Danmark i EU og Europa efter Brexit

Danmark i EU og Europa efter Brexit

Med UK’s udtræden af EU er vilkårene for Danmarks placering i EU og Europa blevet grundlæggende ændret. Det rejser spørgsmålene om hvad UK’s fravær i EU betyder for DK inden for unionen og hvad DK fremover skal gøre for at sikre en central placering både inden for unionen og i Europa i bredere betydning.

Den oprindelige begrundelse for at DK sammen med Irland valgte at vente på UK ind i EF var oprindelig hensynet til landbrugseksporten. Den hyppigst fremførte bekymring for danske EU-politik er oftest, at DK i mange år og i mange spørgsmål har ligget i læ bag den britiske storebror, som vi deler mange synspunkter og kultur med. DK er derfor sammen med andre mindre nordeuropæiske stater placeret i en svær situation over for ikke bare de dominerende centraleupæiske stater, men også de nye østeuropæiske medlemmer og Middelhavslandene.

Der tegner sig ikke et klart billede af, hvordan DK sammen med ligestillede lande kan og vil forholde sig politisk til situationen efter Brexit. Der er en lang række praktiske spørgsmål om toldbehandling og fiskerirettigheder, som mere eller mindre er blevet håndteret, men selve den overordnede politiske tilgang er der ikke nogen løsning på.

Nu er der gået 3 år siden Brexit blev en realitet og det er tid tid at lave en foreløbig vurdering af hvad Brexit har betydet for Danmark indtil nu og hvad vi kan forvente i fremtiden. Til at hjælpe os med det har vi inviteret ph.d.-stipendiat Kasper Arabi fra Warwick University i Storbritannien og vores nye næstformand Sinne Conan, som er europapolitisk direktør i Finans Danmark.

Kasper Arabi vil give en mere konkret indføring i hvad Brexit egentlig består af og hvad det hidtil har medført i Storbritannien og i relation til DK.

Sinne Conan vil efterfølgende brede problemstillingen ud og se på hvad Brexit betyder i et Europa som umiddelbart efter Brexit blev ramt af Corona og som næsten præcist to år senere blev ramt af Ruslands invasion af Ukraine. Kriserne står i kø og hvordan tackler vi det?

Arrangementet foregår i Europabevægelsens Landssekretariat på Rosenørns Allé 35 1. th. mandag den 6. februar 2023 kl. 17.30-19.30. Der vil være te, kaffe og vand til mødet.

Tilmelding til bestyrelsesmedlem Peder Christian Mogensen på pechmo52@gmail.com eller på mobil 2686 0020 senest den 30. januar.

Peter Stenbjerre
Formand for Europabevægelsen i København

Arrangement information

  Rosenørns Allé 35 1. th., Frederiksberg C, 1970, Denmark
}  februar 06, 2023
  mandag, 17:30 til 19:30
  pechmo52@gmail.com

Arrangør

   Europabevægelsen region København/Frederiksberg
  pechmo52@gmail.com

Del arrangement