres meninger, vælge deres partner eller politiske ledere og dermed få indflydelse på deres egen og Danmarks fremtid. Sidste uges pride i København var derfor både en hyldest til mangfoldigheden men også en cadeau til vores muligheder for som borgere i et frit og demokratisk land at kunne præge en given dagsorden på fredelig vis.

Desværre er sådanne værdier og muligheder flere steder i EU udfordret af voksende stigmatisering, ekstremisme og udbredelse af disinformation, og EU’s borgere begrænses visse steder, når de i det offentlige rum vil markere deres forskellige synspunkter.

Et område, hvor vi har set nationale lovgivninger, karambolerer med EU’s demokratiske værdier, er på LGBTIQ området. Vi har blandt andet set polske kommuner oprette LGBTIQ – fri zoner og udstede forbud mod ægteskab mellem to af samme køn eller registreret partnerskab. At minoriteter på den måde har det svært, er alvorligt i sig selv, men lige så problematisk er det, når retsstatsprincipperne om bl.a. frie og politisk uafhængige domstole og medie trædes under fode og ikke længere kan understøtte og styrke EU’s værdier og demokratiske fundament.

Det er derfor vigtigt, at vi på alle niveauer i EU fastholder visionen om Den Europæiske Union som et sted, hvor mangfoldigheden fejres som en del af vores fælles rigdom. Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, udtalte da også i sin tale om Unionens tilstand tilbage i 2020, “Jeg har ikke i sinde at vente, når det kommer til opbygningen af en Union med lige muligheder. En Union, hvor du kan være den, du er, og elske den, du vil uden frygt for beskyldninger eller forskelsbehandling. For at være dig selv er ikke din ideologi. Det er din identitet. Og den kan ingen nogensinde tage fra dig.”

Europa-Kommissionen udtrykker det derfor også meget klart i deres fire strategiske pejlemærker – bekæmpelse af forskelsbehandlingen af LGBTIQ personer, sikring af LGBTIQ personers sikkerhed, opbygning af samfund, der inkluderer LGBTIQ personer og EU skal være frontkæmper for ligestilling af LGBTIQ personer over hele verden.

Desuden vil Europa-Kommissionen i alle EU-politiker integrerer en bekæmpelse af den forskelsbehandling LGBTIQ personer udsættes for, samt udfordre kønsstereotyperne. Det er vigtige tiltag, der bidrager til at sikre den enkelte og EU’s demokratiske værdier.

Af Bente Sorgenfrey, næstformand i Europabevægelsen